Doktora Tezleri

 

S.No: Hazırlayan: Tez Danışmanı: Tezin Konusu ve Mezuniyet Tarihi:

1) YENİARAS, Orhan Prof.Dr. İlhan AKIN Kurtuluş Savaşı’nda Kars, 05.04.1993
2) YAMANER, Şerafettin Prof.Dr. Erol CİHAN Öncesinde ve Atatürk Döneminde Toplumsal ve Kültürel Değişme, 20.09.1993
3) ŞENGİL (KARAÇAM), Mizyal Prof.Dr. Meral ALPAY Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Düşünce Akımları (1920), 07.03.1994
4) EDİZ, Zerrin Prof.Dr. Necla ARAT Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Kadın Örgütlenmeleri Kadın Hakları Açısından Bir İnceleme (1923-1993), 07.11.1994
5) İLGAZİ, Abdullah Prof.Dr. Erol CİHAN İkinci Dünya Savaşında Türkiye’nin Dış Politikası, 14.03.1995
6) ÇETİNKAYA, Sevgi Prof.Dr. Meral ALPAY Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşına Girişi, 05.06.1995
7) ZAİF, Oktay Prof.Dr. Erol CİHAN (Atatürk’ün Kurduğu Bir Müessese Olarak) Türk Hava Kurumu Dünü-Bugünü-Yarını, 22.08.1995
8 ) KARAKOYUNLU, Yılmaz Prof.Dr. Erol CİHAN Türk Çağdaşlaşma Sürecinin Ekonomik Boyutu (Bir İnkılapçı Olarak Atatürk’ün İktisat Politikası), 26.03.1996
9) ÖKSÜZ, Hikmet Prof.Dr. Meral ALPAY Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Atatürk Dönemindeki Balkan Politikası (1923-1938), 27.06.1996
10) YILMAZ, Mustafa Prof.Dr. Toktamış ATEŞ Türk Boğazlarının Önemi ve Geçiş Statüleri, 09.07.1996
11) SOYDAN, Aynur Prof.Dr. Erol CİHAN Avrupa’da Tek Parti Yönetimlerinin Yükseliş Süreci ve Türkiye Modeli (Atatürk Dönemi), 24.07.1996
12) ÜNLÜ, Rasim Prof.Dr. Meral ALPAY Atatürk Döneminde (1923-1938) Cumhuriyet Bahriyesinin Oluşumu ve Gelişim Süreci, 16.06.1997
13) ÇEVİK, Zeki Doç.Dr. Osman SENEMOĞLU Milli Mücadelede Müdafaa-i Hukuk’tan Halk Fırkası’na Geçiş (1918-1923), 30.03.1998
14) ÖZER, Fuat Doç.Dr. Ahmet KAL’A Milli Mücadele’de Balıkesir, 15.04.1998
15) ÇAKAN, Işıl Prof.Dr. Erol CİHAN II.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (1923-1927) Yapısal-İşlevsel Analizi, 27.04.1998
16) TÜRKÖZ, Ahmet Doç.Dr. Mahir AYDIN Doğu Türkistan’da İnsan Hakları, 23.11.1998
17) ZENGİN, Cahide Prof.Dr. Ali İhsan GENCER Türkiye ve Yunanistan Devletleri Arasında Mübadele Meselesi ve Kamuoyu (1918-1930), 13.01.1999
18) GÜLCAN, Yılmaz Prof.Dr. Erol CİHAN Cumhuriyet Halk Partisi (1923-1946), 22.03.1999
19) ŞENŞEKERCİ, Erkan Prof.Dr. Meral ALPAY Türk Devrimi’nde Celal Bayar (1918-1960), 22.03.1999
20) ÖZPEKCAN, Meliha Prof.Dr. Erol CİHAN Türkiye Cumhuriyeti’nde Sağlık Politikası (1923-1933), 03.05.1999
21) DEMİRBAŞ, Osman Prof.Dr. Erol CİHAN İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Milli Mücadele, 27.05.1999
22) BALCI, Ramazan Doç.Dr. Mahir AYDIN Sarıkamış Harekatı, 28.6.1999
23) KARACAKAYA, Recep Prof.Dr. Ali İhsan GENCER Türk Kamuoyu ve Ermeni Meselesi (1908-1923), 28.06.1999
24) ŞEHİRLİ, Yücel Atilla Prof.Dr. Erol CİHAN Türkiye’nin Jeopolitik Öneminden Kaynaklanan Bölücü Terör Hareketleri ve Devletin Aldığı Tedbirler, 28.06.1999
25) TUNÇ, Salih Prof.Dr. Ali İhsan GENCER İşgal Döneminde İstanbul Basını (1918-1922), 28.06.1999
26) ÖZDEMİR, Suzan Prof.Dr. Toktamış ATEŞ Atatürk Devriminin Diğer Ülkeler Üzerindeki Etkileri, 28.06.1999
27) YARDIMCI, Remzi Prof.Dr. Erol CİHAN Atatürkçü Düşüncede Ulusal Kimlik Bilinci Kavramı, 24.01.2000
28) GÜNEL, Necmi Prof.Dr. Erol CİHAN Dersim İsyanı 1937, 24.01.2000
