Yüksek Lisans Tezleri

 

   

S.No: Hazırlayan: Tez Danışmanı: Tezin Konusu ve Mezuniyet Tarihi:

1) KARLIKLI, M.Yücel Prof.Dr. Erol CİHAN Türk Devriminin Yorumları, 24.12.1987
 
2) SOYDAN, Aynur Prof.Dr. Berke VARDAR Atatürk’ün Laiklik Anlayışı, 10.02.1988
 
3) OLUR, M.Nuri Prof.Dr. Hikmet ALTUĞ Atatürkçü Milli Eğitim Anlayışı, 18.07.1988
 
4) EDİZ, Zerrin Prof.Dr. İlhan AKIN Atatürk ve Kadın Hakları, 25.08.1988
 
5) YENİARAS, Orhan Prof.Dr. Oktay ASLANAPA Cumhuriyet Devri Türk Sanatı (Resim, Mimarlık, Heykeltıraşlık), 02.12.1988
 
6) YILMAZ, Faruk Prof.Dr. İlhan AKIN 1921 Anayasası Hazırlanışı ve Özellikleri, 13.02.1989
 
7) OKAY, H.Alev Prof.Dr. İlhan AKIN 1924 Anayasası, 10.02.1989
 
8 ) AYKAN, Gökhan Prof.Dr. Fuat ÇELEBİOĞLU Atatürk’ün Başlattığı Bilimsel Tarih Araştırmaları (Atatürk Döneminde), 27.02.1989
 
9) SÜRÜEL, Özer Prof.Dr. Hikmet ALTUĞ Sözde Ermeni Sorunu (İsyanlar ve Soykırım İddiaları), 17.03.1989
 
10) ÖZGÜREL, Nesrin Prof.Dr. Erol CİHAN Atatürk ve Eğitim Kavramı, 17.03.1989
 
11) TÜRKÖZ, Ahmet Prof.Dr. Hikmet ALTUĞ Türkiye’de Pozitivist Akım ve İlk Pozitivistler, 05.04.1989
 
12) ÇETİNKAYA, Sevgi Prof.Dr. İlhan AKIN Musul Sorunu, 03.07.1989
 
13) ŞENGİL (KARAÇAM), Mizyal Prof.Dr. İlhan AKIN Erzurum ve Sivas Kongreleri, 03.07.1989
 
14) SAYGILI, Tayyip Doç.Dr. Ali İ. GENCER Atatürk’de Milli Şuur Fikri, 07.07.1989
 
15) YENER, Sezen Prof.Dr. Meral ALPAY Atatürk Döneminde Devletçilik Anlayışı, 27.06.1989
 
16) DOĞRU, Neslihan Prof.Dr. Erol CİHAN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Derslerinin Dünü-Bugünü-Geleceği, 23.11.1989
 
17) ÖZBAL, Lale Prof.Dr. Erol CİHAN Atatürk ve Üniversite, 28.02.1990
 
18) ERGİN, Metin Prof.Dr. Erol CİHAN Atatürk Kültür Hareketi İçinde Hukukun Fonksiyonu ve Atatürk’ün Hukuk Anlayışı, 28.02.1990
 
19) ORAY, Bahar Prof.Dr. Erol CİHAN Atatürk Düşüncesinde Çağdaşlaşma ve Ulusal Eğitimin İşlevi, 07.03.1990
 
20) ERDÖL, Neşe Prof.Dr. Erol CİHAN Atatürk’ün Devrimcilik İlkesi, 07.03.1990
 
21) KADER, Gülay Prof.Dr. İlhan AKIN Öncesi ve Sonrası ile Lozan, 16.03.1990
 
22) ŞEKER, Zehra Prof.Dr. İlhan AKIN Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Politikası (1923-1938), 16.03.1990
 
23) İLGAZİ, Abdullah Prof.Dr. Meral ALPAY Atatürk Döneminde Halkçılık Anlayışı ile Harf İnkılabı Arasındaki İlişkiler, 21.03.1990
 
24) ÜNLÜ, Rasim Prof.Dr. Meral ALPAY İlk Meclis’ten (23 Nisan 1920) İlk Anayasa’ya (20 Ocak 1921) Geçişte İlişkiler, 18.07.1990
 
25) KONAK, Figen Ord.Prof.Dr. Sadi IRMAK Milli Mücadele ve Trabzon, 20.11.1990
 
26) DALCI, Süleyman Prof.Dr. Erol CİHAN Milli Mücadele’de Manda Sorunu, 23.11.1990
 
27) DÖNMEZ, Berna Prof.Dr. Hikmet ALTUĞ Tarihi Gelişim İçinde Türkiye’de Cumhuriyet Yönetimine Geçiş, 08.02.1991
 
