Tezler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ


S.No:Hazırlayan:Tez Danışmanı:Tezin Konusu ve Mezuniyet Tarihi:

1) KARLIKLI, M.YücelProf.Dr. Erol CİHANTürk Devriminin Yorumları, 24.12.1987
 
2) SOYDAN, AynurProf.Dr. Berke VARDARAtatürk'ün Laiklik Anlayışı, 10.02.1988
 
3) OLUR, M.NuriProf.Dr. Hikmet ALTUĞAtatürkçü Milli Eğitim Anlayışı, 18.07.1988
 
4) EDİZ, ZerrinProf.Dr. İlhan AKINAtatürk ve Kadın Hakları, 25.08.1988
 
5) YENİARAS, OrhanProf.Dr. Oktay ASLANAPACumhuriyet Devri Türk Sanatı (Resim, Mimarlık, Heykeltıraşlık), 02.12.1988
 
6) YILMAZ, FarukProf.Dr. İlhan AKIN1921 Anayasası Hazırlanışı ve Özellikleri, 13.02.1989
 
7) OKAY, H.AlevProf.Dr. İlhan AKIN1924 Anayasası, 10.02.1989
 
8 ) AYKAN, GökhanProf.Dr. Fuat ÇELEBİOĞLUAtatürk'ün Başlattığı Bilimsel Tarih Araştırmaları (Atatürk Döneminde), 27.02.1989
 
9) SÜRÜEL, ÖzerProf.Dr. Hikmet ALTUĞSözde Ermeni Sorunu (İsyanlar ve Soykırım İddiaları), 17.03.1989
 
10) ÖZGÜREL, NesrinProf.Dr. Erol CİHANAtatürk ve Eğitim Kavramı, 17.03.1989
 
11) TÜRKÖZ, AhmetProf.Dr. Hikmet ALTUĞTürkiye'de Pozitivist Akım ve İlk Pozitivistler, 05.04.1989
 
12) ÇETİNKAYA, SevgiProf.Dr. İlhan AKINMusul Sorunu, 03.07.1989
 
13) ŞENGİL (KARAÇAM), MizyalProf.Dr. İlhan AKINErzurum ve Sivas Kongreleri, 03.07.1989
 
14) SAYGILI, TayyipDoç.Dr. Ali İ. GENCERAtatürk'de Milli Şuur Fikri, 07.07.1989
 
15) YENER, SezenProf.Dr. Meral ALPAYAtatürk Döneminde Devletçilik Anlayışı, 27.06.1989
 
16) DOĞRU, NeslihanProf.Dr. Erol CİHANAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Derslerinin Dünü-Bugünü-Geleceği, 23.11.1989
 
17) ÖZBAL, LaleProf.Dr. Erol CİHANAtatürk ve Üniversite, 28.02.1990
 
18) ERGİN, MetinProf.Dr. Erol CİHANAtatürk Kültür Hareketi İçinde Hukukun Fonksiyonu ve Atatürk'ün Hukuk Anlayışı, 28.02.1990
 
19) ORAY, BaharProf.Dr. Erol CİHANAtatürk Düşüncesinde Çağdaşlaşma ve Ulusal Eğitimin İşlevi, 07.03.1990
 
20) ERDÖL, NeşeProf.Dr. Erol CİHANAtatürk'ün Devrimcilik İlkesi, 07.03.1990
 
21) KADER, GülayProf.Dr. İlhan AKINÖncesi ve Sonrası ile Lozan, 16.03.1990
 
22) ŞEKER, ZehraProf.Dr. İlhan AKINTürkiye Cumhuriyeti'nin Dış Politikası (1923-1938), 16.03.1990
 
23) İLGAZİ, AbdullahProf.Dr. Meral ALPAYAtatürk Döneminde Halkçılık Anlayışı ile Harf İnkılabı Arasındaki İlişkiler, 21.03.1990
 
24) ÜNLÜ, RasimProf.Dr. Meral ALPAYİlk Meclis'ten (23 Nisan 1920) İlk Anayasa'ya (20 Ocak 1921) Geçişte İlişkiler, 18.07.1990
 
25) KONAK, FigenOrd.Prof.Dr. Sadi IRMAKMilli Mücadele ve Trabzon, 20.11.1990
 
26) DALCI, SüleymanProf.Dr. Erol CİHANMilli Mücadele'de Manda Sorunu, 23.11.1990
 
27) DÖNMEZ, BernaProf.Dr. Hikmet ALTUĞTarihi Gelişim İçinde Türkiye'de Cumhuriyet Yönetimine Geçiş, 08.02.1991
 
28) ÇAKAN, IşılProf.Dr. Hikmet ALTUĞTürkiye'de Demokrasi (1919-1946), 25.02.1991
 
29) GÜLCAN, YılmazProf.Dr. Hikmet ALTUĞSerbest Fırka İle Demokrasi Girişimi ve Sonuçları, 12.06.1991
 
30) YILMAZ, MustafaProf.Dr. İlhan AKINTürk İngiliz İlişkileri (1550-1923), 20.08.1991
 
31) ÖZEN, Osman ÜmitProf.Dr. Meral ALPAYNutuk'un Dizini, 28.02.1992
 
32) KAYA, MehmetProf.Dr. İlhan AKINMisak-ı Milli, 02.03.1992
 
33) AYDIN, HilmiProf.Dr. Oktay ASLANAPAMinyatür ve Gravürlerde Topkapı Sarayı İle İlgili Tasvirler, 09.03.1992
 
34) KORKMAZ, SuatProf.Dr. Erol CİHANCumhuriyetçilik İlkesi, 26.06.1992
 
35) YARDIMCI, RemziProf.Dr. Hikmet ALTUĞAtatürk'ün Kültür ve Uygarlık Anlayışı, 29.06.1992
 
36) TUNÇ, SalihProf.Dr. İlhan AKINMilli Mücadele (1919-1923)'de İç İsyanlar, 07.07.1992
 
37) YÜCEL, NecatiProf.Dr. Hikmet ALTUĞAtatürkçü Düşüncede Din ve Laiklik, 26.06.1992
 
38) ÖKSÜZ, HikmetProf.Dr. Meral ALPAYLozan'da Batı Trakya Sorunu, 11.08.1992
 
39) BIÇAKÇIOĞLU, NurgülProf.Dr. Erol CİHAN1889-1908 Yılları Arasında Jön Türklerin Siyasi Faaliyetleri ve İttihad ve Terakki Cemiyeti Kuruluşu, 11.08.1992
 
40) DEMİRBAŞ, OsmanProf.Dr. Erol CİHANBirinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Yapısı, 30.09.1992
 
41) AKTAŞ, İsmailProf.Dr. Erol CİHANAtatürk ve Gençlik, 17.02.1993
 
42) ZENGİN, CahideProf.Dr. A. İhsan GENCERHarf İnkılabı'nın İstanbul Basınındaki Yankıları, 17.02.1993
 
43) ÖZPEKCAN, MelihaProf.Dr. İlhan AKINTürk-Fransız İlişkileri (1525-1921), 26.02.1993
 
44) ARPACI, M.MuhammetProf.Dr. Ali İhsan GENCERLausanne Barış Konferasında Ege Adaları, 03.03.1993.
 
