Özel Öğrenci Başvuruları 2017-2018 Güz Yarıyılı

21 Ağustos – 08 Eylül 2017

 

Başvuru Kontenjanı
Yüksek Lisans : 3
Doktora : 3

Başvuru Koşulları
İÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin “Özel Öğrenci Kabulu” başlıklı 15. maddesine göre, “Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilerin öğretimin yabancı dille yapıldığı lisansüstü dersleri alabilmeleri için, Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.
Özel öğrenci olarak Yüksek Lisansa başvuranlar bir yıl içinde (2 dönem) en fazla 3 ders (9 kredi), Doktora’ya başvuranlar ise en fazla 4 ders (12 kredi) seçebilirler. Bu öğrenciler daha sonra lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edildikleri takdirde, bu derslerin Yüksek Lisans’ta en fazla 2 tanesi (6 kredi), Doktora’da ise en fazla 3 tanesi (9 kredi) dikkate alınır.
Müracaat süresi sonuna kadar, başvurular Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Başvuru sayısının fazla olması durumunda, Anabilim Dalı Başkanlığının, önceden ilan edeceği tarihte, sözlü sınav veya yazılı sınav ya da her ikisini birlikte yaparak kimlerin özel öğrenci olarak kabul edileceğini belirler. Başvurunun az olması durumunda, sınav yapılmadan evraklar üzerinden de karar verilebilir. Anabilim Dalı Başkanlığı, hazırladığı listeyi Enstitü’ye teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan listeler Enstitü’nün internet sitesinde ilan edilir.

Başvuru Evrakları
1- Dilekçe.
2- Mezuniyet belgesi.
3- Transkript veya öğrenci belgesi.
4- Nüfus Cüzdan fotokopisi

Not: Başvuru evraklarının Öğrenci İşleri Büromuza elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta,, kurye vb. yolla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Süleymaniye Cad. Takvimhane Sok. No: 19 Kat: 4 Beyazıt – İstanbul
Telefon: 0212 440 03 66 | Telefaks: 0212 440 03 45
E-posta:ata.enst@istanbul.edu.tr

Özel Öğrenci Başvuruları (2017-2018 Güz Yarıyılı)