Bir Kitap Bir Yazar Söyleşileri -III -

Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ'nün konuşmacı olarak katıldığı Bir Kitap - Bir Yazar Söyleşileri'nin üçüncüsü gerçekleştirildi. Ramazan Erhan GÜLLÜ yaptığı konuşmada Osmanlı'dan günümüze Türkiye'de azınlıkların siyasi durumu hakkında bilgi verdi. 

Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden olup 2018 yılında Ermeni Sorunu ve İstanbul Ermeni Patrikhanesi(1878 - 1923) isimli eseri ile TÜBA tarafından mansiyon ödülüne layık görülmüştür.


Yaklaşan Etkinlikler

Öğrenci-Sempozyum-Atatürk-İlkeleri Atatürk-İlkeleri İnkılap-Tarihi

Yakın Dönem Türkiye Tarihi II. Öğrenci Sempozyumu

Konum