28) ÇAKAN, Işıl Prof.Dr. Hikmet ALTUĞ Türkiye’de Demokrasi (1919-1946), 25.02.1991
 
29) GÜLCAN, Yılmaz Prof.Dr. Hikmet ALTUĞ Serbest Fırka İle Demokrasi Girişimi ve Sonuçları, 12.06.1991
 
30) YILMAZ, Mustafa Prof.Dr. İlhan AKIN Türk İngiliz İlişkileri (1550-1923), 20.08.1991
 
31) ÖZEN, Osman Ümit Prof.Dr. Meral ALPAY Nutuk’un Dizini, 28.02.1992
 
32) KAYA, Mehmet Prof.Dr. İlhan AKIN Misak-ı Milli, 02.03.1992
 
33) AYDIN, Hilmi Prof.Dr. Oktay ASLANAPA Minyatür ve Gravürlerde Topkapı Sarayı İle İlgili Tasvirler, 09.03.1992
 
34) KORKMAZ, Suat Prof.Dr. Erol CİHAN Cumhuriyetçilik İlkesi, 26.06.1992
 
35) YARDIMCI, Remzi Prof.Dr. Hikmet ALTUĞ Atatürk’ün Kültür ve Uygarlık Anlayışı, 29.06.1992
 
36) TUNÇ, Salih Prof.Dr. İlhan AKIN Milli Mücadele (1919-1923)’de İç İsyanlar, 07.07.1992
 
37) YÜCEL, Necati Prof.Dr. Hikmet ALTUĞ Atatürkçü Düşüncede Din ve Laiklik, 26.06.1992
 
38) ÖKSÜZ, Hikmet Prof.Dr. Meral ALPAY Lozan’da Batı Trakya Sorunu, 11.08.1992
 
39) BIÇAKÇIOĞLU, Nurgül Prof.Dr. Erol CİHAN 1889-1908 Yılları Arasında Jön Türklerin Siyasi Faaliyetleri ve İttihad ve Terakki Cemiyeti Kuruluşu, 11.08.1992
 
40) DEMİRBAŞ, Osman Prof.Dr. Erol CİHAN Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Yapısı, 30.09.1992
 
41) AKTAŞ, İsmail Prof.Dr. Erol CİHAN Atatürk ve Gençlik, 17.02.1993
 
42) ZENGİN, Cahide Prof.Dr. A. İhsan GENCER Harf İnkılabı’nın İstanbul Basınındaki Yankıları, 17.02.1993
 
43) ÖZPEKCAN, Meliha Prof.Dr. İlhan AKIN Türk-Fransız İlişkileri (1525-1921), 26.02.1993
 
44) ARPACI, M.Muhammet Prof.Dr. Ali İhsan GENCER Lausanne Barış Konferasında Ege Adaları, 03.03.1993.
 
45) GÜNEL, Necmi Prof.Dr. Erol CİHAN II.Meşrutiyet Öncesi Fikir Akımları ve Ali Suavi, 11.03.1993
 
46) DOĞAN, Ramazan Prof.Dr. Ali İhsan GENCER Ermeni Tezvirat-ı Fesadiyesinin Zahire İhracı, 05.04.1993
 
47) SEZİK, Refika Prof.Dr. İlhan AKIN Basında Türkiye’nin Dış Politikası (1928-1938), 28.06.1993
 
48) ŞAVLI, Rahmi Prof.Dr. Ali İhsan GENCER 1929-1930 Dünya Ekonomik, Buhranı ve Türkiye’ye Yansıması, 10.08.1993
 
49) BALCI, Ramazan Prof.Dr. Erol CİHAN Milli Mücadele’de Yahya Kemal, 30.09.1993
 
50) KAYABAŞ (KARABULUT), Leyla Prof.Dr. Erol CİHAN Cumhuriyet Hükümetlerinin Ulaşım Politikaları, 05.10.1993
 
51) ÖZDEMİR, Suzan Prof.Dr. İlhan AKIN Türk İngiliz İlişkileri (1923-1938), 19.10.1993
 
52) KILIÇ, Fahri Doç.Dr. Ahmet KAL’A Milli Mücadele’de Pontus Rum Sorunu (1918-1923), 28.02.1994
 
53) ÖZFIRAT, H. Nezahat Prof.Dr. Erol CİHAN Atatürk’ün Sanat Anlayışı ve Türk Sanatçısından Bekledikleri, 07.04.1994
 
54) EREN, Nüket Prof.Dr. Toktamış ATEŞ Türk Milli Eğitiminde Yabancı Okullar, 19.04.1994
 
55) SEÇKİN, Salih Prof.Dr. Erol CİHAN Atatürk Devrimlerinin İslam Ülkelerindeki İzleri, 25.04.1994
 
