HAYRÜNİSA ALP

Yardımcı Doçent Dr.
Öğretim Üyesi
0212 440 00 00 / 10627
hyralp@hotmail.com
aves.istanbul.edu.tr/hyralp/cv

 
Çalışma Alanları: Eğitim Tarihi, Sosyal Tarih, Osmanlı Kadın Hareketi.

 

Seçilmiş Yayınlar:

  • “Women’s Efforts to Acquire Profession in Ottoman Society”, International and Cultural Studies Exploring Untested Ideas, Editor: Eyup Saritas, Published by Untested Ideas Research Center Newyork, Printed in the USA, 2014, ISBN 978-1-62520-020-4.
  • “Erken Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve İlköğretimine Genel Bir Bakış(1923-1929)”, Türkoloji Kültürü, C: IV, No: 7, Erzurum Kış 2011, s. 97-110.
  • “A Review on the Reports of the Board of Review for Primary School Textbooks (1924-1927)”, International Review of Turkology, Volume IV, N. 7, Winter 2011.
  • “Primary School in the Process of Transition from Empire to Nation State with Numeric Data”, International Journal of Turcologia, Volume: V, No: 10, Paris Autumn 2010, s. 15-21.
  • Naciye Sultan, Yayına Hazırlayan: Hayrünisa Alp, İstanbul:Emre, 2005.

 

son güncelleme: 28/11/2014

Daha ayrıntılı bilgi için İÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde yer alan kişisel web sayfasına bakınız:
aves.istanbul.edu.tr/hyralp/cv