Dilekçe ve Formlar

          

             FORMLAR DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR!


  • El yazısından kaynaklanabilecek hatalardan etkilenmemek için tüm formlar bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Kurşun veya tükenmez kalem ile doldurulmuş formlar kabul edilmeyecektir.

  • Formları indirmek için ilgili form bağlantısına tıklayıp “Kaydet” veya “Farklı Kaydet” seçilerek bilgisayara kaydedilmesi gerekmektedir.


  • Dilekçe ve formları bilgisayarınızda düzenleyebilmeniz için sisteminizde Microsoft Office 2007 ve üzeri bir sürüm yüklü olmalıdır.​

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

1-Öğrenci Belgesi Talep Formu 

2-Öğrenci Not Durum Belgesi

3- Askerlik Sevk Tehiri Talep Formu

4- Tez Jürisi Oluşturma Talep Formu

5- Tez Onayı Formu

6- Kayıt Silme Talep Formu

DOKTORA PROGRAMI

1- Öğrenci Belgesi Talep Formu

2- Öğrenci Not Durum Belgesi

3- Askerlik Sevk Tehiri Talep Formu

4- Tez Çalışması Faaliyet Raporu

5- Tez Planı Önerisi Değerlendirme Tutanağı

6-Tez Jürisi Oluşturma Talebi 

7- Tez İzleme Komitesi Rapor Teslim Tutanağı

8- Doktora Tez Onayı

9- Kayıt Silme Talep Formu

10- Yeterlilik Sınav Talep Formu

ÖZEL ÖĞRENCİ FORMLARI

1- Özel Öğrenci Başvuru Formu (Yüksek Lisans)

2- Özel Öğrenci Ders Saydırma Formu (Yüksek Lisans)

3- Özel Öğrenci Başvuru Formu (Doktora)

4- Özel Öğrenci Ders Saydırma Formu(Doktora)

TÜM ÖĞRENCİLER İÇİN FORMLAR

1-Kesin Kayıt Bilgi Formu

2- Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu

3- Danışman Ataması Talep Formu

4- Danışman Değişikliği Talep Formu

5- Tez Konusu Bildirimi

6- Tez Başlığı Değişikliği Talep Formu

7- Tez Konusu Değişikliği Talep Formu

8- Ek Süre Talep Formu

9- Tez İzleme Komitesi Oluşturma Talep Formu

10- Tez Teslim Tutanağı

11- Kayıt Dondurma Talep Formu

12- Mezuniyet İşlemleri Formu

13-Tez Taratma Başvuru Dilekçesi Formu

14-Tez Benzerlik Raporu Alma Formu

15-Mazeret Sınavı Açılması Talep FormuÖğrenci Belgesi Talebi: Tüm öğrencilerimiz, öğrenci belgesi almak için, Öğrenci İşleri Otomasyonu menüsünde öğrenim bilgileri altındaki belge taleplerinden “Öğrenci Belgesi” talebini yaptıktan sonra öğrenci belgelerini, Öğrenci İşleri Büromuzdan alabilirler.