56) ÖZSOY, Mediha Bahar Prof.Dr. Meral ALPAY Laiklik ve Halkçılık Arasındaki İlişki, 27.04.1994
 
57) (HACIMEHMET) ÖZATİK, Sabiha Prof.Dr. Erol CİHAN Atatürk Döneminde Çok Partili Siyasal Hayat ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 11.08.1994
 
58) KELEŞ, Nermin Prof.Dr. Toktamış ATEŞ Kıbrıs Sorunu (1878 – 1974), 15.09.1994
 
59) BAKANLAR, Mehmet Prof.Dr. Toktamış ATEŞ Milli Mücadele’nin Maddi Kaynakları (1919-1922), 27.09.1994
 
60) AVCI, Şebnem Prof.Dr. Ali İhsan GENCER İzmir Suikasti ve Türk Basını, 02.12.1994
 
61) AYDIN, Gülay Prof.Dr. Erol CİHAN Milli Mücadele’de Eşraf, 26.12.1994
 
62) TALU, İncila Prof.Dr. Erol CİHAN Bir Kültür Değişmesi Olarak Atatürk’ün Hukuk Politikası, 28.03.1995
 
63) TURAN, Kenan Prof.Dr. Erol CİHAN Çerkez Ethem, 27.05.1995
 
64) FEYZİOĞLU, Ayfer Prof.Dr. Erol CİHAN Türkiye İle Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) İlişkileri, 23.08.1995
 
65) CANDER, Lale Prof.Dr. Erol CİHAN Aydınlanma Geleneğimizin Oluşumu ve Kültürel Olgunlaşmada Laiklik, 23.08.1995
 
66) NİZAMOĞLU, Yüksel Prof.Dr. Erol CİHAN Osmanlı Eğitim Sisteminin Atatürkçü Eğitim Sistemi İle Karşılaştırılması, 25.09.1995
 
67) DEMİRAL, Ayla Doç.Dr. Osman SENEMOĞLU İkinci Dünya Savaşında Türk-Alman İlişkileri, 23.10.1995
 
68) TUNA, Serkan Prof.Dr. Meral ALPAY Türkiye’de 1923-1938 Dönemi Ekonomi Politikalarının Oluşturulmasının Yol ve Yöntemleri, 15.11.1995
 
69) ÖZTÜRK, A. İhsan Prof.Dr. Toktamış ATEŞ Planlamanın İktisadi Devletçilikle İlişkisi-Cumhuriyet Dönemi Sanayi Planlamasının Düşünce Kökenleri, 26.12.1995
 
70) SARI, Halil Prof.Dr. Toktamış ATEŞ 2.Dünya Savaşı Türkiyesi ve Demokrat Parti’nin Doğuşu, 02.01.1996
 
71) SERBEST, M. Bürkan Prof.Dr. Erol CİHAN Milli Birlik ve Beraberlik İlkesi İçinde Bölünme, 26.02.1996
 
72) TANRIVERDİ, Ö.Faruk Prof.Dr. Erol CİHAN Kuva-ı Milliye (Kuvayı Milliye), 09.04.1996
 
73) YİTMENER, Çetin Prof.Dr. Erol CİHAN Ziraat Bankasının Cumhuriyet Dönemi Tarım Hayatına Etkileri, 09.04.1996
 
74) ULUKSAR, Gündüz Prof.Dr. Erol CİHAN Çanakkale Zaferi ve Atatürk’ün Rolü, 11.07.1996
 
75) ÖZLÜ, Hüsnü Doç.Dr. Mahir AYDIN Milli Mücadelede İnebolu, 18.10.1996
 
76) ERANTEPLİ, Bülent Prof.Dr. Erol CİHAN 1933 Üniversite Reformunun Türk Üniversitelerinin Gelişim Sürecine Katkıları, 18.11.1996
 
77) KEHALE, Abdullah Prof.Dr. Toktamış ATEŞ Milli Mücadele ve Cemil Cahit’in (Toydemir) Anıları, 21.01.1997
 
78) KAYA, Oktay Prof.Dr. Erol CİHAN Cumhuriyet Döneminde Yerel Yönetimler, 18.03.1997
 
79) ÖZATAN, Halim Prof.Dr. Erol CİHAN Ana Hatları İle Türk Hukuk Devrimi ve Cumhuriyet Sonrası Benimseme ve Kanunlaştırma Çalışmaları, 26.03.1997
 
80) CENGİZ, Filiz Doç.Dr. Mahir AYDIN Dr. Nazım ve Bahaeddin Şakir’in Kaleminden İttihad ve Terakki Cemiyeti(1906-1907), 25.03.1997
 
81) BERKSON, Öğüt Prof.Dr. Erol CİHAN Tekalifi Milliye (Ulusal Yükümlülük Emirleri), 08.04.1997
 
