DOKTORA PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

08 Eylül 2016 tarihli 29825 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 49. maddesinin 9.Fıkrası:

"Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarın kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası 

hakemli bir dergide yayımlanması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir.

İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır." hükmü yer almaktadır.

 
Bilgilerinizi ve buna göre gereğini rica ederim.

 
Prof.Dr.Cezmi ERASLAN

Enstitü Müdür Vekili