29) ÇAĞLAYAN, İnci Prof.Dr. Nüket GÜZ Cumhuriyet’in 75.Yılı Kutlamaları Çerçevesinde Atatürkçü Düşüncenin (Atatürkçülük) Yazılı Basındaki Yansımalarının Değerlendirilmesi(29 Ekim-4 Kasım 1998), 22.06.2000
30) DOĞRUYOL, Adnan Doç.Dr. Ahmet KAL’A Türkiye’de Sanayinin Gelişimi Açısından Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun Uygulanması (1927-1942), 30.04.2001
31) ÖZACUN, Orhan Prof.Dr. İzzettin ÖNDER Halkevlerinin Kuruluşu ve Atatürk Döneminde İstanbul Halkevlerinin Faaliyetleri (1932-1938), 26.06.2002
32) TUNA, Serkan Prof.Dr. İzzettin ÖNDER Türkiye’de Devlet İşletmeleri (1930-1940), 26.06.2002
33) YILMAZ, Gülcan Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Oniki Ada Sorunu, 24.06.2003
34) ERDÖL, Neşe Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Mondros’tan Samsun’a İstanbul’un Ekonomik, Sosyal, Kültürel Durumu ve Mustafa Kemal Paşa (30 Ekim 1918–19 Mayıs 1919), 24.06.2003
35) ÖZTÜRK, Ali İhsan Prof.Dr. Ahmet KAL’A Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul Mahalli Kamu Hizmeti İmtiyazları, 30.09.2003
36) DAĞCI, Gül Tuba Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Ekrem Alican’ın Siyasal Hayatı, 30.09.2003
37) SARI, Hicabettin Prof.Dr. Ali İhsan GENCER Ermeni Meselesinin Fransız Kamuoyunda Yankıları (1908-1923), 24.12.2003
38) AKGÜL, Lütfiye Hilal Prof.Dr. Toktamış ATEŞ 1958 Moratoryumu, 21.01.2004
39) DOĞRUÖZ, V. Türkan Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Milli Mücadele’de Kırklareli, 06.07.2005
40) BÜLBÜL, İrfan Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı Döneminde Savaşın Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkileri, 12.07.2005
41) KIRANLAR, Safiye Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Savaş Yıllarında Türkiye’de Sosyal Yardım Faaliyetleri (1914-1923), 20.12.2005
42) DİKİCİ, Ali Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin İç Güvenliği, 11.07.2006
43) SANDIKLI, Atilla Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci, 20.06.2007
44) BATIR, Betül Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL II. Meşrutiyet’ten Tevhid-i Tedrisat’a Türkiye’de İlköğretim (1908-1924), 25.09.2007
45) UYSAL, Mehmet Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL 1930-1938 Dönemi Türkiye-Yunanistan İlişkileri, 28.11.2007
46) ERDEM, Nilüfer Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekatı 1919-1923, 02.07.2009
47) ALP, Hayrünisa Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Tevhid-i Tedrisat’tan Harf İnkılabına İlköğretim (1924-1928), 2009
48) ÇELİK, Akın Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Mondros Mütarekesi Sonrasında İstanbul Hükümetleri ve Ermeniler, 18.04.2010
49) AÇIKKAYA, Savaş Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Türkiye’de Sol Akımlarının Türk Devrimi Algılamaları 27 Mayıs 1960-12 Mart 1971, 20.06.2010
50) KOCATÜRK, Önder Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Türk-İngiliz İlişkileri’nin Kopuş Sürecinde Son Aşama (1911-1914), 12.10.2010
51) GİDERSOY, Bahar Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Pierre Loti’nin Gözüyle Türkiye ve Batı Medeniyeti, 09.11.2010
52) SOLGUN, Sertaç Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Menemen Olayı Sonrasında İkinci Dünya Savaşında Türkiye’nin İç Güvenliği (1931-1939), 08.12.2010
53) SAYGI, Tarık Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM İngiliz Generali Townshend ve Türkler, 26.04.2011