45) GÜNEL, NecmiProf.Dr. Erol CİHANII.Meşrutiyet Öncesi Fikir Akımları ve Ali Suavi, 11.03.1993
 
46) DOĞAN, RamazanProf.Dr. Ali İhsan GENCERErmeni Tezvirat-ı Fesadiyesinin Zahire İhracı, 05.04.1993
 
47) SEZİK, RefikaProf.Dr. İlhan AKINBasında Türkiye'nin Dış Politikası (1928-1938), 28.06.1993
 
48) ŞAVLI, RahmiProf.Dr. Ali İhsan GENCER1929-1930 Dünya Ekonomik, Buhranı ve Türkiye'ye Yansıması, 10.08.1993
 
49) BALCI, RamazanProf.Dr. Erol CİHANMilli Mücadele'de Yahya Kemal, 30.09.1993
 
50) KAYABAŞ (KARABULUT), LeylaProf.Dr. Erol CİHANCumhuriyet Hükümetlerinin Ulaşım Politikaları, 05.10.1993
 
51) ÖZDEMİR, SuzanProf.Dr. İlhan AKINTürk İngiliz İlişkileri (1923-1938), 19.10.1993
 
52) KILIÇ, FahriDoç.Dr. Ahmet KAL'AMilli Mücadele'de Pontus Rum Sorunu (1918-1923), 28.02.1994
 
53) ÖZFIRAT, H. NezahatProf.Dr. Erol CİHANAtatürk'ün Sanat Anlayışı ve Türk Sanatçısından Bekledikleri, 07.04.1994
 
54) EREN, NüketProf.Dr. Toktamış ATEŞTürk Milli Eğitiminde Yabancı Okullar, 19.04.1994
 
55) SEÇKİN, SalihProf.Dr. Erol CİHANAtatürk Devrimlerinin İslam Ülkelerindeki İzleri, 25.04.1994
 
56) ÖZSOY, Mediha BaharProf.Dr. Meral ALPAYLaiklik ve Halkçılık Arasındaki İlişki, 27.04.1994
 
57) (HACIMEHMET) ÖZATİK, SabihaProf.Dr. Erol CİHANAtatürk Döneminde Çok Partili Siyasal Hayat ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 11.08.1994
 
58) KELEŞ, NerminProf.Dr. Toktamış ATEŞKıbrıs Sorunu (1878 – 1974), 15.09.1994
 
59) BAKANLAR, MehmetProf.Dr. Toktamış ATEŞMilli Mücadele'nin Maddi Kaynakları (1919-1922), 27.09.1994
 
60) AVCI, ŞebnemProf.Dr. Ali İhsan GENCERİzmir Suikasti ve Türk Basını, 02.12.1994
 
61) AYDIN, GülayProf.Dr. Erol CİHANMilli Mücadele'de Eşraf, 26.12.1994
 
62) TALU, İncilaProf.Dr. Erol CİHANBir Kültür Değişmesi Olarak Atatürk'ün Hukuk Politikası, 28.03.1995
 
63) TURAN, KenanProf.Dr. Erol CİHANÇerkez Ethem, 27.05.1995
 
64) FEYZİOĞLU, AyferProf.Dr. Erol CİHANTürkiye İle Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) İlişkileri, 23.08.1995
 
65) CANDER, LaleProf.Dr. Erol CİHANAydınlanma Geleneğimizin Oluşumu ve Kültürel Olgunlaşmada Laiklik, 23.08.1995
 
66) NİZAMOĞLU, YükselProf.Dr. Erol CİHANOsmanlı Eğitim Sisteminin Atatürkçü Eğitim Sistemi İle Karşılaştırılması, 25.09.1995
 
67) DEMİRAL, AylaDoç.Dr. Osman SENEMOĞLUİkinci Dünya Savaşında Türk-Alman İlişkileri, 23.10.1995
 
68) TUNA, SerkanProf.Dr. Meral ALPAYTürkiye'de 1923-1938 Dönemi Ekonomi Politikalarının Oluşturulmasının Yol ve Yöntemleri, 15.11.1995
 
69) ÖZTÜRK, A. İhsanProf.Dr. Toktamış ATEŞPlanlamanın İktisadi Devletçilikle İlişkisi-Cumhuriyet Dönemi Sanayi Planlamasının Düşünce Kökenleri, 26.12.1995
 
70) SARI, HalilProf.Dr. Toktamış ATEŞ2.Dünya Savaşı Türkiyesi ve Demokrat Parti'nin Doğuşu, 02.01.1996
 
71) SERBEST, M. BürkanProf.Dr. Erol CİHANMilli Birlik ve Beraberlik İlkesi İçinde Bölünme, 26.02.1996
 
72) TANRIVERDİ, Ö.FarukProf.Dr. Erol CİHANKuva-ı Milliye (Kuvayı Milliye), 09.04.1996
 
73) YİTMENER, ÇetinProf.Dr. Erol CİHANZiraat Bankasının Cumhuriyet Dönemi Tarım Hayatına Etkileri, 09.04.1996
 
74) ULUKSAR, GündüzProf.Dr. Erol CİHANÇanakkale Zaferi ve Atatürk'ün Rolü, 11.07.1996
 
75) ÖZLÜ, HüsnüDoç.Dr. Mahir AYDINMilli Mücadelede İnebolu, 18.10.1996
 
76) ERANTEPLİ, BülentProf.Dr. Erol CİHAN1933 Üniversite Reformunun Türk Üniversitelerinin Gelişim Sürecine Katkıları, 18.11.1996
 
77) KEHALE, AbdullahProf.Dr. Toktamış ATEŞMilli Mücadele ve Cemil Cahit'in (Toydemir) Anıları, 21.01.1997
 
78) KAYA, OktayProf.Dr. Erol CİHANCumhuriyet Döneminde Yerel Yönetimler, 18.03.1997
 
79) ÖZATAN, HalimProf.Dr. Erol CİHANAna Hatları İle Türk Hukuk Devrimi ve Cumhuriyet Sonrası Benimseme ve Kanunlaştırma Çalışmaları, 26.03.1997
 
80) CENGİZ, FilizDoç.Dr. Mahir AYDINDr. Nazım ve Bahaeddin Şakir'in Kaleminden İttihad ve Terakki Cemiyeti(1906-1907), 25.03.1997
 
81) BERKSON, ÖğütProf.Dr. Erol CİHANTekalifi Milliye (Ulusal Yükümlülük Emirleri), 08.04.1997
 
82) TÜRKER, SelamiProf.Dr. Erol CİHANBirinci-İkinci İnönü Muharebeleri, 07.05.1997
 
83) BÜLBÜL, İrfanProf.Dr. Meral ALPAYNuman Menemencioğlu'nun Türk Dış Politikasındaki Rolü, 23.07.1997
 
84) ÜNALP, Fatma RezzanProf.Dr. Ali İihsan GENCERSadabat Paktı ve Türk Kamuoyu, 13.10.1997
 
85) ALTINOLUK, Cemal TahsinDoç.Dr. Ahmet KAL'AAtatürk Dönemi Maliye Politikasında 1924–1928 Bütçeleri, 15.10.1997
 
86) ENGİN, ReyhanProf.Dr. Meral ALPAYAtatürk Döneminde Bireysel Özgürlük, 28.10.1997
 
87) ARSLAN, AytaçProf.Dr. Meral ALPAYAtatürk Döneminde İzmir Suikasti'nin Çok Partili Yaşama Etkileri, 20.01.1998
 
88) SÜZMETAŞ, SelçukProf.Dr. Meral ALPAYAtatürk Döneminde İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (1924-1938), 12.11.1998
 
89) DURAN, Ş. ŞebnemProf.Dr. Ali İhsan GENCERNutuk'ta Mustafa Kemal'e Karşı Çıkanlar ve Mustafa Kemal'in Onlara Cevapları, 04.02.1999
 
90) DOĞAN, SongülProf.Dr. Ali İhsan GENCERLozan Barış Görüşmeleri ve Antlaşmasının Türk Kamuoyuna Etkileri, 03.05.1999
 
91) BAKKAL, Bilge İşçelProf.Dr. Erol CİHANTürkiye'de Köy Enstitüleri (Kuruluş Faaliyetleri ve Kapanışı), 03.05.1999
 
92) BAĞIOĞLU, GülayDoç.Dr. Mahir AYDINÇağdaş Bir Eğitimci Olarak Atatürk, 08.06.1999
 
93) ÖZTÜRK, F. VildanProf.Dr. Ali İihsan GENCERTürk Kamuoyunda Kadın ve Kadın Hakları (1919-1935), 23.07.1999
 
