Online Düzenlenen 43. Yakın Dönem Türkiye Söyleşimiz Gerçekleştirildi

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Çok Yönlü Bir Paşa: Süreyya İlmen
Konusuyla Online Olarak Düzenlenenen
43. Yakın Dönem Türkiye Söyleşimize ait video ve afiş eklenmiştir.


Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri - 43 
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Çok Yönlü Bir Paşa: Süreyya İlmen
Online Olarak Düzenlenen Etkinliğimiz
10.07.2020 - Cuma Saat : 15:00


Yaklaşan Etkinlikler

Konum