Dilekçeler ve Formlar

 

 Formlar Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar!

[Öğrenciler tarafından doldurulacak olanlar]
101- Yüksek Lisans Başvurusu Formu ve Sınav Giriş Belgesi
102- Doktora Başvurusu Formu ve Sınav Giriş Belgesi
103- Kesin Kayıt Bilgi Formu ve Geçici Kimlik Kartı
104- Dilekçe Formu
105- Ders Kayıt Formu
106- Uzmanlık Alan Dersi Kayıt Formu
107- Tez İzleme Komitesine Rapor Teslim Tutanağı [YENİ]
108- Tez Teslim Tutanağı
109- Mezuniyet İşlemleri
  ÖĞRENCİ BELGESİ TALEBİ
Tüm öğrencilerimiz, öğrenci belgesi almak için, Öğrenci İşleri Otomasyonu menüsünde öğrenim bilgileri altındaki belge taleplerinden “Öğrenci Belgesi” talebini yaptıktan sonra öğrenci belgelerini, Öğrenci İşleri Büromuzdan alabilirler.

 

 

[Öğretim elemanları tarafından doldurulacak olanlar]
201- Danışman Ataması Talebi
202- Danışman Değişikliği Talebi
203- Tez Konusu Bildirimi
204- Tez Konusu Değişikliği Formu
206- Tez Kişisel Değerleme Tutanağı
207- Ek Süre Talebi
209- Yüksek Lisans Tez Onayı
210- Tez İzleme Komitesi Oluşturma Talebi
211- Doktora Tez Çalışması Faaliyet Raporu Değerlendirme Tutanağı [YENİ]
212- Doktora Tez Planı Önerisi Değerlendirme Tutanağı
213- Doktora Tez Onayı
214- Tez Başlığı Değişikliği Talebi
215- Tez Savunması Sonrası Tez Çoğaltma Bildirimi
216- Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu
217- Yüksek Lisans Tez Jürisi Oluşturma Talebi
218- Doktora Tez Jürisi Oluşturma Talebi
  301- Bilimsel Faaliyet Çizelgesi
302- Haftalık Çalışma Programı Çizelgesi
303- Sınav Sonuç Fişi ve Listesi
305- Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Fişi
306- Yıllık Faaliyet Raporu
307- Yıllık İzin Formu
308- Görevlendirme Başvuru Formu

 

 

[İdari personel tarafından doldurulacak olanlar]
401- İdari Personel İzin Formu    

 

 

son güncelleme: 18/01/2018