82) TÜRKER, Selami Prof.Dr. Erol CİHAN Birinci-İkinci İnönü Muharebeleri, 07.05.1997
 
83) BÜLBÜL, İrfan Prof.Dr. Meral ALPAY Numan Menemencioğlu’nun Türk Dış Politikasındaki Rolü, 23.07.1997
 
84) ÜNALP, Fatma Rezzan Prof.Dr. Ali İihsan GENCER Sadabat Paktı ve Türk Kamuoyu, 13.10.1997
 
85) ALTINOLUK, Cemal Tahsin Doç.Dr. Ahmet KAL’A Atatürk Dönemi Maliye Politikasında 1924–1928 Bütçeleri, 15.10.1997
 
86) ENGİN, Reyhan Prof.Dr. Meral ALPAY Atatürk Döneminde Bireysel Özgürlük, 28.10.1997
 
87) ARSLAN, Aytaç Prof.Dr. Meral ALPAY Atatürk Döneminde İzmir Suikasti’nin Çok Partili Yaşama Etkileri, 20.01.1998
 
88) SÜZMETAŞ, Selçuk Prof.Dr. Meral ALPAY Atatürk Döneminde İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (1924-1938), 12.11.1998
 
89) DURAN, Ş. Şebnem Prof.Dr. Ali İhsan GENCER Nutuk’ta Mustafa Kemal’e Karşı Çıkanlar ve Mustafa Kemal’in Onlara Cevapları, 04.02.1999
 
90) DOĞAN, Songül Prof.Dr. Ali İhsan GENCER Lozan Barış Görüşmeleri ve Antlaşmasının Türk Kamuoyuna Etkileri, 03.05.1999
 
91) BAKKAL, Bilge İşçel Prof.Dr. Erol CİHAN Türkiye’de Köy Enstitüleri (Kuruluş Faaliyetleri ve Kapanışı), 03.05.1999
 
92) BAĞIOĞLU, Gülay Doç.Dr. Mahir AYDIN Çağdaş Bir Eğitimci Olarak Atatürk, 08.06.1999
 
93) ÖZTÜRK, F. Vildan Prof.Dr. Ali İihsan GENCER Türk Kamuoyunda Kadın ve Kadın Hakları (1919-1935), 23.07.1999
 
94) AKIN, Fatih Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN Türkiye’de Azınlık Politikaları (6-7 Eylül 1955 Olayları), 29.11.1999
 
95) MARMARA, Cüneyt Prof.Dr. Erol CİHAN 31 Mart Vakası, 06.12.1999
 
96) ORAL, Aykut Prof.Dr. Erol CİHAN Asker, Kumandan, Devlet Adamı, Siyasetçi, İsmet İnönü, 18.09.2000
 
97) DOĞAN, Cevdet Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL 1932 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılabı, 26.09.2000
 
98) PAKSOY, Filiz Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL 1929 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılabı, 26.09.2000
 
99) ALTINTUĞ, Ahsen Doç.Dr. Ahmet KAL’A Atatürk Orman Çiftliği (Kuruluşundan Günümüze), 27.09.2000
 
100) TOK, Gönül Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL 1931 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılabı, 29.09.2000
 
101) ÖZKAN, Demet Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL 1930 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılabı, 29.09.2000
 
102) KIRAY, Atilla Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN Tarihte Manda-Himaye Kavramsallaştırılması ve Milli Mücadeledeki Yansımaları, 14.03.2001
 
103) TÜRK, Yemliha Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL 1951-1955 Dönemi Türk Basınında Laiklik Karşıtı Hareketler ve Tepkileri, 23.07.2001
 
104) CANSIZOĞLU, Mustafa Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL 1956-1960 Dönemi Türk Basınında Laiklik Karşıtı Hareketler ve Tepkileri, 23.07.2001
 
105) GÜNGÖR, Hasan Atilla Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL
Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN
Türkiye’nin Modernleşme Sürecinde 1921 Anayasası’nın Yeri, 14.08.2001
 
106) BAHÇE (KURU), Ölmezhan Prof.Dr. Meral ALPAY Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunda Laikliğin İşli, 01.11.2001.
 
