Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
Yıl: 1/2002, Sayı: 1

YAKIN DÖNEM TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI

Editörden Mektup
Yakut Irmak Özden

 

MAKALELER

İsmet İnönü’ye İstanbul Darülfünûnu Fen Fakültesi Tarafından Fahrî Müderrislik Unvanı Verilmesi
Ali Arslan

Medeni Kanun ve Bir Röportaj Üzerine
Nevin Y. Ateş

Mesleki Temsil Arayışları İçinde Çiftçilerin Siyasal Temsiline İlişkin Çabalara Bakış: Osmanlı Çiftçiler Derneği’nden Türkiye Zürra Fırkası’na (1914-1920)
Işıl Çakan

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Mahalli İdare Arşivleri
Ali Osman Çınar

Liderlerinin Yurt Dışına Kaçması Üzerine İttihat ve Terakki İçinde Meydana Gelen Tepkiler
Osman Demirbaş

Osmanlı Devleti’nde Tuz Gelirlerinin Düyûn-ı Umûmiye’ye Devredilmesinden Sonra Tuz Kaçakçılığı
Fatmagül Demirel

Sadullah Güney (1883-18 Haziran 1948)
Mustafa Hergüner

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı I-X Dizini
Yücel Karlıklı

Malûlin-i Askeriyye’ye Muâvenet Heyeti (Malûl Askerlere Yardım Kurulu) ve İstanbul’daki Etkinlikleri (1917-1922)
Safiye Kırbaç

Tuna’da Bir Türk Adası: Adakale
Sabahattin Özel

Tanzimat ve Osmanlı Bürokrasisinde Yemin Müessesesi
Gülden Sarıyıldız

Kadın Kimliğinin Oluşması Çerçevesinde Mesleki Teknik Eğitim (Cumhuriyet İdeolojisinin Kuruluş Sürecinde Kız Enstitüleri 1923-1940)
Aynur Soydan

1948 Türkiye İktisat Kongresi’nde Devletçilik Tartışmaları ve Yansımaları
Serkan Tuna

İstanbul Basınına Göre Milli Mücadele’ye Bir Destek: Darülfünun Öğrenci Olayları
Salih Tunç

İstanbul’da Milli Mücadele ve Gizli Örgütlerin Faaliyetleri
Sinan Yıldırmaz