94) AKIN, FatihYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDANTürkiye'de Azınlık Politikaları (6-7 Eylül 1955 Olayları), 29.11.1999
 
95) MARMARA, CüneytProf.Dr. Erol CİHAN31 Mart Vakası, 06.12.1999
 
96) ORAL, AykutProf.Dr. Erol CİHANAsker, Kumandan, Devlet Adamı, Siyasetçi, İsmet İnönü, 18.09.2000
 
97) DOĞAN, CevdetProf.Dr. Sabahattin ÖZEL1932 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılabı, 26.09.2000
 
98) PAKSOY, FilizProf.Dr. Sabahattin ÖZEL1929 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılabı, 26.09.2000
 
99) ALTINTUĞ, AhsenDoç.Dr. Ahmet KAL'AAtatürk Orman Çiftliği (Kuruluşundan Günümüze), 27.09.2000
 
100) TOK, GönülProf.Dr. Sabahattin ÖZEL1931 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılabı, 29.09.2000
 
101) ÖZKAN, DemetProf.Dr. Sabahattin ÖZEL1930 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılabı, 29.09.2000
 
102) KIRAY, AtillaYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDANTarihte Manda-Himaye Kavramsallaştırılması ve Milli Mücadeledeki Yansımaları, 14.03.2001
 
103) TÜRK, YemlihaProf.Dr. Sabahattin ÖZEL1951-1955 Dönemi Türk Basınında Laiklik Karşıtı Hareketler ve Tepkileri, 23.07.2001
 
104) CANSIZOĞLU, MustafaProf.Dr. Sabahattin ÖZEL1956-1960 Dönemi Türk Basınında Laiklik Karşıtı Hareketler ve Tepkileri, 23.07.2001
 
105) GÜNGÖR, Hasan AtillaProf.Dr. Sabahattin ÖZEL
Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN
Türkiye'nin Modernleşme Sürecinde 1921 Anayasası'nın Yeri, 14.08.2001
 
106) BAHÇE (KURU), ÖlmezhanProf.Dr. Meral ALPAYTürkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunda Laikliğin İşli, 01.11.2001.
 
107) EVREN, LeventProf.Dr. Sabahattin ÖZEL1920-1930 Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclis Zabıt Ceridelerine Göre Türkiye Ekonomisi, 05.11.2001
 
108) ÜNLÜSOY, SüleymanProf.Dr. Sabahattin ÖZELİkinci Dünya Savaşı Sonrasında Gerginleşen Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkilerinin Türk Kamuoyundaki Tepkileri (1945-1952), 27.11.2001
 
109) DEMİRLİKA, Ilırjana SalıProf.Dr. Sabahattin ÖZELArnavutluk Kaynaklarında Atatürk ve Türk Devrimi, 27.11.2001
 
110) OR, MeldaYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDANZonguldak Halkevinden İzlenimler: Karaelmas Dergisi, 22.01.2002
 
111) KABATAŞ (ALTINBAŞ), EmelYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDANLozan Antlaşması'ndan Günümüze Türk-Yunan İlişkilerinde Ege Adaları Sorunu, 20.03.2002
 
112) AY, EsmaYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDANYakın Türk Tarihinin Siyasi ve Askeri Şahsiyeti: Fevzi Çakmak, 22.03.2002
 
113) BEYRİBEY, SavaşYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDANTürkiye'de Ordunun Modernleşmesi Bağlamında Zırhlı Birliklerin Gelişimi, 16.04.2002
 
114) UYGUN, HayriyeProf.Dr. Sabahattin ÖZELMilli Mücadele'de Kuva-i Milliye, 04.06.2002
 
115) BERKER, İsmet EsraYrd.Doç.Dr. Işıl ÇAKANCumhuriyet Dönemi Dergiciliğine Bir Örnek: 19 Mayıs Dergisi, 12.06.2002
 
116) ŞAHİN, NihatYrd.Doç.Dr. Işıl ÇAKANMisak-ı Milli'nin Türk İç ve Dış Politikasına Etkileri (Atatürk Dönemi), 12.06.2002
 
117) KUŞKONMAZ, FatmaProf.Dr. Toktamış ATEŞTürkiye Cumhuriyeti'nde Siyasal Sistemde Laiklik, 15.10.2002
 
118) ERSİN, NihatProf.Dr. Toktamış ATEŞOrtadoğu'da Son Yarım Asrın Büyük Savaşları, 25.03.2003
 
119) ERDEM, NilüferProf.Dr. Sabahattin ÖZELLozan Antlaşmasından Günümüze Batı Trakya Türklerinin Eğitim ve Öğretim Birliği Sorunu, 24.06.2003
 
120) SAYGI, TarıkProf.Dr. Sabahattin ÖZELİngiltere Kralı VIII. Edward'ın Türkiye'yi Ziyareti ve Bu Ziyaretin İçteki ve Dıştaki Akisleri, 01.07.2003
 
121) ÇELİK, AkınProf.Dr. Sabahattin ÖZELMilli Mücadele Döneminde İstanbul Basınında Tehcir Davaları, 01.07.2003
 
122) KÜÇÜKOĞLU, AhmetProf.Dr. Sabahattin ÖZELTürk Donanmasında Hamidiye Zırhlısı, 01.07.2003
 
123) BAYRAK (ÇALIK), FundaYrd.Doç.Dr. Işıl ÇAKANHalkevi Dergiciliğine Bir Örnek – Kayseri Halkevi Neşriyatı: Erciyes, 22.12.2003
 
124) ARSLANTAŞ, BayramProf.Dr. Sabahattin ÖZELRefik Halit ve Milli Mücadele, 30.12.2003
 
125) ÖZAKIN, GülsümYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDANİlk ve Orta Öğretim Ders Kitaplarında Laiklik (1929-1960), 23.03.2004
 
126) YORGANCIĞİL, PerranProf.Dr. Meral ALPAYCumhuriyet Döneminde Orta Öğretimde Çağdaşlaşma Hareketleri (1924-1951), 01.10.2004
 
127) GÜRBÜZ, SaitYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDANYakın Tarihimize Silahlı Kuvvetler Cephesinden Bir Tanıklık: Askeri Mecmua (1929-1950), 14.02.2005
 
128) MALHASYAN, SilvartProf.Dr. Sabahattin ÖZELİstanbul'da 1922 Yılında Kurulan Türk Ermeni Teali Cemiyeti ve Faaliyetleri, 27.07.2005
 
129) İNAN, GayeProf.Dr. Sabahattin ÖZELKuruluşundan Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonuna Kadar Türk Havacılığı, 27.07.2005
 
130) BİLGİLİ, BurhanYrd.Doç.Dr. Yücel KARLIKLIİkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türk Yunan İlişkileri, 29.07.2005
 
131) ŞAHİN, AliYrd.Doç.Dr. Işıl ÇAKANKemalizmin Ulusçu İdeolojisi Bağlamında 1930-1944 Irkçı-Turancı Hareketin Düşünsel Yapısı, 02.08.2005
 
132) FİLİZ, TaylanYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDANMilli Mücadele ve Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Örgütlerinin Eğitim Sorununa Bakışı (1920-1935), 27.09.2005
 
133) KANBOLAT, ErhanYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDANHazırlanışı ve Uygulaması Açısından Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İlköğretim Programları (1919-1968), 29.09.2005
 
134) BAHŞİ, EkremYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDANEğitim ve siyaset Alanındaki Çalışmalarıyla Hıfzırahman Raşit ÖYMEN, 10.09.2005
 
135) GÜVENDİREN, YıldızYrd.Doç.Dr. Işıl ÇAKANTürk Devrimi'nin Bursa'ya Ekonomik Boyutta Yansımaları (1923-1950), 09.11.2005
 
136) KOÇ, NaciProf.Dr. Sabahattin ÖZELİngilizlerin Gözüyle Çanakkale Savaşları, 14.11.2005
 
