Öğrenci Sempozyumu

DÜZENLEME KURULU


Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

Doç. Dr. Önder KOCATÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi Ökkeş Kürşad KARACAGİL

Dr. Öğr. Üyesi Yakup AHBAB

BİLİM KURULU


Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

Doç. Dr. Fatih M. SANCAKTAR

Doç. Dr. Önder KOCATÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi Ö. Kürşad KARACAGİL

SEMPOZYUM HAKKINDA


Bilindiği üzere; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı son dönemde pek çok üniversiteyi araştırma üniversitene çevirerek ülkemiz yükseköğrenim kurumlarında akademik etkinlik ve yayınların arttırılması hususuna ağırlık vermektedir.

Bu bağlamda, İstanbul Üniversitesi de 2017 yılı itibariyle bir araştırma üniversitesi haline gelmiştir ve bu yönde çalışmalarına hız vermek için yoğun biçimde çabalamaktadır. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü olarak biz de üniversitemizin bu çabasına elimizden gelen desteği vermek amacındayız. İşte bu amaçtan hareketle, genç akademisyen adaylarına destek olmak ve onların akademik platformlarda tecrübe kazanmalarını sağlamak adına Enstitümüzce 25 Haziran 2018 de “Yakın Dönem Türkiye Tarihi Öğrenci Sempozyumu” isimli bir sempozyum düzenlenecektir.

Sadece lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği sempozyumda sunulan bildiriler, sempozyum sürecinin ardından bir hakem kurulu tarafından değerlendirilecek ve içlerinden uygun görülenler Enstitümüz ilmi yayın organı olan Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanacaktır.


SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

ÖNEMLİ TARİHLER


27 Nisan 2018                                    Bildiri Özetlerinin Ulaştırılma Tarihi

11 Mayıs 2018                                   Kabul Edilen Özetlerin Bildirim Tarihi

28 Haziran 2018                                 Sempozyum Tarihi

BİLDİRİ ÖZETİ

Bildiri özeti “Katılım Formu”nda yer almalı ve form eksiksiz doldurulmalıdır. Teklif edilecek bildiri özetinde amaç ve hangi kaynaklardan yararlanıldığı belirtilmeli, içerik hakkında 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde bilgi verilmelidir.

BİLDİRİ METNİ


Bildiri metninin hazırlanmasında, enstitümüz yayın organı “Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları” dergisi yazım kuralları uygulanacaktır. Bildiriler Türkçe ve en fazla 20 sayfa olacak şekilde hazırlanacaktır.

 

[Yazım Kuralları İçin Tıklayınız]

İLETİŞİM BİLGİLERİ / CONTACT INFORMATION

                       

Posta Adresi / Postal Address:

İstanbul Üniversitesi,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü,

Süleymaniye Cad. Takvimhane Sok. No: 19 Kat:4

Beyazıt/İSTANBUL 


Telefon / Phone:        0212 440 00 00

Arş. Gör. Duygu SAYGIN   Dahili/Internal: 10437

Arş. Gör. Umut DERE          Dahili/Internal: 11955


Faks / Fax:                0212 440 03 45


E-posta / E-mail:       ata.enst@istanbul.edu.tr

Yakın Dönem Türkiye Tarihi Öğrenci Sempozyumu Kabul Edilen Bildiriler

1. Mekki Uludağ          Dicle Üniversitesi
Milli Mücadele Döneminde Diyarbakır

2. Arif Erez                    İstanbul Üniversitesi
Milli Mücadele’de Özbekler Tekkesi ve Şeyh Ata Efendi

3. Duygu Burus            Kocaeli Üniversitesi
Milli Mücadele’de İnas Darülfünun’u (Üniversiteli Kadınlar)

4. Nigar Cengiz             İstanbul Üniversitesi
Lozan Konferansında Boğazlar Meselesi

5. Aliye Seçen               İstanbul Üniversitesi
1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması

6. Merve Solak             İstanbul Üniversitesi
Türkiye’nin Güvenlik Politikası Çerçevesinde Bağdat Paktı

7. Yusuf Yıldırım           İstanbul Üniversitesi
İstanbul’da Şehremini Halil Ethem Bey Dönemi ve Faaliyetleri

8. Mert Pakır                 İstanbul Üniversitesi
Cumhuriyet Çocuğu Dergisi’nde Atatürk ve Dönemi

9. Gamze Işık – Süleyman Aşık               İstanbul Üniversitesi - Celal Bayar Üniversitesi
Atatürk Dönemi Gençlik Hareketleri

10. Barış Özinan           İstanbul Üniversitesi
Haber Gazetesi Makaleleri ve Haberleri Çerçevesinde 1924-1925 Yıllarında Samsun’da Spor Hayatı

11. Anıl Dinçel               İstanbul Üniversitesi
Mehmet Asım Us’un 1928 Yılı Vakit Gazetesi Yazılarıyla Harf İnkılabı

12. Fezade Bayraktutan                         İstanbul Üniversitesi
Modernleşme Sürecinde Millet Mektepleri

13. Cüneyt Hakan Demir                         İstanbul Üniversitesi
Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Ekonomik Model Tercihi Olarak Karma Ekonomi

14. Tuğçe Erdoğan       Kocaeli Üniversitesi
İkinci Dünya Savaşı’nın Milli Şef Dönemine Etkisi

15. Haçadur Nersesoğlu                           İstanbul Üniversitesi
Demokrat Parti Milletvekili Zakar Tarver

16. İbrahim Şahin       Dokuz Eylül Üniversitesi
27 Mayıs Öncesi Mecliste ve Basında İhtilal Tartışmaları