107) EVREN, Levent Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL 1920-1930 Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclis Zabıt Ceridelerine Göre Türkiye Ekonomisi, 05.11.2001
 
108) ÜNLÜSOY, Süleyman Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Gerginleşen Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkilerinin Türk Kamuoyundaki Tepkileri (1945-1952), 27.11.2001
 
109) DEMİRLİKA, Ilırjana Salı Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Arnavutluk Kaynaklarında Atatürk ve Türk Devrimi, 27.11.2001
 
110) OR, Melda Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN Zonguldak Halkevinden İzlenimler: Karaelmas Dergisi, 22.01.2002
 
111) KABATAŞ (ALTINBAŞ), Emel Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN Lozan Antlaşması’ndan Günümüze Türk-Yunan İlişkilerinde Ege Adaları Sorunu, 20.03.2002
 
112) AY, Esma Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN Yakın Türk Tarihinin Siyasi ve Askeri Şahsiyeti: Fevzi Çakmak, 22.03.2002
 
113) BEYRİBEY, Savaş Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN Türkiye’de Ordunun Modernleşmesi Bağlamında Zırhlı Birliklerin Gelişimi, 16.04.2002
 
114) UYGUN, Hayriye Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Milli Mücadele’de Kuva-i Milliye, 04.06.2002
 
115) BERKER, İsmet Esra Yrd.Doç.Dr. Işıl ÇAKAN Cumhuriyet Dönemi Dergiciliğine Bir Örnek: 19 Mayıs Dergisi, 12.06.2002
 
116) ŞAHİN, Nihat Yrd.Doç.Dr. Işıl ÇAKAN Misak-ı Milli’nin Türk İç ve Dış Politikasına Etkileri (Atatürk Dönemi), 12.06.2002
 
117) KUŞKONMAZ, Fatma Prof.Dr. Toktamış ATEŞ Türkiye Cumhuriyeti’nde Siyasal Sistemde Laiklik, 15.10.2002
 
118) ERSİN, Nihat Prof.Dr. Toktamış ATEŞ Ortadoğu’da Son Yarım Asrın Büyük Savaşları, 25.03.2003
 
119) ERDEM, Nilüfer Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Lozan Antlaşmasından Günümüze Batı Trakya Türklerinin Eğitim ve Öğretim Birliği Sorunu, 24.06.2003
 
120) SAYGI, Tarık Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL İngiltere Kralı VIII. Edward’ın Türkiye’yi Ziyareti ve Bu Ziyaretin İçteki ve Dıştaki Akisleri, 01.07.2003
 
121) ÇELİK, Akın Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Milli Mücadele Döneminde İstanbul Basınında Tehcir Davaları, 01.07.2003
 
122) KÜÇÜKOĞLU, Ahmet Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Türk Donanmasında Hamidiye Zırhlısı, 01.07.2003
 
123) BAYRAK (ÇALIK), Funda Yrd.Doç.Dr. Işıl ÇAKAN Halkevi Dergiciliğine Bir Örnek – Kayseri Halkevi Neşriyatı: Erciyes, 22.12.2003
 
124) ARSLANTAŞ, Bayram Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Refik Halit ve Milli Mücadele, 30.12.2003
 
125) ÖZAKIN, Gülsüm Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN İlk ve Orta Öğretim Ders Kitaplarında Laiklik (1929-1960), 23.03.2004
 
126) YORGANCIĞİL, Perran Prof.Dr. Meral ALPAY Cumhuriyet Döneminde Orta Öğretimde Çağdaşlaşma Hareketleri (1924-1951), 01.10.2004
 
127) GÜRBÜZ, Sait Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN Yakın Tarihimize Silahlı Kuvvetler Cephesinden Bir Tanıklık: Askeri Mecmua (1929-1950), 14.02.2005
 
128) MALHASYAN, Silvart Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL İstanbul’da 1922 Yılında Kurulan Türk Ermeni Teali Cemiyeti ve Faaliyetleri, 27.07.2005
 
129) İNAN, Gaye Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Kuruluşundan Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonuna Kadar Türk Havacılığı, 27.07.2005
 
130) BİLGİLİ, Burhan Yrd.Doç.Dr. Yücel KARLIKLI İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türk Yunan İlişkileri, 29.07.2005
 
131) ŞAHİN, Ali Yrd.Doç.Dr. Işıl ÇAKAN Kemalizmin Ulusçu İdeolojisi Bağlamında 1930-1944 Irkçı-Turancı Hareketin Düşünsel Yapısı, 02.08.2005
 
132) FİLİZ, Taylan Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN Milli Mücadele ve Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Örgütlerinin Eğitim Sorununa Bakışı (1920-1935), 27.09.2005
 
133) KANBOLAT, Erhan Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN Hazırlanışı ve Uygulaması Açısından Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İlköğretim Programları (1919-1968), 29.09.2005
 
134) BAHŞİ, Ekrem Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN Eğitim ve siyaset Alanındaki Çalışmalarıyla Hıfzırahman Raşit ÖYMEN, 10.09.2005
 
135) GÜVENDİREN, Yıldız Yrd.Doç.Dr. Işıl ÇAKAN Türk Devrimi’nin Bursa’ya Ekonomik Boyutta Yansımaları (1923-1950), 09.11.2005
 