54) ESER, Gülşah Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR Köy Enstitülerinde Bir Öncü: Özgün Arşivi Işığında Göl Köy Enstitüsü, 20.06.2011
55) KAŞ, Hasan Doç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU T.B.M.M’de Kastamonu Milletvekilleri ve Çalışmaları (1923-1946), 22.06.2011
56) ÖZGİŞİ, Tunca Doç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Türk Parlamento Tarihinde Çift Meclis: Cumhuriyet Senatosu (1960-1980), 06.09.2011
57) MALKOÇ, Eminalp Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Cumhuriyet’ten Büyük Söylev’e Ankara-İstanbul İkilemi (1923-1927), 06.03.2012
58) SAYGILI, Hasip Prof.Dr. Mahir AYDIN 1905 Rus Devriminin Osmanlı İmparatorluğuna Etkileri, 19.04.2012
59) ŞAHİN, Ali Doç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU 12 Mart’tan 12 Eylül’e Sol Düşün Akımlarının Türk Devrimi Algılamaları (1971-1980), 07.05.2012
60) YILMAZ, Mehmet Yalçın Prof.Dr. Nevin YURDSEVER ATEŞ Türk Dil Planlaması Bağlamında Türk Dil Kurumu (1932-1951), 19.06.2013
61) ZORTUL, M. Veysel Doç.Dr. Mustafa AYDIN Serasker Mehmet Rıza Paşa, 21.04.2014
62) GÜVENDİREN, M. Yıldız Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM Türkiye Karasularında Deniz Taşımacılığı (1923-1939), 27.04.2014
63) PERİNÇEK, Mehmet Bora Prof.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Sovyet Arşiv Belgelerinin Işığında Türk-Sovyet Askeri İlişkileri: Doğu Cephesi (1919-1922), 08.05.2014
64) SEDİROĞLU, Serdar Cem Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL Türk Basını Ekseninde, Anılar ve Arşiv Belgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri (1939-1945), 30.05.2014
65) GÜÇTEKİN, Nuri Prof.Dr. Ali ARSLAN İstanbul’daki Müslim Özel Mektepleri (1873-1922), 09.06.2014
66) YILMAZATA, Orlando Mehmet Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM Alman Arşiv Belgelerine Göre Hitler Rejiminin Türkiye’deki Faaliyetleri (1933-1945), 23.12.2014
67) İLHAN, Metin Prof.Dr. Ali ARSLAN Türkiye’nin Nato’ya Girişi ve Savunma Politikaları, 15.04.2015
68) TUNA, Pınar Prof.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU İstanbul Basınında Kuva-yı Milliye Algılamaları (1918-1922), 22.04.2015
69) KOCA, Gülse Doç.Dr. Savaş AÇIKKAYA İngiliz Arşiv Belgeleri Işığında Türkiye–İngiltere Siyasi ve Ekonomik İlişkileri (1939-1945), 03.07.2015
70) KOPARAN, Halil Ergin Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM Cumhuriyet Döneminde Uzun Vadeli İç Borçlanmalar : Ergani 1933 İkramiyeli İstikrazından 1947 Toprak Tahviline, 10.07.2015
71) ÖZBİL, Alev Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM Türkiye’de Savaş Ekonomisi Uygulaması Olarak Milli Korunma Kanunu (1940-1946), 10.07.2015
72) KANBOLAT, Erhan Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR “Harf Devriminden Köy Enstitülerine Türkiye’de İlköğretim (1928-1940)”, 04.11.2015
73) KINALI, Gürhan Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR “Türk Siyasi Hayatında Refik Koraltan’ın Yeri”, 27.01.2017
74) KARAKAYA, Mürvet Mutlu Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ “Çanakkale Savaşı’nda 14. Alay”, 05.04.2017
75) GÜNDÜZ, Mehmet Doç. Dr. Aynur SOYDAN AYDEMİR “Türkiye’de Yabancı Dilde Öğretim Yapan Orta Öğretim Kurumları:Maarif Kolejleri”, 03.07.2017

 

Tezler, Enstitü kütüphanesinde ve İÜ Merkez Kütüphane‘de incelemeye açıktır. Bununla beraber tezlere, yazarının izin verdiği ölçüde YÖK Ulusal Tez Merkezi web sitesinden de erişilebilir.

 

 

son güncelleme: 22/07/2017