137) CANDAN, LeventYrd.Doç.Dr. Yücel KARLIKLIAtatürk Döneminde Harf Devrimi Sonrası Deniz Basımevi'nde Basılmış Yayınların İncelenmesi (1929-1938), 16.01.2006
 
138) TEMİZ, ÖmerDoç. Dr. Işıl ÇAKANGaziantep Halkevi ve Başpınar Dergisi, 29.05.2006
 
139) ÖZGÜR, GürselDoç. Dr. Işıl ÇAKANKomutan ve Bürokrat Olarak Kazım Dirik, 29.05.2006
 
140) ÜZMEZ, AdnanProf. Dr. İzzettin ÖNDERİkinci Dünya Savaşı'ndan Sonra Gelişen Olayların Işığında Kore Savaşı ve Türkiye, 11.07.2006
 
141) CİN, BarışDoç. Dr. Işıl ÇAKANTürkiye-İran İlişkileri (1923-1938), 11.07.2006
 
142) AVCI, Nazmiye ÇiğdemYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDANTürk-Amerikan İlişkileri ve Basındaki Yansımaları (1945-1952), 27.07.2006
 
143) SÖZÜDEMİR, EbralProf.Dr. Sabahattin ÖZELAnzakların Gözüyle Çanakkale Savaşları, 08.11.2006
 
144) ZÜLÜFÜOĞLU,ŞevketÖğr.Görv.Dr. Serkan TUNA1933 Yılı Türk Basınında Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılabı, 04.12.2006
 
145) ARSLAN,BarışYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDANCumhuriyet Dönemi Eğitiminde Köy Eğitmenleri Projesi, 06.12.2006
 
146) BİLLUR, ÖzgürYrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM1933 Üniversite Reformu’nun Nedenleri ve Atatürk Dönemindeki Sonuçları, 20.12.2006
 
147) BEŞKURT, Ayşe HaleDoç.Dr. Işıl ÇAKANCumhuriyet Dönemi Sanat Dergisinde Türk Devrimi (1931-1950), 10.01.2007
 
148) YEŞİLTUNA, SerapDoç.Dr. Işıl ÇAKAN1934 İskan Kanunu ve Türk Basınındaki Yansımaları, 17.01.2007
 
149) KOCAÇİMEN, Bahriye SevgiProf.Dr. Sabahattin ÖZELDemokrat Parti Döneminde T.B.M.M.’de Atatürk ve Laiklik (1950-1960), 05.03.2007
 
150) ALDEMİR, EvrenYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDANKültür (Milli Eğitim) Bakanlarından Saffet Arıkan’ın Çalışmaları (1935-1939), 07.03.2007
 
151) SAVCI, MehmetYrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAMTürkiye Bulgaristan İlişkileri Bağlanmında Balkan Konferansları, 14.03.2007
 
152) SAVCI, NergisYrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAMHatay Cumhuriyeti: Kuruluşu ve Anavatana Katılışı, 14.03.2007
 
153) KÖPRÜLÜOĞLU, AdemProf.Dr. Sabahattin ÖZELKastamonu Vilayet Gazetesinde Türk Devriminin Yanısmaları, 18.04.2007
 
154) TURGUT, ErtuğrulYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDANDr.Reyit Galip’in Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Düşüncesi, 16.05.2007
 
155) ÖZAKBAŞ, AyşeProf.Dr. Ali İhsan GENCERİstanbul Basınında Gayrimüslim Azınlıklar (1918-1923), 23.05.2007
 
156) ASLAN, NeclaYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDANBursa Halkevi Uludağ Dergisi ve Türk Devrimi, 06.06.2007
 
157) KARABULUT, NilüferDoç.Dr. Işıl ÇAKANİki Genel Savaş Arası Dönemde Silahsızlandırma Konferansları ve Türkiye (1923-1939), 25.06.2007
 
158) KARABULUT, AdemDoç.Dr. Işıl ÇAKANTürkiye Cumhuriyet’nin Birleşmiş Milletler’e Giriş Sürecinin Türk Basınındaki Yansımalar, 25.06.2007
 
159) PERİNÇEK, Mehmet BoraProf.Dr. Sabahattin ÖZELSovyet Arşiv Belgeleri Işığında Türk-Ermeni İlişkileri, 25.07.2007
 
160) AYCAN, EmineÖğr.Görv.Dr. Serkan TUNAFalih Rıfkı Atay’ın Kaleminden Atatürk ve Türk Devrimi, 24.09.2007
 
161) ÖZGÜR, UlviProf.Dr. Sabahattin ÖZELBulgaristan Türklerinin 1950-1951 Yıllarında Türkiye’ye Göçleri, 28.09.2007
 
162) YAVUZ, ÜnsalDoç.Dr. Işıl ÇAKANDemokrat Parti İktidarı Döneminde İstanbul'a İlişkin İmar Politikaları ve Faaliyetleri, 08.07.2008
 
163) KAYA, HakanProf.Dr. Sabahattin ÖZELAtatürk Döneminde Devletçilik Modelinin Hazırlık ve Başlangıç Evresinde Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri (1930-1934), 28.08.2008
 
164) BUTUR, SerhatProf.Dr. Sabahattin ÖZELAtatürk Döneminde Devletçilik Modelinin Hazırlık ve Başlangıç Evresinde Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri (1934-1938), 28.08.2008
 
165) KIRCA, LeventDoç.Dr. Işıl ÇAKANAtatürk Döneminde Deniz Lisesi Tarihi, 30.10.2008
 
166) TATLI, CananDoç.Dr. Işıl ÇAKANDemokrat Parti Döneminde Toplumsal ve Siyasal Hayatta Kadın, 30.10.2008
 
167) KEKLİK, CanYrd.Doç.Dr. Serkan TUNA1938 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Türk İnkılabı, 30.10.2008
 
168) BİNER, EmrahYrd.Doç.Dr. H. Cevahir KAYAMİkinci Dünya Savaşı Döneminde Türk Basınının İngiltere'ye Bakışı, 03.11.2008
 
169) IRMAK, ÖzgeDoç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLUTürkiye Cumhuriyeti Başbakanlarının Yurtdışı Gezileri (1939-1960), 30.06.2009
 
170) KINALI, GürhanYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİRBütçe Görüşmeleri Ekseninde Türkiye Ekonomisi (1946-1950), 28.07.2009
 
171) TÜFEKÇİ, VedatYrd.Doç.Dr. Serkan TUNATürk Musevileri ve Milli Mücadele, 28.07.2009
 
172) BAYSAL, UğurYrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSALAtatürk’ün Avrasya Politikasında Mazlum Milletlerin Yeri, 13.07.2009
 
173) VATANDAŞ, NaimYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİREğitim Birliği Reformunun Işığında Günümüz Eğitim Sorunları, 13.07.2010
 
174) İRKETİ, OkanDoç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLUYürütmenin Yetkilerinin Sınırlanması Teması Bağlamında Dergisi Analizi, 24.02.2010
 
175) ÖZEL, SaadettinYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR1947 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Türk Devrimi, 16.03.2010
 
176) OĞUZ, Burak HasanYrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR1945 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Türk Devrimi, 10.02.2010
 
177) DUMLUPINAR, SezaiDoç. Dr. Ali Fuat ÖRENÇTürk Mizah Dergi ve Gazetelerinde Siyasi Hayatına Bakış 1923-1946, 16.09.2010
 
178) TURAN, YükselYrd.Doç.Dr. Serkan TUNA1936 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Türk İnkılabı, 02.03.2010
 
179) ERTAN, ŞenolYrd.Doç.Dr. Serkan TUNATürkiye Ekonomisinde Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Sanayileşme Politikaları (1963-1967), 13.07.2010
 
180) ERYILMAZ, AlparslanYrd.Doç.Dr. Serkan TUNA1940 Yılı Erzurum Gazetesi Ekseninde Erzurum, 26.02.2010
 
181) KOPARAN, Halil ErginDoç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLULozan Tartışmalarının TBMM ve Türk Basınındaki Yansımaları (1922-1923), 04.07.2010
 