136) KOÇ, Naci Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL İngilizlerin Gözüyle Çanakkale Savaşları, 14.11.2005
 
137) CANDAN, Levent Yrd.Doç.Dr. Yücel KARLIKLI Atatürk Döneminde Harf Devrimi Sonrası Deniz Basımevi’nde Basılmış Yayınların İncelenmesi (1929-1938), 16.01.2006
 
138) TEMİZ, Ömer Doç. Dr. Işıl ÇAKAN Gaziantep Halkevi ve Başpınar Dergisi, 29.05.2006
 
139) ÖZGÜR, Gürsel Doç. Dr. Işıl ÇAKAN Komutan ve Bürokrat Olarak Kazım Dirik, 29.05.2006
 
140) ÜZMEZ, Adnan Prof. Dr. İzzettin ÖNDER İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Gelişen Olayların Işığında Kore Savaşı ve Türkiye, 11.07.2006
 
141) CİN, Barış Doç. Dr. Işıl ÇAKAN Türkiye-İran İlişkileri (1923-1938), 11.07.2006
 
142) AVCI, Nazmiye Çiğdem Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN Türk-Amerikan İlişkileri ve Basındaki Yansımaları (1945-1952), 27.07.2006
 
143) SÖZÜDEMİR, Ebral Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Anzakların Gözüyle Çanakkale Savaşları, 08.11.2006
 
144) ZÜLÜFÜOĞLU,Şevket Öğr.Görv.Dr. Serkan TUNA 1933 Yılı Türk Basınında Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılabı, 04.12.2006
 
145) ARSLAN,Barış Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN Cumhuriyet Dönemi Eğitiminde Köy Eğitmenleri Projesi, 06.12.2006
 
146) BİLLUR, Özgür Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM 1933 Üniversite Reformu’nun Nedenleri ve Atatürk Dönemindeki Sonuçları, 20.12.2006
 
147) BEŞKURT, Ayşe Hale Doç.Dr. Işıl ÇAKAN Cumhuriyet Dönemi Sanat Dergisinde Türk Devrimi (1931-1950), 10.01.2007
 
148) YEŞİLTUNA, Serap Doç.Dr. Işıl ÇAKAN 1934 İskan Kanunu ve Türk Basınındaki Yansımaları, 17.01.2007
 
149) KOCAÇİMEN, Bahriye Sevgi Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Demokrat Parti Döneminde T.B.M.M.’de Atatürk ve Laiklik (1950-1960), 05.03.2007
 
150) ALDEMİR, Evren Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN Kültür (Milli Eğitim) Bakanlarından Saffet Arıkan’ın Çalışmaları (1935-1939), 07.03.2007
 
151) SAVCI, Mehmet Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM Türkiye Bulgaristan İlişkileri Bağlanmında Balkan Konferansları, 14.03.2007
 
152) SAVCI, Nergis Yrd.Doç.Dr. Cevahir KAYAM Hatay Cumhuriyeti: Kuruluşu ve Anavatana Katılışı, 14.03.2007
 
153) KÖPRÜLÜOĞLU, Adem Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Kastamonu Vilayet Gazetesinde Türk Devriminin Yanısmaları, 18.04.2007
 
154) TURGUT, Ertuğrul Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN Dr.Reyit Galip’in Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Düşüncesi, 16.05.2007
 
155) ÖZAKBAŞ, Ayşe Prof.Dr. Ali İhsan GENCER İstanbul Basınında Gayrimüslim Azınlıklar (1918-1923), 23.05.2007
 
156) ASLAN, Necla Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN Bursa Halkevi Uludağ Dergisi ve Türk Devrimi, 06.06.2007
 
157) KARABULUT, Nilüfer Doç.Dr. Işıl ÇAKAN İki Genel Savaş Arası Dönemde Silahsızlandırma Konferansları ve Türkiye (1923-1939), 25.06.2007
 
158) KARABULUT, Adem Doç.Dr. Işıl ÇAKAN Türkiye Cumhuriyet’nin Birleşmiş Milletler’e Giriş Sürecinin Türk Basınındaki Yansımalar, 25.06.2007
 
159) PERİNÇEK, Mehmet Bora Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Sovyet Arşiv Belgeleri Işığında Türk-Ermeni İlişkileri, 25.07.2007
 
160) AYCAN, Emine Öğr.Görv.Dr. Serkan TUNA Falih Rıfkı Atay’ın Kaleminden Atatürk ve Türk Devrimi, 24.09.2007
 
161) ÖZGÜR, Ulvi Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Bulgaristan Türklerinin 1950-1951 Yıllarında Türkiye’ye Göçleri, 28.09.2007
 
162) YAVUZ, Ünsal Doç.Dr. Işıl ÇAKAN Demokrat Parti İktidarı Döneminde İstanbul’a İlişkin İmar Politikaları ve Faaliyetleri, 08.07.2008
 
