Enstitü

Enstitü Vizyonu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu öncesi ve sonrasına ait tarihi kaynakları tarih metodunu kullanarak, objektif bir yaklaşımla ele alarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanlarında bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak.

Enstitü Misyonu

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanlarında uzman yetiştirmek.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 21/04/1971 tarihinde "İstanbul Üniversitesi Atatürk Devrimleri Araştırma Enstitüsü" adıyla kurulmuş; 23/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun"un 11. maddesiyle, "İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü" olarak bugünkü hukuki statüsüne kavuşmuştur.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı tüzel kişiliği olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün amacı, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi üzerine araştırmalar yapmak, yayınlarda bulunmak, lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektir. (1985-1986 Eğitim ve öğretim yılından itibaren yüksek lisans, 1988-1989 eğitim ve öğretim yılından itibaren ise doktora programları yürütülmektedir.) Ayrıca, İstanbul Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini verecek öğretim elemanlarının görevlendirilmesi ve üniversiteye alınan aday memurlara Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi verilmesi de Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün faaliyetleri arasındadır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde özel bir kütüphane ve bir toplantı salonu bulunmaktadır. Kütüphanedeki bütün yayınlar demirbaş defterine işlenmiş ve fiş kataloğu düzenlenmiş olup ayrıca bilgisayar ortamında da kaydedilerek elektronik bir katalog oluşturulmuştur. Toplam kitap sayısı, tezler ve süreli yayınlar dahil 5000 civarındadır.

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü seçkin akademik kadrosuyla, mükemmel ortamı ve konumuyla öğrencilere en üst seviyede lisansüstü eğitim alma imkanı sağlayan Türkiye’nin en gözde ve yetkin eğitim kurumları arasındadır.