Dergimiz Sayıları

[ Hakkında ] [Sahibi] [ Editör ] [Yayın Kurulu ] [Hakem Kurulu ] [Yazım Kuralları ] [ Yazışma Adresi ]    


YAKIN DÖNEM TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 1/2002, Sayı: 1.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 1/2002, Sayı: 2.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 2/2003, Sayı: 3. 

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 2/2003, Sayı: 4.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 3/2004, Sayı: 5.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 3/2004, Sayı: 6.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 4/2005, Sayı: 7.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 4/2005, Sayı: 8.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 5/2006, Sayı: 9.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 5/2006, Sayı: 10. 

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 6/2007, Sayı: 11. 

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 6/2007, Sayı: 12. 

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 7/2008, Sayı: 13-14.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 8/2009, Sayı: 15-16.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 9/2010, Sayı: 17-18.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl: 10/2011, Sayı: 19-20.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt: 11, Yıl: 2012/1, Sayı: 21.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt: 11, Yıl: 2012/2, Sayı: 22.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt: 12, Yıl: 2013/1, Sayı: 23.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt: 12, Yıl: 2013/2, Sayı: 24.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt: 13, Yıl: 2014/1-2, Sayı: 25-26.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ulaşım ve Haberleşme Özel Sayısı

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt:14, Yıl:2015/1-2, Sayı: 27-28.

100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi ve Küresel Sonuçları Uluslararası Sempozyumu Özel Sayısı

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt: 15, Yıl:2016/1, Sayı: 29.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt:15, Yıl:2016/2, Sayı: 30.  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt:16, Yıl:2017/1, Sayı: 31. 

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt:16, Yıl:2017/2, Sayı: 32.

 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt:17, Yıl:2018/1, Sayı: 33.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt:17, Yıl:2018/2, Sayı:34.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Yıl : 2019 / Sayı : 35.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Yıl : 2019 / Sayı : 36.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Yıl : 2020 / Sayı : 37.


[ Hakkında ] [Sahibi] [ Editör ] [Yayın Kurulu ] [Hakem Kurulu ] [Yazım Kuralları ] [ Yazışma Adresi ]


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde günümüze kadar çeşitli konularda çok sayıda bilimsel toplantı ve konferans düzenlemiş; öğretim üyeleri, enstitü ve üniversite bünyesinde, radyo ve televizyonda çeşitli konuşmalar yapmışlar ve toplantılara katılmışlardır. Bu toplantılarda sunulan bildiriler enstitü tarafından yayınlanmıştır.


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde ilki 1986, sonuncusuysa 2001 yıllında olmak üzere toplam 9 adet yıllık yayımlanmıştır. Çeşitli nedenlerle, yeterince düzenli aralıklarla yayımlanamamış olan bu yıllıkların yerini 2002 senesinde " Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları" adlı hakemli dergi almıştır. Yıllıkların içeriğine dair bilgi, Yrd. Doç. Dr. Yücel Karlıklı'nın Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları dergisinin ilk sayısında yer alan "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı I-X Dizini" başlıklı yazısında bulunabilir. 


Enstitü Yayınları:


1 - Atatürk ve Çerçevesi, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, İ.Ü. Rektörlüğü Yayın No: 1926, Enstitü Yayın No: 1, İstanbul 1974, 115 s.

2- Atatürk Devrimlerinin Karakteri, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, İ.Ü. Rektörlüğü Yayın No: 1927, Enstitü Yayın No: 2, İstanbul 1974, 110 s.

3- Cumhuriyetin 50.Yılında Çalışma Alanlarında Türk Kadını, Üniversiteli Kadınlar Derneği, Türk Hukukçu Kadınlar Derneği, Türkiye Soroptimist Kulüpleri, İ.Ü. Rektörlüğü Yayın No: 1928, Enstitü Yayın No:3, İstanbul 1974, 94 s.

4- Kemalist Devrim ve İdeolojisi, Prof. Dr. İsmet Giritli, İ.Ü. Rektörlüğü Yayın No: 1929, Enstitü Yayın No: 4, İstanbul 1974, 83 s.

5- Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu Bildirileri, İ.Ü. Rektörlüğü Yayın: 1967, Enstitü Yayın No: 5, İstanbul 1975, XV+ 665 s.

6- Atatürk Önünde Tarih Bakaloryası, Prof. Dr. İlhan Postacıoğlu, İ.Ü. Rektörlüğü Yayın No:2588, Enstitü Yayın No:6, İstanbul 1979, 82 s.

7- Harf İnkılabı Sempozyumu, İ.Ü. Rektörlük Yayın No: 3121, Enstitü Yayın No: 7, İstanbul 1983, 96 s.

8- Atatürk’ün Ekonomi Politikası, Prof. Dr. Mustafa A.Aysan, İ.Ü. Rektörlük Yayın No: 2692, Enstitü Yayın No: 8, İstanbul 1980, 115 s.

9- 60. Ölüm Yıldönümünde Ziya Gökalp, İ.Ü. Rektörlük Yayın No: 3327, Enstitü Yayın No: 9, İstanbul 1985.

10- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı I, 1986. İ.Ü. Rektörlük Yayın No:3392, Enstitü Yayın No: 10, İstanbul 1986, VIII + 389 s.

11- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı II, 1987. İ.Ü. Rektörlük Yayın No: 3436, Enstitü Yayın No: 11, İstanbul 1987, VII + 476 s.

12- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı III, 1988. İ.Ü. Rektörlük Yayın No: 3503, Enstitü Yayın No: 12, İstanbul 1988, VIII + 310 s.

13- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı IV, 1989. İ.Ü. Rektörlük Yayın No: 3552, Enstitü Yayın No: 13, İstanbul 1989, VI + 178 s.

14- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı V, 1990. İ.Ü. Rektörlük Yayın No: 3658, Enstitü Yayın No: 14, İstanbul 1990,VI + 294 s.

15- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı VI-VII, 1991-1992. İ.Ü. Rektörlük Yayın No: 3727, Enstitü Yayın No: 15, İstanbul 1991-1992, IV + 286 s.

16- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı VIII, 1993. İ.Ü. Rektörlük Yayın No: 3843, Enstitü Yayın No: 16, İstanbul 1993, 265 s.

17- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı IX, 1994-1996. İ.Ü. Rektörlük Yayın No: 4089, Enstitü Yayın No: 17, İstanbul 1998, 211 s.

18- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı X, 1997-1999. Enstitü Yayın No: 18, İstanbul 2000, 389 s.