182) KANDİL, İsmailProf. Dr. Sabahattin ÖZELTürk Basınında Osmanlı Bağımsızlık Günü Kutlamaları, 17.07.2010
 
183) KÖSE, HulusiYrd.Doç.Dr. H.Cevahir KAYAMİkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye Amerika İlişkileri (1945-1950), 28.08.2010
 
184) MARAL, FevziyeYrd.Doç.Dr. H.Cevahir KAYAMBulgaristan’dan Türkiye’ye 1989 Göçü, 05.10.2010
 
185) YALMAN, MerveDoç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLUFahrettin Kerim Gökay’ın İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı (1949-1957), 14.10.2010
 
186) ASLAN, AhmetProf. Dr. Sabahattin ÖZELTürk Basınında Talat Paşa Suikastı ve Yansımaları, 26.10.2010
 
187) ALTUNCU, İlkerProf. Dr. Sabahattin ÖZELTürk Basınında Cemal Paşa Suikastı ve Yansımaları, 26.10.2010
 
188) KARAKAYA, Mürvet MutluDoç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLUCumhuriyet Döneminde Türk Denizcilik Eğitiminin Tarihsel Gelişimi (1928-1981), 21.03.2011
 
189) GÜLEN, AhmetYrd.Doç.Dr. H. Cevahir KAYAMİnönü Hükümetleri'nin Kıbrıs Politikası (1961-1965), 21.07.2011
 
190) SAYICI, İlhanYrd.Doç.Dr. H. Cevahir KAYAMYunan İç Savaşı'nın Türk Basınına Yansıması (1946-1949), 21.07.2011
 
191) BOZDOĞAN, Eyüp NurettinDoç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLUBir Biyografi Denemesi: Gazeteci Siyasetçi Kimliği ile Ali İhsan Göğüş, 08.09.2011
 
192) AKPINAR İYİ, ÖzlemDoç.Dr. Serkan TUNA1937 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Devrimi, 17.01.2012
 
193) KOCA, Zeynep OmayProf.Dr. Oktay ASLANAPACumhuriyet Döneminde Arkeolojiye Bakış(1923-1940), 16.04.2012
 
194) TAŞKINOĞLU, MehmetYrd.Doç.Dr. Savaş AÇIKKAYAAtatürk Dönemi Türk Eğitim Politikasının İzmir’deki Yansımaları, 22.06.2012
 
195) ACAR, DeryaDoç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİRYeni Mektep Hareketinin Türk Eğitim Hayatı Üzerindeki Etkileri (1909-1929), 25.06.2012
 
196) KOYUNCUOĞLU, Arap AliYrd.Doç.Dr. Savaş AÇIKKAYAHava Kuvvetleri`nde Bir Ortaöğretim Kurumu: Hava Lisesi Tarihi, 25.06.2013
 
197) DİLEK, HızırYrd.Doç.Dr. Akın ÇELİKMardin Halkevi ve Faaliyetleri, 05.07.2013
 
198) CELEP, BarışDoç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLUHürbilek Gazetesi, 11.05.2013
 
199) BAŞARGAN, DilekDoç.Dr. Serkan TUNAİstanbul’da Ermeni Liseleri (1950-1980), 15.07.2013
 
200) GEZGİN, EdibeDoç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİRÖncesi ve Sonrasıyla 12 Eylül 1980 Darbesinin Türk Basınındaki Yansımaları, 16.07.2013
 
201) ÖZEKİCİ, TurgayProf.Dr. Ali Fuat ÖRENÇTürk Deniz Ticaret Cemiyetleri (1908-1926), 26.06.2014
 
202) SARIDOĞAN, ÖzcanDoç.Dr. Serkan TUNATasarruf ve Yerli Malı Haftası Kutlamaları (1929-1949), 18.07.2014
 
203) ERLEVENT, BurçinYrd.Doç.Dr. H.Cevahir KAYAM1950-1953 Kore Savaşında Esir Kamplarındaki Türkler, 05.08.2014
 
204) BABACAN, ŞakirYrd.Doç.Dr. Savaş AÇIKKAYASosyalist Eserler Mütercimi Haydar Rifat Yorulmaz, 13.10.2014
 
205) KORKMAZER, HüseyinYrd.Doç.Dr. Savaş AÇIKKAYA1934 Yılı Ulusal Basında Atatürk ve Türk İnkılabı, 07.11.2014
 
206) ÇİÇEK, MuhammetProf.Dr. Ali Fuat ÖRENÇCumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Türk Siyasi Hayatındaki Yeri, 25.02.2015
 
207) KOCAAĞA, MahmutDoç.Dr. Savaş AÇIKKAYAEminönü Halkevi ve Faaliyetleri (1935-1951), 27.04.2015
 
208) ŞEKER, KevserDoç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR“Osmanlıdan Cumhuriyet’e Çocukların Korunması ve Çocuk Esirgeme Kurumu (1917-1981)”, 25.12.2015
 
209) BİLGİLİ, MuratProf. Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU“İsmail Hüsrev Tokin: Siyasi ve İktisadi Düşünceleri”, 26.12.2016
 
210) SARIGÜL, RecepYrd.Doç. Dr. Şamil ÜNSAL“Müdafa-i Milliye Cemiyeti'nin Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarındaki Faaliyetleri”, 16.03.2017
 
211) BİRİNCİ, Dursun FarukYrd.Doç. Dr. Hayrünisa ALP“Mualimler Birliği Mecmuası'nda Avrupa İle Amerika'da Terbiye ve Öğrenci Yetiştirme Usullerine Bakışlar (1922-1927)”, 03.07.2017
 
212) BABACAN, ServetProf. Dr. Mustafa BUDAK“Türkiye'de Koalisyon Hükümetlerinde Doğruyol Partisi(1991 - 1997)”, 06.07.2017
213) KIZIK, AylinDr. Öğr. Üyesi Hayrünisa ALP“Türkiye'de Eğitime Ayrılan Mali Kaynaklar(1923 -1939)”, 19.06.2018
214) GÜRGÜL, Dilek KübraDr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERDEM“II. Meşrutiyet Döneminde Karamanlıca Bir Basın Organı: Aktis Mecmuası (1912-1915)”, 02.06.2018
215) ÇERÇİNLİ, Melike NurProf. Dr. Cezmi ERASLAN “Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre İstanbul Hükümetleri'nin Anadolu Hareketi'ne Dönük Politikaları (30 Ekim-1918-Kasım 1920) ”, 03.09.2018
216) DERE, UmutProf. Dr. Cezmi ERASLAN“Operatör Emin (Erkul) Bey'in Hayatı, Mebusluğu ve Şehreminliği”, 03.09.2018


DOKTORA TEZLERİ

S.No: Hazırlayan: Tez Danışmanı: Tezin Konusu ve Mezuniyet Tarihi:

1) YENİARAS, Orhan Prof.Dr. İlhan AKIN Kurtuluş Savaşı'nda Kars, 05.04.1993
 
2) YAMANER, Şerafettin Prof.Dr. Erol CİHAN Öncesinde ve Atatürk Döneminde Toplumsal ve Kültürel Değişme, 20.09.1993
 
3) ŞENGİL (KARAÇAM), Mizyal Prof.Dr. Meral ALPAY Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Düşünce Akımları (1920), 07.03.1994
 
4) EDİZ, Zerrin Prof.Dr. Necla ARAT Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Kadın Örgütlenmeleri Kadın Hakları Açısından Bir İnceleme (1923-1993), 07.11.1994
 
5) İLGAZİ, Abdullah Prof.Dr. Erol CİHAN İkinci Dünya Savaşında Türkiye'nin Dış Politikası, 14.03.1995
 
6) ÇETİNKAYA, Sevgi Prof.Dr. Meral ALPAY Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşına Girişi, 05.06.1995
 