163) KAYA, Hakan Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Atatürk Döneminde Devletçilik Modelinin Hazırlık ve Başlangıç Evresinde Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri (1930-1934), 28.08.2008
 
164) BUTUR, Serhat Prof.Dr. Sabahattin ÖZEL Atatürk Döneminde Devletçilik Modelinin Hazırlık ve Başlangıç Evresinde Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri (1934-1938), 28.08.2008
 
165) KIRCA, Levent Doç.Dr. Işıl ÇAKAN Atatürk Döneminde Deniz Lisesi Tarihi, 30.10.2008
 
166) TATLI, Canan Doç.Dr. Işıl ÇAKAN Demokrat Parti Döneminde Toplumsal ve Siyasal Hayatta Kadın, 30.10.2008
 
167) KEKLİK, Can Yrd.Doç.Dr. Serkan TUNA 1938 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Türk İnkılabı, 30.10.2008
 
168) BİNER, Emrah Yrd.Doç.Dr. H. Cevahir KAYAM İkinci Dünya Savaşı Döneminde Türk Basınının İngiltere’ye Bakışı, 03.11.2008
 
169) IRMAK, Özge Doç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarının Yurtdışı Gezileri (1939-1960), 30.06.2009
 
170) KINALI, Gürhan Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR Bütçe Görüşmeleri Ekseninde Türkiye Ekonomisi (1946-1950), 28.07.2009
 
171) TÜFEKÇİ, Vedat Yrd.Doç.Dr. Serkan TUNA Türk Musevileri ve Milli Mücadele, 28.07.2009
 
172) BAYSAL, Uğur Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL Atatürk’ün Avrasya Politikasında Mazlum Milletlerin Yeri, 13.07.2009
 
173) VATANDAŞ, Naim Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR Eğitim Birliği Reformunun Işığında Günümüz Eğitim Sorunları, 13.07.2010
 
174) İRKETİ, Okan Doç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Yürütmenin Yetkilerinin Sınırlanması Teması Bağlamında Dergisi Analizi, 24.02.2010
 
175) ÖZEL, Saadettin Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR 1947 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Türk Devrimi, 16.03.2010
 
176) OĞUZ, Burak Hasan Yrd.Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR 1945 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Türk Devrimi, 10.02.2010
 
177) DUMLUPINAR, Sezai Doç. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ Türk Mizah Dergi ve Gazetelerinde Siyasi Hayatına Bakış 1923-1946, 16.09.2010
 
178) TURAN, Yüksel Yrd.Doç.Dr. Serkan TUNA 1936 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Türk İnkılabı, 02.03.2010
 
179) ERTAN, Şenol Yrd.Doç.Dr. Serkan TUNA Türkiye Ekonomisinde Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Sanayileşme Politikaları (1963-1967), 13.07.2010
 
180) ERYILMAZ, Alparslan Yrd.Doç.Dr. Serkan TUNA 1940 Yılı Erzurum Gazetesi Ekseninde Erzurum, 26.02.2010
 
181) KOPARAN, Halil Ergin Doç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Lozan Tartışmalarının TBMM ve Türk Basınındaki Yansımaları (1922-1923), 04.07.2010
 
182) KANDİL, İsmail Prof. Dr. Sabahattin ÖZEL Türk Basınında Osmanlı Bağımsızlık Günü Kutlamaları, 17.07.2010
 
183) KÖSE, Hulusi Yrd.Doç.Dr. H.Cevahir KAYAM İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye Amerika İlişkileri (1945-1950), 28.08.2010
 
184) MARAL, Fevziye Yrd.Doç.Dr. H.Cevahir KAYAM Bulgaristan’dan Türkiye’ye 1989 Göçü, 05.10.2010
 
185) YALMAN, Merve Doç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Fahrettin Kerim Gökay’ın İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı (1949-1957), 14.10.2010
 
186) ASLAN, Ahmet Prof. Dr. Sabahattin ÖZEL Türk Basınında Talat Paşa Suikastı ve Yansımaları, 26.10.2010
 
187) ALTUNCU, İlker Prof. Dr. Sabahattin ÖZEL Türk Basınında Cemal Paşa Suikastı ve Yansımaları, 26.10.2010
 
188) KARAKAYA, Mürvet Mutlu Doç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Cumhuriyet Döneminde Türk Denizcilik Eğitiminin Tarihsel Gelişimi (1928-1981), 21.03.2011
 
189) GÜLEN, Ahmet Yrd.Doç.Dr. H. Cevahir KAYAM İnönü Hükümetleri’nin Kıbrıs Politikası (1961-1965), 21.07.2011
 
