SEMPOZYUM: “Sykes – Picot’nun Yüzüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu”

(“Turkey And The Middle East On The Hundredth Anniversary Of Sykes – Picot”)
[Türk Ocakları İstanbul Şubesi ile ortak düzenlenmektedir.]Tarih: 12-13 Mayıs 2016
Yer: İstanbul


Malumları olduğu üzere 100. yıldönümünü idrak ettiğimiz Birinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin gördüğü en büyük yıkımlardan birisine sebep olmuştur. İmparatorlukların yıkıldığı ve milli devletlerin ortaya çıktığı sürecin siyasal, ekonomik, toplumsal ve askerî sonuçları bugün de hissedilmektedir. Birinci Dünya Savaşı sonrası çizilen sınırların bölgemizde yeniden değişiminin gündeme geldiği bugünlerde konuya tarihsel ve akademik bir perspektiften yaklaşmak ihtiyacı açıktır.

Bu vesileyle Makedonya Cumhurbaşkanı Sayın Gyorge İvanov’un teşvik ve himayelerinde, Türkiye ve Makedonya Devlet Arşivleri, Türk Tarih Kurumu, İstanbul ve Sv. Kliment Ohridski Üniversiteleri işbirliğiyle 9-13 Aralık 2015 tarihleri arasında “100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi ve Küresel Sonuçları” adıyla Üsküp ve Manastır’da (Makedonya) uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. Sempozyum çerçevesinde Birinci Dünya Savaşı fotoğraf ve belgeleri de sergilenecektir. Sempozyuma sunulacak bildiriler, kitap olarak yayımlanarak en geniş ilgili kesimlere ulaştırılacaktır.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu


Mustafa BEREKETLİ

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

Dr. Filip PETROVSKİ

Prof. Dr. Refik TURAN

Doç. Dr. Uğur ÜNAL

Prof. Dr. Zlatan ZOGLEV


Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mahmut AK

Prof. Dr. Vlado KAMBOVSKİ

Prof. Dr. İlber ORTAYLI

Prof. Dr. Mehmet SARAY

Tuğgeneral Necdet TUNA

Prof. Dr. Zlatan ZOGLEV


Bilim Kurulu

Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN

Prof. Dr. Ali ARSLAN

Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

Prof. Dr. Mesut ÇAPA

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

Prof. Dr. Necdet HAYTA

Prof. Dr. Ljubomir KEKENOVSKİ

Doç. Dr. M. Akif KİREÇÇİ

Prof. Dr. Dimitar MİNCHEV

Prof. Dr. İlber ORTAYLI

Prof. Dr. Zafer TOPRAK

Prof. Dr. Ömer TURAN

Prof. Dr. Refik TURAN

Öğ. Kd. Alb. Dr. Zekeriya TÜRKMEN


Önemli Tarihler

15 Ekim 2015 – Bildiri özetlerinin ulaştırılma tarihi
30 Ekim 2015 – Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi
4 Aralık 2015 – Bildiri tam metninin ulaştırılma tarihi
9–13 Aralık 2015 – Sempozyum tarihi


Katılım Formu

Bildiri Özeti

Bildiri özeti “Katılım Formu”nda yer almalı ve form eksiksiz doldurulmalıdır. Teklif edilecek bildiri özetinde amaç ve hangi kaynaklardan yararlanıldığı belirtilmeli, içerik hakkında 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde bilgi verilmelidir.


Bildiri Metni

Bildiri metninin hazırlanmasında, enstitümüz yayın organı “Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları” dergisi yazım kuralları uygulanacaktır. Bildiriler Türkçe ve İngilizce, en fazla 20 sayfa olacak şekilde hazırlanacaktır.

Yazım Kuralları


Doç. Dr. Savaş AÇIKKAYA
savasacikkaya@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ERDEM
nerdem99@hotmail.com

Dr. Mehmet PERİNÇEK
mp@mehmetperincek.com

Eyüp Nurettin BOZDOĞAN
eyupbozdogan@yahoo.com

 
Posta Adresi / Postal Address:
İstanbul Üniversitesi,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü,
Bozdoğan Kemeri Cad. No: 7
Vezneciler/İSTANBUL

Faks / Fax:    0212 440 03 45