Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine.!

Üniversitemiz Senatosunun aldığı karar gereğince, Enstitümüzde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında lisansüstü eğitim yüz yüze yapılacaktır.

Ancak COVİD19 nedeniyle oluşabilecek her türlü olumsuz durumunlar göz önünde tutulması gerekliliğinden hareketle bazı ders/derslerin dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesi gündeme gelebilecektir

Bilgilerinize önemle duyurulur.