Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri

 

Hazırlayan: Tez Danışmanı: Tezin Konusu:

Ali Ruhan ÇUBUK Doç.Dr. Önder KOCATÜRK Milli Mücadelede İnebolu-Ankara Menzil Hattı
 
Aylin KIZIK Yrd.Doç.Dr. Hayrünisa ALP Cumhuriyet Dönemi Eğitime Ayrılan Mali Kaynaklar (1923-1933)
Turan FARJOVA Doç.Dr. Serkan TUNA Türkiye’de Dış Ticaret
 
Fitnat Fatma SÖNMEZ Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ Lozan Antlaşması Sonrası Midilli Adası’nda Mübalede
 
Gözde KESKİN Prof.Dr. Ali Fuat ÖRENÇ Çanakkale Muharebeleri Sırasında İstanbul`da Gündelik Yaşam
 
Emel KIRTILLI Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL Atatürk’ün Kültür Devriminin Avrasya Toplumlarına Etkileri
 
Sedef SELVİ Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR İngiliz Kültür Heyetinin Türkiye’deki Faaliyetleri (1950-1960)
 
Şive ATA Prof.Dr. Cezmi ERASLAN Cumhuriyet Öncesi Dönemin Tarihi Mirası Koruma Politikaları II.Abdülhamid Örneği
 
İlkay YAPRAK Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL İran Türkmenlerinin Sosyal ve Kültürel Hayatı
 
Umut DERE Prof. Dr. Cezmi ERASLAN Operatör Emin (Erkul) Bey ve İstanbul Belediye Başkanlığı (1924-1926)
 
Didem GÜLKAÇ Yrd.Doç.Dr. Şami ÜNSAL Kuzey İran’da Kurulan Türk Devletleri ve Güney Kafkasya’ya Etkileri
 
Arife ŞAHİN Prof.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Yassıada’da Yargılanan Demokrat Partili Kadınlar
 
Aydın DOĞU Doç.Dr. Serkan TUNA Demokrat Parti Döneminde Milli Korunma Kanunu
 
Olcay ŞİMŞEK Yrd.Doç.Dr.Ökkeş KARACAGİL Hava Okulu (1911-1951)
 
Ali Asgar EREN Doç.Dr. Serkan TUNA Birinci Sanayi Planı Kapsamında Kurulan Sümerbank Dokuma Fabrikalarında Sosyal  ve Kültürel Uygulamalar (1935 – 1950)
 
Meliha Nur ÇERÇİNLİ Prof.Dr. Cezmi ERASLAN Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre İstanbul Hükümetleri’nin Anadolu’ya Dönük Politikaları (30 Ekim 1918-Kasım 1920)
 
Dilek Kübra GÜRGÜL Yrd.Doç.Dr. Nilüfer ERDEM II Meşrutiyet Döneminde Karamanlıca Bir Basın Organı: Aktis Mecmuası (1913-1915)
 
Durmuş KÖLEOĞLU Doç.Dr. Önder KOCATÜRK Sultan Abdülaziz Döneminde İstanbul ve Çevresinde Yapılan Ulaşım Yatırımlarının Cumhuriyete Bıraktığı Miras
 
Ahmet Nazmi BAHÇE Yrd.Doç.Dr. H.Cevahir KAYAM Diyarbakır Halkevi Dergisi Karacadağ
 
Öznur SAMPAZ Doç.Dr. Serkan TUNA Türkiye Ekonomisine Yönelik Amerikan Raporları: Hilts, Thormburg ve Barker Raporu
 
Dursun Faruk BİRİNCİ Yrd.Doç.Dr. Hayrunisa ALP Muallimler Mecmuası (1922-1927)-İçerik Analizi
 
Erol ALINAK Prof. Dr. Mustafa BUDAK Türkiye’de Doğu Sorunu Çerçevesinde Sosyal Demokrat Halkçı Partinin Kürt Raporu
 
Turan FARAJOVA Doç.Dr. Serkan TUNA Türkiye’de Dış Ticaret Politikaları (1929-1939)
 
Tuğba DOĞAN Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR İnci Hanım ve Yeni İnci Dergileri Ekseninde Kadın Algısı (1919-1922)
 
Ünal KARINCALI Prof. Dr. Mustafa BUDAK Devletin Temsil Mekanı Olarak Milli Saraylar
 
Yasemin YILMAZ Doç. Dr. Önder KOCATÜRK Türk Siyasi Hayatında Abdülkadir Kemali Öğütçü  Hayatı ve Faaliyetleri
 
Cezmi ASLAN Yrd. Doç. Dr. Hayrünisa ALP Bir Osmanlı Kadın Gazetesi.:Siyanet (İçerik Analizi)
 
Hamza DÜLGER Doç. Dr. Önder KOCATÜRK 1912 Seçimleri’nden Bab-ı Ali Baskını’na Osmanlı Devleti’nde İktidar Mücadelesi(1912-1913)
 
Esra HALİLOĞLU Doç. Dr. Önder KOCATÜRK Cumhuriyetin İlk Yıllarında İstanbul’da Sosyo-Ekonomik Hayat (1923-1925)
 
Çağrı DUYUK Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ERDEM Türk Basınına Göre Yunanistan ve Bulgaristan Türklerinin Siyasi ve Sosyokültürel Durumu (1983-1990)

 

 

son güncelleme: 19/12/2017