YADTA Hakkında


Yayın hayatına 2002 yılında başlamış olan İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü “Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları” Dergisi ulusal hakemli bir dergidir. Dergiye basılı kopyanın yanısıra enstitü web sitesinden ve

journals.istanbul.edu.tr

sitesinden de ulaşılabilmektedir.


Derginin Yayın Amacı


      
  • “Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi” Yakın Tarih, Atatürk ilke ve inkılapları ile Türkiye Cumhuriyeti’ne ilişkin tarih, sosyoloji, edebiyat, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, iktisat disiplinlerinden özgün araştırmalara dayanan çalışmaları yayınlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim dünyası ile paylaşmayı amaçlamaktadır.


Derginin Sahası

      
 • Dergi, tarih ağırlıklı bir sosyal bilimler dergisidir. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde doğduğu ve geliştiği siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel ortamı, diğer devletlerle ilişkilerini sosyal bilimler bağlamında bilimsel ölçütlere göre inceleyen yorumları, önerileri ve yeni stratejileri geliştiren yazıları içermektedir.


Dergi Kapsamında Yer Alacak Makale ve Çalışmalar


      
 • Derginin sahası ile ilgili boşluğu dolduracak özgün araştırmalara dayanan makaleler;

 •     
 • İncelenen konuları zengin bir kaynakçaya dayanarak değerlendiren, eleştiren ve bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan araştırma, inceleme ve derleme yazıları;

 •     
 • Alanla ilgili çeviriler ve durumun belirtilmesi koşulu ile daha önce bir bilimsel kongrede sunulmuş ancak yayınlanmamış bildirilerin metinleri;

 •     
 • Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili eser, şahsiyet ve ilmi faaliyetlerin tanıtım yazıları.

 •     
 • Yılda iki kez yayımlanan dergideki yazıların sorumluluğu yasa uyarınca yazarlara aittir. Gönderilecek yazıların daha önce bir başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir.


Makale/Yazıların Değerlendirilmesi

      
 • Gelen yazılar, yayın ilkelerine uygunluğu bakımından Yayın Kurulu’nca incelendikten sonra, alanlarında uzman üç hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar saklanır.
 •     
 • Yayın Kurulu veya hakemlerin yazıya ilişkin eleştiri, öneri ve düzeltmeleri varsa bunları bildirirler. Yazar(lar) hakemlerin ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, öneri ve düzeltmelerini dikkate alarak bir ay içinde düzeltmeleri yaparlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçelerini bildirme hakkına sahiptirler. Yayıma kabul edilen ve edilmeyen makale/yazıların yazar(lar)ına bilgi verilir, ancak makale/yazı metinleri iade edilmez.

 •     
 • Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan yazıların telif hakkı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne devredilmiş sayılır. Telif hakkı yazılı, görsel ve sanal ortamda yayımlanmayı da kapsar.

 •     
 • Yayımlanan makale/yazıdaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

 •     
 • Dergide yazısı çıkan yazarlara, çıkan sayıdan iki dergi verilir.

Yazım Dili

      
 • Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi’nin yazım dili Türkçedir. Ancak yazarların Türkçe dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yaptıkları çalışmaları ile dergiye katkıda bulunmaları olanaklıdır.
 •     
 • Yayımlanan makalelerin Türkçe ve İngilizce özetleri de, yazarları tarafından tespit edilen anahtar kelimeler ile birlikte verilir. İstanbul Üniversitesi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü adına

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN


 

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

Prof. Dr. Cezmi Eraslan (Başkan, Editör)

Prof. Dr. Mustafa Budak

Doç. Dr. Önder Kocatürk (İngilizce Dil Editörü)

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Erdem
Prof. Dr. Meral ALPAY

Prof. Dr. Seçil KARAL AKGÜN

Prof. Dr. Sina AKŞİN

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ

Prof. Dr. Adalet ALADA

Prof. Dr. Dinç ALADA

Prof. Dr. Ergun AYBARS

Prof. Dr. Mahir AYDIN

Prof. Dr. Mustafa AYDIN

Prof. Dr. Nezihi AYKUT

Prof. Dr. İbrahim BAŞAĞAOĞLU

Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

Prof. Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU

Prof. Dr. Fatmagül DEMİREL

Prof. Dr. Bihterin DİNÇKOL

Prof. Dr. Emre DÖLEN

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

Prof. Dr. Faik Temuçin ERTAN

Prof. Dr. Sakine ERUZ

Prof. Dr. Feza GÜNERGÜN

Prof. Dr. İhsan GÜNEŞ

Prof. Dr. Osman HORATA

Prof. Dr. Yakut IRMAK ÖZDEN

Prof. Dr. Mustafa KAÇAR

Prof. Dr. Ahmet KAL’A

Prof. Dr. Aykut KAZANCIGİL

Prof. Dr. Suna KİLİ

Prof. Dr. Erol MANİSALI

Prof. Dr. Cüneyt OKAY

Prof. Dr. İzzettin ÖNDER

Prof. Dr. Sabahattin ÖZEL

Prof. Dr. İzzet ÖZTOPRAK

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK

Prof. Dr. Gülden SARIYILDIZ

Prof. Dr. Faruk SÖNMEZOĞLU

Prof. Dr. Bige SÜKAN

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL

Prof. Dr. Arslan TERZİOĞLU

Prof. Dr. Ertuğrul TOKDEMİR

 Prof. Dr. Zafer TOPRAK

Prof. Dr. Namık Sinan TURAN

Prof. Dr. Ömer TURAN

Prof. Dr. Şerafettin TURAN

Prof. Dr. Levent ÜRER

Prof. Dr. Ünsal YAVUZ

Prof. Dr. Bahaddin YEDİYILDIZ

Prof. Dr. Çetin YETKİN

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

Doç. Dr. Mehmet ALKAN

Doç. Dr. Bülent BAKAR

Doç. Dr. Sevtap KADIOĞLU

Doç. Dr. Safiye KIRANLAR

Doç. Dr. Önder KOCATÜRK

Doç. Dr. Tevfik ÖZCAN

Doç. Dr. Fatih M. SANCAKTAR

Doç. Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR

Doç. Dr. Serkan TUNA

Yrd. Doç. Dr. Hayrünisa ALP

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ERDEM

Yrd. Doç. Dr. Ö. Kürşad KARACAGİL

Yrd. Doç. Dr. Cevahir KAYAM

Yrd. Doç. Dr. Şamil ÜNSAL

Dr. Dursun AYAN

Dr. Rifat UÇAROL


Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmak üzere yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanmış yazılar,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne ulaştırılabilirler.


İLETİŞİM BİLGİLERİ


Posta Adresi:

İstanbul Üniversitesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Süleymaniye Cad. Takvimhane Sok.

No: 19 Kat: 4 Beyazıt - İstanbul


Telefon:

0212 440 00 00     Dahili: 10598/10056

Telefaks:

0212 440 03 45


e-posta:

ata.enst@istanbul.edu.tr

yakindonemturkiye@hotmail.com