Devam Eden Doktora Tezleri

 

Hazırlayan: Tez Danışmanı: Tezin Konusu:

Mekki ULUDAĞ Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR Meclis-i Mebusan’dan Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Bir Portre: Mehmet Zülfü Tiğrel
M. Mustafa ARPACI Prof.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecinde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) Yeri (1960-1980)
Silvart MALHASYAN Prof.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Mondros’tan Lozan’a İstanbul Ermenileri (30 Ekim 1918-24 Temmuz 1923)
Fezade BAYRAKTUTAN Doç.Dr. Serhan TUNA Türkiye’de Sanayileşme Politikaları (1923-1931)
Hüseyin HİZMETÇİ Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM Tarım Politikaları Tartışmaları Bağlamında Dönüm Dergisi (1928-1940)
Ali KUŞ Prof.Dr. Veysel BOZKURT Demokrat Parti – Sermaye İlişkileri
Can ŞAHBAZ Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM Ekonomik İlişkiler Bağlamında Türkiye-SSCB İlişkileri (1958-1980)
Hakan KAYA Doç.Dr. Mustafa AYDIN Türkiye-İngiltere İlişkileri (1930-1939)
Mehmet SAVCI Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM Kore Savaşı’na Katılan Türk Birlikleri
Güzide Filiz TUZCU Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNAL İngiliz Kaynaklarında Pontus Sorunu (1918-1923)
Ünsal YAVUZ Prof.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU 1933-1950 Yılları Arasında İstanbul’da İmar Hareketleri
Ayşe Ece KANLI Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM Anadolu’dan Kuzey Avrupa’ya Süryani Göçü (1969-1983)
Fatih AYDOĞMUŞ Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL II. Dünya Savaşı’nda Psikolojik Harekat ve Türkiye
Muhabbet DOYRAN Doç.Dr. Serkan TUNA Türkiye’de Sosyal Politikalarda Kadın (1999-2004)
Neslihan KUZU HAMAMCI Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM Gidenler ve Gelenler: Gökçeada’da Etnik Dönüşüm (1923-1981)
Özge IRMAK YENAL Prof.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Türkiye’de Milletvekili Genel Seçimlerinde Propaganda (1961-1969)
Serap SARIHAN Yrd.Doç.Dr. Yücel KARLIKLI İttihat ve Terakki İktidarında Osmanlı Ayan Meclisi (1913-1920)
Hulusi KÖSE Prof.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Soğuk Savaş Döneminde Orta ve Yakın Doğu’da Yeni Bir Yapılanma: Merkezi Antlaşma Teşkilatı (CENTO)
İsmail KANDİL Prof.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Meclis-i Mebusan’ın Çalışmaları (1914-1918)
Eyüp Nurettin BOZDOĞAN Prof.Dr. Mustafa BUDAK Türk İç Politikasında Kıbrıs Sorunu (1974-1983)
İlhan SAYICI Doç.Dr. Serkan TUNA II. Dünya Savaşı’ndan Çok Partili Hayata Türkiye Ekonomisinde Sümerbank (1940-1950)
Ahmet GÜLEN Yrd.Doç.Dr. H.Cevahir KAYAM Türk Siyasal Hayatında Nihat Erim
Ayşe ŞAHİN Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR
Doç.Dr. Serpil ÇAKIR
Tek Parti Döneminde İstanbul’da Suç
Gökhan ARMAN Prof.Dr. Mustafa BUDAK Siyasi ve Uluslararası Açıdan Mehmet Kamil Paşa
Ahmet Burak YILDIZ Prof.Dr. Mustafa BUDAK Birinci Dünya Savaşında İngiliz Savaş Stratejisi
Ahmet ASLAN Prof.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Urfa’da Asayiş ve Güvenlik (1913-1918)
Cem TEMEL Doç.Dr. Aynur soydan AYDEMİR Geleneksel ve Modern Arasında Bir Kadın Yazar: Yaşamı ve Yapıtlarıyla Safiye Erol
Sabahattin ÖDEMİŞ Prof.Dr. Mustafa BUDAK Gazeteci Ali Kemal Bey’in Milli Mücadele Hareketi’ne Muhalefeti (1918-1922)
Derya Levent MİYAK Doç.Dr. Serkan TUNA Atatürk Döneminde Milli Müdafaa Vekâleti ve Güvenlik Politikaları (1923-1938)
Ali SALTAN Prof.Dr. Mustafa BUDAK Suat Hayri Ürgüplü Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri (1903-1981)
Bergil Saim ALTAN Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL Lojistik Açıdan Milli Mücadelenin Değerlendirilmesi
Ertuğrul DALMIŞ Prof.Dr. Cezmi ERASLAN Türkiye’de Laiklik Uygulamaları (1938-1960)
Bayram ARSLANTAŞ Prof.Dr. Cezmi ERASLAN İkinci Dünya Savaşı Öncesinde Türkiye’de Sosyal Değişme ve Dış Politika (1935-1939)
Mehmet Erman OR Doç.Dr. Serkan TUNA Demokrat Parti Dönemi Sağlık Politikaları
Meryem ÇAKIR Prof. Dr. Mahir Aydın Birinci Dünya Savaşı İç Güvenlik ve Seyyar Jandarma Teşkilatı
Mevlüt KARAGÖZ Prof. Dr. Mahir Aydın Birinci Dünya Savaşı’nda Menzil Sistemi: Dördüncü Ordu Örneği
Beliz BALDİZ ÖZCAN Doç. Dr. Aynur SOYDAN AYDEMİR Türk Tiyatrosunda Kadın Sanatçılar(1923 – 1938)
Ecehan KALE Doç. Dr. Aynur SOYDAN AYDEMİR Milli Mücadele Döneminde Amerikan Mandası Ekseninde Bir Kurtuluş Arayışı: Wilson Prensipleri Cemiyeti

 

 

son güncelleme: 25/08/2017