Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
Yazışma Adresi

[Bütün Sayılar] [Hakkında] [Sahibi] [Editör] [Yayın Kurulu] [Hakem Kurulu] [Yazım Kuralları] [Yazışma Adresi]

 

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmak üzere yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanmış yazılar,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne ulaştırılabilirler.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Posta Adresi:
İstanbul Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Süleymaniye Cad. Takvimhane Sok.
No: 19 Kat: 4 Beyazıt – İstanbul

Telefon:
0212 440 00 00 Dahili: 10598/10056

Telefaks:
0212 440 03 45

e-posta:
ata.enst@istanbul.edu.tr
yakindonemturkiye@hotmail.com

 

 

[Bütün Sayılar] [Hakkında] [Sahibi] [Editör] [Yayın Kurulu] [Hakem Kurulu] [Yazım Kuralları] [Yazışma Adresi]

son güncelleme: 29/07/2013