KONGRE: “Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Balkanlar ve Göç Uluslararası Kongresi”

Birinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden birisi olup, genelde dünyada özelde ise Osmanlı coğrafyasında milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine, yer değiştirmesine, sınırların değişimine yol açmıştır. Bu itibarla İstanbul Üniversitesi ve Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu konuyu akademik bir platformda değerlendirmek gereği duymuştur.

Birinci Dünya Savaşı sırasında sınır hareketleri ve göçlerin siyasi, askeri, sosyo-kültürel, ekonomik sonuçlarını, devletlere ve toplumlara tesirlerinin “Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Balkanlar ve Göç” başlıklı uluslararası bir kongrede ele alınması amaçlanmaktadır.

Katılımcıların ulaşım ve kongre süresince konaklama masrafları karşılanacaktır. Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulacaktır. Sempozyuma bildiriyle katılmak isteyenler 15 Eylül 2015 tarihine kadar bildiri özetlerini özet gönderim şartlarına uygun bir şekilde katılım formunu doldurarak göndermelidirler. Tebliğleri kabul edilenler 15 Kasım 2015 tarihine kadar bildirilerin tam metnini internet aracılığıyla teslim etmelidirler. Tam metinler, ilan edilen tarihte teslim edilmediği takdirde kongre programına dahil edilmeyecektir.

Kongre Bilim Kurulu tarafından onaylanan ve sunumu yapılan tebliğler, bildiri kitabı olarak yayınlanacaktır. 2-4 Aralık 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Balkanlar ve Göç” isimli uluslararası kongreye özgün bir bildiri ile katılmanız bizleri sevindirecektir.

Kongre Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Eş Başkan)

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (Eş Başkan)

Ayhan BÖLÜKBAŞI

Fettah DİNDAR

Osman GÜLER

Doç. Dr. İbrahim ÇEŞMELİ

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ERDEM


Bilim Kurulu

Prof. Dr. Mahmut AK

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

Prof. Dr. Mustafa AYDIN

Prof. Dr. Mahir AYDIN

Prof. Dr. Nedim İPEK

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ

Prof. Dr. Abdullah SAYDAM

Doç. Dr. İbrahim ÇEŞMELİ

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ERDEM

Yrd. Doç. Dr. Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU


Katılım Formu


 Bildiri Özeti

Bildiri özeti “Katılım Formu”nda yer almalı ve form eksiksiz doldurulmalıdır. Bildiri özetinde amaç ve hangi kaynaklardan yararlanıldığı kısaca belirtilmeli, içerik hakkında 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde bilgi verilmelidir.

Önemli Tarihler

15 Eylül 2015 – Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi
1 Ekim 2015 – Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi
15 Kasım 2015 – Bildiri tam metinlerinin son ulaştırılma tarihi
2-4 Aralık 2015 – Kongre tarihi

Bildiri Metni

Bildiri metinlerinin hazırlanmasında, Avrasya Enstitüsü tarafından yayınlanmakta olan “Avrasya İncelemeleri Dergisi” yazım kuralları uygulanacaktır. Bildiriler Türkçe ve İngilizce, en fazla 20 sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 
 Yazım Kuralları

Kongre Sekretaryası

Araş. Gör. Dr. M. Sait TÜRKHAN

Araş. Gör. Muharrem ERENLER

Araş. Gör. Serkan ARIKAN

e-mails:
balkanlarvegoc2015@gmail.com (TÜRKÇE İÇİN)
balkansandmigration2015@gmail.com (FOR ENGLISH)
Kabul Alan Bildiriler / Accepted Papers

Kongre Programı / Congress Program