AYDIN ÇAKMAK

 
Okutman
 
aydin.cakmak@istanbul.edu.tr
aves.istanbul.edu.tr/aydin.cakmak/cv

 

Seçilmiş Yayınlar:

  • Milli Mücadele Döneminde Giresun’da Yayımlanan Bir Dergi: Işık (1918-1923), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2015.
  • Sürgünde Bir Hakan – II. Abdülhamid’in Selanik ve Beylerbeyi Günleri, Ötüken Neşriyat A.Ş., İstanbul 2014.
  • “Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Yabancı Kamuoyunda Değerlendirilişi”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sayı:21, İstanbul 2012.
  • “Ortadoğu’da Yaşanan Önemli Bir Sorun: Süveyş Bunalımı ve Türkiye”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 194, Cilt: 97, Yıl: 33, İstanbul 2011.
  • “Çakmak A., Beyoğlu S. , “Osmanlı Devleti’nde Bir Modernleşme Uygulaması Olarak Ataşenavallik”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-Tarih Dergisi, 66/2, 2017, s.77-106.”

 

son güncelleme: 22/11/2015

Daha ayrıntılı bilgi için İÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde yer alan kişisel web sayfasına bakınız:
aves.istanbul.edu.tr/aydin.cakmak/cv