TARAFLARININ BAKIŞIYLA LOZAN / LAUSANNE, FROM THE PERSPECTIVE OF ITS PARTIES – 9-10 Mayıs (May) 2014 / İstanbul

 


TARAFLARININ BAKIŞIYLA LOZAN
LAUSANNE, FROM THE PERSPECTIVE OF ITS PARTIES
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
9-10 Mayıs (May) 2014 / İstanbul

 

 

                              > Sempozyum Hakkında / About The Symposium

                              > Düzenleme Kurulu / Organizing Committee

                              > Bilim Kurulu / Scientific Board

                              > Önemli Tarihler / Important Dates

                              > Bildiri Özeti / Abstracts

                              > Bildiri Metni / Manuscript

                              > İletişim Bilgileri / Contact Information

 


Posta Adresi / Postal Address:
İstanbul Üniversitesi,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü,
Bozdoğan Kemeri Cad. No: 7
Vezneciler / İSTANBUL
Faks / Fax: 0212 440 03 45
e-posta / e-mail: tblozan@gmail.com

 


 

                              > Sempozyumda Sunulacak Bildiriler
                                 Papers To Be Presented In Symposium

                              > Sempozyum Programı / Symposium Programme

                              > Sempozyum Fotoğrafları / Symposium Photos

 

son güncelleme / last update: 17/05/2014