190) SAYICI, İlhan Yrd.Doç.Dr. H. Cevahir KAYAM Yunan İç Savaşı’nın Türk Basınına Yansıması (1946-1949), 21.07.2011
 
191) BOZDOĞAN, Eyüp Nurettin Doç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Bir Biyografi Denemesi: Gazeteci Siyasetçi Kimliği ile Ali İhsan Göğüş, 08.09.2011
 
192) AKPINAR İYİ, Özlem Doç.Dr. Serkan TUNA 1937 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Devrimi, 17.01.2012
 
193) KOCA, Zeynep Omay Prof.Dr. Oktay ASLANAPA Cumhuriyet Döneminde Arkeolojiye Bakış(1923-1940), 16.04.2012
 
194) TAŞKINOĞLU, Mehmet Yrd.Doç.Dr. Savaş AÇIKKAYA Atatürk Dönemi Türk Eğitim Politikasının İzmir’deki Yansımaları, 22.06.2012
 
195) ACAR, Derya Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR Yeni Mektep Hareketinin Türk Eğitim Hayatı Üzerindeki Etkileri (1909-1929), 25.06.2012
 
196) KOYUNCUOĞLU, Arap Ali Yrd.Doç.Dr. Savaş AÇIKKAYA Hava Kuvvetleri`nde Bir Ortaöğretim Kurumu: Hava Lisesi Tarihi, 25.06.2013
 
197) DİLEK, Hızır Yrd.Doç.Dr. Akın ÇELİK Mardin Halkevi ve Faaliyetleri, 05.07.2013
 
198) CELEP, Barış Doç.Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU Hürbilek Gazetesi, 11.05.2013
 
199) BAŞARGAN, Dilek Doç.Dr. Serkan TUNA İstanbul’da Ermeni Liseleri (1950-1980), 15.07.2013
 
200) GEZGİN, Edibe Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR Öncesi ve Sonrasıyla 12 Eylül 1980 Darbesinin Türk Basınındaki Yansımaları, 16.07.2013
 
201) ÖZEKİCİ, Turgay Prof.Dr. Ali Fuat ÖRENÇ Türk Deniz Ticaret Cemiyetleri (1908-1926), 26.06.2014
 
202) SARIDOĞAN, Özcan Doç.Dr. Serkan TUNA Tasarruf ve Yerli Malı Haftası Kutlamaları (1929-1949), 18.07.2014
 
203) ERLEVENT, Burçin Yrd.Doç.Dr. H.Cevahir KAYAM 1950-1953 Kore Savaşında Esir Kamplarındaki Türkler, 05.08.2014
 
204) BABACAN, Şakir Yrd.Doç.Dr. Savaş AÇIKKAYA Sosyalist Eserler Mütercimi Haydar Rifat Yorulmaz, 13.10.2014
 
205) KORKMAZER, Hüseyin Yrd.Doç.Dr. Savaş AÇIKKAYA 1934 Yılı Ulusal Basında Atatürk ve Türk İnkılabı, 07.11.2014
 
206) ÇİÇEK, Muhammet Prof.Dr. Ali Fuat ÖRENÇ Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Türk Siyasi Hayatındaki Yeri, 25.02.2015
 
207) KOCAAĞA, Mahmut Doç.Dr. Savaş AÇIKKAYA Eminönü Halkevi ve Faaliyetleri (1935-1951), 27.04.2015
 
208) ŞEKER, Kevser Doç.Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR “Osmanlıdan Cumhuriyet’e Çocukların Korunması ve Çocuk Esirgeme Kurumu (1917-1981)”, 25.12.2015
 
209) BİLGİLİ, Murat Prof. Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU “İsmail Hüsrev Tokin: Siyasi ve İktisadi Düşünceleri”, 26.12.2016
 
210) SARIGÜL, Recep Yrd.Doç. Dr. Şamil ÜNSAL “Müdafa-i Milliye Cemiyeti’nin Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarındaki Faaliyetleri”, 16.03.2017
 
211) BİRİNCİ, Dursun Faruk Yrd.Doç. Dr. Hayrünisa ALP “Mualimler Birliği Mecmuası’nda Avrupa İle Amerika’da Terbiye ve Öğrenci Yetiştirme Usullerine Bakışlar (1922-1927)”, 03.07.2017
 
212) BABACAN, Servet Prof. Dr. Mustafa BUDAK “Türkiye’de Koalisyon Hükümetlerinde Doğruyol Partisi(1991 – 1997)”, 06.07.2017

 

Tezler, Enstitü kütüphanesinde ve İÜ Merkez Kütüphane‘de incelemeye açıktır. Bununla beraber tezlere, yazarının izin verdiği ölçüde YÖK Ulusal Tez Merkezi web sitesinden de erişilebilir.

 

 

son güncelleme: 23/08/2017