7) ZAİF, Oktay Prof.Dr. Erol CİHAN (Atatürk'ün Kurduğu Bir Müessese Olarak) Türk Hava Kurumu Dünü-Bugünü-Yarını, 22.08.1995
 
8 ) KARAKOYUNLU, Yılmaz Prof.Dr. Erol CİHAN Türk Çağdaşlaşma Sürecinin Ekonomik Boyutu (Bir İnkılapçı Olarak Atatürk'ün İktisat Politikası), 26.03.1996
 
9) ÖKSÜZ, Hikmet Prof.Dr. Meral ALPAY Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Atatürk Dönemindeki Balkan Politikası (1923-1938), 27.06.1996
 
10) YILMAZ, Mustafa Prof.Dr. Toktamış ATEŞ Türk Boğazlarının Önemi ve Geçiş Statüleri, 09.07.1996
 
11) SOYDAN, Aynur Prof.Dr. Erol CİHAN Avrupa'da Tek Parti Yönetimlerinin Yükseliş Süreci ve Türkiye Modeli (Atatürk Dönemi), 24.07.1996
 
12) ÜNLÜ, Rasim Prof.Dr. Meral ALPAY Atatürk Döneminde (1923-1938) Cumhuriyet Bahriyesinin Oluşumu ve Gelişim Süreci, 16.06.1997
 
13) ÇEVİK, Zeki Doç.Dr. Osman SENEMOĞLU Milli Mücadelede Müdafaa-i Hukuk'tan Halk Fırkası'na Geçiş (1918-1923), 30.03.1998
 
14) ÖZER, Fuat Doç.Dr. Ahmet KAL'A Milli Mücadele'de Balıkesir, 15.04.1998
 
15) ÇAKAN, Işıl Prof.Dr. Erol CİHAN II.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (1923-1927) Yapısal-İşlevsel Analizi, 27.04.1998
 
16) TÜRKÖZ, Ahmet Doç.Dr. Mahir AYDIN Doğu Türkistan'da İnsan Hakları, 23.11.1998
 
17) ZENGİN, Cahide Prof.Dr. Ali İhsan GENCER Türkiye ve Yunanistan Devletleri Arasında Mübadele Meselesi ve Kamuoyu (1918-1930), 13.01.1999
 
18) GÜLCAN, Yılmaz Prof.Dr. Erol CİHAN Cumhuriyet Halk Partisi (1923-1946), 22.03.1999
 
19) ŞENŞEKERCİ, Erkan Prof.Dr. Meral ALPAY Türk Devrimi'nde Celal Bayar (1918-1960), 22.03.1999
 
20) ÖZPEKCAN, Meliha Prof.Dr. Erol CİHAN Türkiye Cumhuriyeti'nde Sağlık Politikası (1923-1933), 03.05.1999
 
21) DEMİRBAŞ, Osman Prof.Dr. Erol CİHAN İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Milli Mücadele, 27.05.1999
 
22) BALCI, Ramazan Doç.Dr. Mahir AYDIN Sarıkamış Harekatı, 28.6.1999
 
23) KARACAKAYA, Recep Prof.Dr. Ali İhsan GENCER Türk Kamuoyu ve Ermeni Meselesi (1908-1923), 28.06.1999
 
24) ŞEHİRLİ, Yücel Atilla Prof.Dr. Erol CİHAN Türkiye'nin Jeopolitik Öneminden Kaynaklanan Bölücü Terör Hareketleri ve Devletin Aldığı Tedbirler, 28.06.1999
 
25) TUNÇ, Salih Prof.Dr. Ali İhsan GENCER İşgal Döneminde İstanbul Basını (1918-1922), 28.06.1999
 
26) ÖZDEMİR, Suzan Prof.Dr. Toktamış ATEŞ Atatürk Devriminin Diğer Ülkeler Üzerindeki Etkileri, 28.06.1999
 
27) YARDIMCI, Remzi Prof.Dr. Erol CİHAN Atatürkçü Düşüncede Ulusal Kimlik Bilinci Kavramı, 24.01.2000
 
28) GÜNEL, Necmi Prof.Dr. Erol CİHAN Dersim İsyanı 1937, 24.01.2000
 
29) ÇAĞLAYAN, İnci Prof.Dr. Nüket GÜZ Cumhuriyet'in 75.Yılı Kutlamaları Çerçevesinde Atatürkçü Düşüncenin (Atatürkçülük) Yazılı Basındaki Yansımalarının Değerlendirilmesi(29 Ekim-4 Kasım 1998), 22.06.2000
 
30) DOĞRUYOL, Adnan Doç.Dr. Ahmet KAL'A Türkiye'de Sanayinin Gelişimi Açısından Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun Uygulanması (1927-1942), 30.04.2001
 
31) ÖZACUN, Orhan Prof.Dr. İzzettin ÖNDER Halkevlerinin Kuruluşu ve Atatürk Döneminde İstanbul Halkevlerinin Faaliyetleri (1932-1938), 26.06.2002
 
32) TUNA, Serkan Prof.Dr. İzzettin ÖNDER Türkiye'de Devlet İşletmeleri (1930-1940), 26.06.2002
 
33) YILMAZ, Gülcan Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Oniki Ada Sorunu, 24.06.2003
 
34) ERDÖL, Neşe Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Mondros'tan Samsun'a İstanbul'un Ekonomik, Sosyal, Kültürel Durumu ve Mustafa Kemal Paşa (30 Ekim 1918–19 Mayıs 1919), 24.06.2003
 
35) ÖZTÜRK, Ali İhsan Prof.Dr. Ahmet KAL'A Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İstanbul Mahalli Kamu Hizmeti İmtiyazları, 30.09.2003
 
36) DAĞCI, Gül Tuba Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Ekrem Alican'ın Siyasal Hayatı, 30.09.2003
 
37) SARI, Hicabettin Prof.Dr. Ali İhsan GENCER Ermeni Meselesinin Fransız Kamuoyunda Yankıları (1908-1923), 24.12.2003
 
38) AKGÜL, Lütfiye Hilal Prof.Dr. Toktamış ATEŞ 1958 Moratoryumu, 21.01.2004
 
39) DOĞRUÖZ, V. Türkan Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Milli Mücadele'de Kırklareli, 06.07.2005
 
40) BÜLBÜL, İrfan Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Türkiye'de İkinci Dünya Savaşı Döneminde Savaşın Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkileri, 12.07.2005
 
41) KIRANLAR, Safiye Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Savaş Yıllarında Türkiye'de Sosyal Yardım Faaliyetleri (1914-1923), 20.12.2005
 
42) DİKİCİ, Ali Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin İç Güvenliği, 11.07.2006
 
43) SANDIKLI, Atilla Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci, 20.06.2007
 
44) BATIR, Betül Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL II. Meşrutiyet’ten Tevhid-i Tedrisat’a Türkiye’de İlköğretim (1908-1924), 25.09.2007
 
45) UYSAL, Mehmet Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL 1930-1938 Dönemi Türkiye-Yunanistan İlişkileri, 28.11.2007
 
46) ERDEM, Nilüfer Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekatı 1919-1923, 02.07.2009
 
47) ALP, Hayrünisa Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Tevhid-i Tedrisat'tan Harf İnkılabına İlköğretim (1924-1928), 2009
 
48) ÇELİK, Akın Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Mondros Mütarekesi Sonrasında İstanbul Hükümetleri ve Ermeniler, 18.04.2010
 
49) AÇIKKAYA, Savaş Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Türkiye’de Sol Akımlarının Türk Devrimi Algılamaları 27 Mayıs 1960-12 Mart 1971, 20.06.2010
 
50) KOCATÜRK, Önder Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Türk-İngiliz İlişkileri’nin Kopuş Sürecinde Son Aşama (1911-1914), 12.10.2010
 
51) GİDERSOY, Bahar Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Pierre Loti’nin Gözüyle Türkiye ve Batı Medeniyeti, 09.11.2010
 
52) SOLGUN, Sertaç Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Menemen Olayı Sonrasında İkinci Dünya Savaşında Türkiye’nin İç Güvenliği (1931-1939), 08.12.2010
 
