Ders Seçimi Yapacak Öğrencilere

2016-2017 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyıldan  itibaren "Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği"  (3 Kredi/5 AKTS) ders yükü Yüksek Lisans programlarında zorunlu olup, Doktora programında kayıtlı bir öğrenci eğer bu dersi daha önce almadıysa, bu dersi almakla yükümlüdür.


Bu  duyuru sadece ders aşamasındaki öğrencileri kapsamaktadır.