53) SAYGI, Tarık Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM İngiliz Generali Townshend ve Türkler, 26.04.2011
 
54) ESER, Gülşah Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR Köy Enstitülerinde Bir Öncü: Özgün Arşivi Işığında Göl Köy Enstitüsü, 20.06.2011
 
55) KAŞ, Hasan Doç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU T.B.M.M’de Kastamonu Milletvekilleri ve Çalışmaları (1923-1946), 22.06.2011
 
56) ÖZGİŞİ, Tunca Doç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Türk Parlamento Tarihinde Çift Meclis: Cumhuriyet Senatosu (1960-1980), 06.09.2011
 
57) MALKOÇ, Eminalp Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Cumhuriyet'ten Büyük Söylev'e Ankara-İstanbul İkilemi (1923-1927), 06.03.2012
 
58) SAYGILI, Hasip Prof.Dr. Mahir AYDIN 1905 Rus Devriminin Osmanlı İmparatorluğuna Etkileri, 19.04.2012
 
59) ŞAHİN, Ali Doç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU 12 Mart’tan 12 Eylül’e Sol Düşün Akımlarının Türk Devrimi Algılamaları (1971-1980), 07.05.2012
 
60) YILMAZ, Mehmet Yalçın Prof.Dr. Nevin YURDSEVER ATEŞ Türk Dil Planlaması Bağlamında Türk Dil Kurumu (1932-1951), 19.06.2013
 
61) ZORTUL, M. Veysel Doç.Dr. Mustafa AYDIN Serasker Mehmet Rıza Paşa, 21.04.2014
 
62) GÜVENDİREN, M. Yıldız Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM Türkiye Karasularında Deniz Taşımacılığı (1923-1939), 27.04.2014
 
63) PERİNÇEK, Mehmet Bora Prof.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Sovyet Arşiv Belgelerinin Işığında Türk-Sovyet Askeri İlişkileri: Doğu Cephesi (1919-1922), 08.05.2014
 
64) SEDİROĞLU, Serdar Cem Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL Türk Basını Ekseninde, Anılar ve Arşiv Belgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri (1939-1945), 30.05.2014
 
65) GÜÇTEKİN, Nuri Prof.Dr. Ali ARSLAN İstanbul’daki Müslim Özel Mektepleri (1873-1922), 09.06.2014
 
66) YILMAZATA, Orlando Mehmet Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM Alman Arşiv Belgelerine Göre Hitler Rejiminin Türkiye’deki Faaliyetleri (1933-1945), 23.12.2014
 
67) İLHAN, Metin Prof.Dr. Ali ARSLAN Türkiye’nin Nato’ya Girişi ve Savunma Politikaları, 15.04.2015
 
68) TUNA, Pınar Prof.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU İstanbul Basınında Kuva-yı Milliye Algılamaları (1918-1922), 22.04.2015
 
69) KOCA, Gülse Doç.Dr. Savaş AÇIKKAYA İngiliz Arşiv Belgeleri Işığında Türkiye–İngiltere Siyasi ve Ekonomik İlişkileri (1939-1945), 03.07.2015
 
70) KOPARAN, Halil Ergin Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM Cumhuriyet Döneminde Uzun Vadeli İç Borçlanmalar : Ergani 1933 İkramiyeli İstikrazından 1947 Toprak Tahviline, 10.07.2015
 
71) ÖZBİL, Alev Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM Türkiye’de Savaş Ekonomisi Uygulaması Olarak Milli Korunma Kanunu (1940-1946), 10.07.2015
 
72) KANBOLAT, Erhan Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR “Harf Devriminden Köy Enstitülerine Türkiye’de İlköğretim (1928-1940)”, 04.11.2015
 
73) KINALI, Gürhan Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR “Türk Siyasi Hayatında Refik Koraltan'ın Yeri”, 27.01.2017
74) KARAKAYA, Mürvet Mutlu Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ “Çanakkale Savaşı'nda 14. Alay”, 05.04.2017
75) GÜNDÜZ, Mehmet Doç. Dr. Aynur SOYDAN AYDEMİR “Türkiye'de Yabancı Dilde Öğretim Yapan Orta Öğretim Kurumları:Maarif Kolejleri”, 03.07.2017
76) SENCER, Aslı Nur Yrd. Doç. Dr. Cevahir KAYAM “Devletçiçik Döneminde Tekstil Sektörünün Gelişimi ve Bakırköy Bez Fabrikası(1934 - 1950)”, 12.07.2017
77) SEYHUN, Gülhan Yrd. Doç. Dr. Şamil ÜNSAL “İkinci Dünya Savaşı Döneminde Türkiye'de Askeri Sağlık Hizmetleri”, 03.07.2017
78) SAVCI, Mehmet Dr. Öğr. Üyesi H. Cevahir KAYAM “Kore Savaşına Katılan Türk Birlikleri”, 29.05.2018
79) GÜLEN, Ahmet Dr. Öğr. Üyesi H. Cevahir KAYAM “Türk Siyasal Hayatında Nihat Erim”, 19.06.2018
80) MİYAK, Derya Levent Doç. Dr. Serkan TUNA “Atatürk Döneminde Milli Müdafaa Vekaleti ve Güvenlik Politikaları (1923-1938)”, 09.07.2018
81) ARPACI, Muhammet Mustafa Prof. Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU “Türkiye'nin Demokratikleşme Sürecinde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) Yeri (1971-1980)”, 09.07.2018
82) AYDOĞMUŞ, Fatih Dr. Öğr. Üyesi Şamil ÜNSAL “İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Propaganda ve Türkiye”, 13.09.2018

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Hazırlayan:Tez Danışmanı:Tezin Konusu:

Ali Ruhan ÇUBUKDoç.Dr. Önder KOCATÜRKMilli Mücadelede İnebolu-Ankara Menzil Hattı
 
Turan FARJOVADoç.Dr. Serkan TUNATürkiye'de Dış Ticaret
 
Fitnat Fatma SÖNMEZProf. Dr. Ali Fuat ÖRENÇLozan Antlaşması Sonrası Midilli Adası'nda Mübalede
 
Gözde KESKİNProf.Dr. Ali Fuat ÖRENÇÇanakkale Muharebeleri Sırasında İstanbul`da Gündelik Yaşam
 
Emel KIRTILLIYrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSALAtatürk'ün Kültür Devriminin Avrasya Toplumlarına Etkileri
 
Sedef SELVİDoç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİRİngiliz Kültür Heyetinin Türkiye'deki Faaliyetleri (1950-1960)
 
Şive ATAProf.Dr. Cezmi ERASLANCumhuriyet Öncesi Dönemin Tarihi Mirası Koruma Politikaları II.Abdülhamid Örneği
 
İlkay YAPRAKYrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSALİran Türkmenlerinin Sosyal ve Kültürel Hayatı
 
Umut DEREProf. Dr. Cezmi ERASLANOperatör Emin (Erkul) Bey ve İstanbul Belediye Başkanlığı (1924-1926)
 
Didem GÜLKAÇYrd.Doç.Dr. Şami ÜNSALKuzey İran’da Kurulan Türk Devletleri ve Güney Kafkasya’ya Etkileri
 
Arife ŞAHİNProf.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLUYassıada’da Yargılanan Demokrat Partili Kadınlar
 
Aydın DOĞUDoç.Dr. Serkan TUNADemokrat Parti Döneminde Milli Korunma Kanunu
 
Olcay ŞİMŞEKYrd.Doç.Dr.Ökkeş KARACAGİLHava Okulu (1911-1951)
 
Ali Asgar ERENDoç.Dr. Serkan TUNABirinci Sanayi Planı Kapsamında Kurulan Sümerbank Dokuma Fabrikalarında Sosyal  ve Kültürel Uygulamalar (1935 - 1950)
 
Meliha Nur ÇERÇİNLİProf.Dr. Cezmi ERASLANOsmanlı Arşiv Belgelerine Göre İstanbul Hükümetleri’nin Anadolu’ya Dönük Politikaları (30 Ekim 1918-Kasım 1920)
 
Durmuş KÖLEOĞLUDoç.Dr. Önder KOCATÜRKSultan Abdülaziz Döneminde İstanbul ve Çevresinde Yapılan Ulaşım Yatırımlarının Cumhuriyete Bıraktığı Miras
 
Ahmet Nazmi BAHÇEYrd.Doç.Dr. H.Cevahir KAYAMDiyarbakır Halkevi Dergisi Karacadağ
 
Öznur SAMPAZDoç.Dr. Serkan TUNATürkiye Ekonomisine Yönelik Amerikan Raporları: Hilts, Thormburg ve Barker Raporu
 
Dursun Faruk BİRİNCİYrd.Doç.Dr. Hayrunisa ALPMuallimler Mecmuası (1922-1927)-İçerik Analizi
 
Erol ALINAKProf. Dr. Mustafa BUDAKTürkiye'de Doğu Sorunu Çerçevesinde Sosyal Demokrat Halkçı Partinin Kürt Raporu
 
Turan FARAJOVADoç.Dr. Serkan TUNATürkiye'de Dış Ticaret Politikaları (1929-1939)
 
Tuğba DOĞANDoç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİRİnci Hanım ve Yeni İnci Dergileri Ekseninde Kadın Algısı (1919-1922)
 
Ünal KARINCALIProf. Dr. Mustafa BUDAKDevletin Temsil Mekanı Olarak Milli Saraylar
 
Yasemin YILMAZDoç. Dr. Önder KOCATÜRKTürk Siyasi Hayatında Abdülkadir Kemali Öğütçü  Hayatı ve Faaliyetleri
 
Cezmi ASLANYrd. Doç. Dr. Hayrünisa ALPBir Osmanlı Kadın Gazetesi.:Siyanet (İçerik Analizi)
 
Hamza DÜLGERDoç. Dr. Önder KOCATÜRK1912 Seçimleri'nden Bab-ı Ali Baskını'na Osmanlı Devleti'nde İktidar Mücadelesi(1912-1913)
 
Esra HALİLOĞLUDoç. Dr. Önder KOCATÜRKCumhuriyetin İlk Yıllarında İstanbul’da Sosyo-Ekonomik Hayat (1923-1925)
 
Çağrı DUYUKYrd. Doç. Dr. Nilüfer ERDEMTürk Basınına Göre Yunanistan ve Bulgaristan Türklerinin Siyasi ve Sosyokültürel Durumu (1983-1990)


DOKTORA TEZLERİ

Hazırlayan:Tez Danışmanı:Tezin Konusu:

Mekki ULUDAĞDoç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİRMeclis-i Mebusan'dan Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Bir Portre: Mehmet Zülfü Tiğrel
Silvart MALHASYANProf.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLUMondros'tan Lozan'a İstanbul Ermenileri (30 Ekim 1918-24 Temmuz 1923)
Fezade BAYRAKTUTANDoç.Dr. Serhan TUNATürkiye'de Sanayileşme Politikaları (1923-1931)
Hüseyin HİZMETÇİYrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAMTarım Politikaları Tartışmaları Bağlamında Dönüm Dergisi (1928-1940)
Ali KUŞProf.Dr. Veysel BOZKURTDemokrat Parti - Sermaye İlişkileri
Can ŞAHBAZYrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAMEkonomik İlişkiler Bağlamında Türkiye-SSCB İlişkileri (1958-1980)
Hakan KAYADoç.Dr. Mustafa AYDINTürkiye-İngiltere İlişkileri (1930-1939)
Mehmet SAVCIYrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAMKore Savaşı'na Katılan Türk Birlikleri
Güzide Filiz TUZCUYrd.Doç.Dr. Şamil ÜNALİngiliz Kaynaklarında Pontus Sorunu (1918-1923)
Ünsal YAVUZProf.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU1933-1950 Yılları Arasında İstanbul’da İmar Hareketleri
Ayşe Ece KANLIYrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAMAnadolu’dan Kuzey Avrupa’ya Süryani Göçü (1969-1983)
Fatih AYDOĞMUŞYrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSALII. Dünya Savaşı'nda Psikolojik Harekat ve Türkiye
Muhabbet DOYRANDoç.Dr. Serkan TUNATürkiye'de Sosyal Politikalarda Kadın (1999-2004)
Neslihan KUZU HAMAMCIYrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAMGidenler ve Gelenler: Gökçeada’da Etnik Dönüşüm (1923-1981)
Özge IRMAK YENALProf.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLUTürkiye’de Milletvekili Genel Seçimlerinde Propaganda (1961-1969)
Serap SARIHANYrd.Doç.Dr. Yücel KARLIKLIİttihat ve Terakki İktidarında Osmanlı Ayan Meclisi (1913-1920)
Hulusi KÖSEProf.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLUSoğuk Savaş Döneminde Orta ve Yakın Doğu'da Yeni Bir Yapılanma: Merkezi Antlaşma Teşkilatı (CENTO)
İsmail KANDİLProf.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLUMeclis-i Mebusan’ın Çalışmaları (1914-1918)
Eyüp Nurettin BOZDOĞANProf.Dr. Mustafa BUDAKTürk İç Politikasında Kıbrıs Sorunu (1974-1983)
İlhan SAYICIDoç.Dr. Serkan TUNAII. Dünya Savaşı’ndan Çok Partili Hayata Türkiye Ekonomisinde Sümerbank (1940-1950)
Ayşe ŞAHİNDoç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR
Doç.Dr. Serpil ÇAKIR
Tek Parti Döneminde İstanbul'da Suç

Gökhan ARMANProf.Dr. Mustafa BUDAKSiyasi ve Uluslararası Açıdan Mehmet Kamil Paşa
Ahmet Burak YILDIZProf.Dr. Mustafa BUDAKBirinci Dünya Savaşında İngiliz Savaş Stratejisi

Ahmet ASLANProf.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLUUrfa’da Asayiş ve Güvenlik (1913-1918)
Cem TEMELDoç.Dr. Aynur soydan AYDEMİRGeleneksel ve Modern Arasında Bir Kadın Yazar: Yaşamı ve Yapıtlarıyla Safiye Erol

Sabahattin ÖDEMİŞProf.Dr. Mustafa BUDAKGazeteci Ali Kemal Bey'in Milli Mücadele Hareketi'ne Muhalefeti (1918-1922)

Ali SALTANProf.Dr. Mustafa BUDAKSuat Hayri Ürgüplü Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri (1903-1981)
Bergil Saim ALTANYrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSALLojistik Açıdan Milli Mücadelenin Değerlendirilmesi
Ertuğrul DALMIŞProf.Dr. Cezmi ERASLANTürkiye’de Laiklik Uygulamaları (1938-1960)
Bayram ARSLANTAŞProf.Dr. Cezmi ERASLANİkinci Dünya Savaşı Öncesinde Türkiye’de Sosyal Değişme ve Dış Politika (1935-1939)
Mehmet Erman ORDoç.Dr. Serkan TUNADemokrat Parti Dönemi Sağlık Politikaları
Meryem ÇAKIRProf. Dr. Mahir AydınBirinci Dünya Savaşı İç Güvenlik ve Seyyar Jandarma Teşkilatı
Mevlüt KARAGÖZProf. Dr. Mahir AydınBirinci Dünya Savaşı'nda Menzil Sistemi: Dördüncü Ordu Örneği
Beliz BALDİZ ÖZCANDoç. Dr. Aynur SOYDAN AYDEMİRTürk Tiyatrosunda Kadın Sanatçılar(1923 - 1938)
Ecehan KALEDoç. Dr. Aynur SOYDAN AYDEMİRMilli Mücadele Döneminde Amerikan Mandası Ekseninde Bir Kurtuluş Arayışı: Wilson Prensipleri Cemiyeti