OSMAN DEMİRBAŞ

Dr.
Okutman
 
osdem@istanbul.edu.tr
aves.istanbul.edu.tr/osdem/cv

 

1967 yılında Bafra’da doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nden 1988’de mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1999 yılında ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini vermek üzere Okutman olarak atandı. Halen İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Okutman olarak görev yapmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden “I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Yapısı” konulu tezi ile 1992 yılında Yüksek Lisans, “İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Milli Mücadele” adlı tezi ile de 1999’da Doktora derecelerini aldı.

 

Seçilmiş Yayınlar:

  • “İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Milli Mücadele”, 90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumları, Bildiriler, Yayına Haz. H. Aytuğ Tokur, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay., 2011, s. 135-148.
  • “Türkiye’de Cumhuriyet Fikrinin Oluşumu”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, İ.Ü.AİİTE Dergisi, Sayı: 8, Yıl: 4/2005, s. 31-60.
  • Liderlerinin Yurt Dışına Kaçması Üzerine İttihat ve Terakki İçinde Meydana Gelen Tepkiler”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, İ.Ü.AİİTE Dergisi, Sayı: 1, Yıl: 1/2002, s. 131-145.
  • “Milli Mücadelede Farklı Meşruiyet Tipleri”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 26 (Mart 2002), s.39-56.
  • “Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde II. Grup’un Milletvekili Seçim Yasasının Değiştirilmesine İlişkin Önergesi ve Mustafa Kemal Paşa’nın Yurttaşlık Hakları”, Prof.Dr. Nazif Kuyucuklu’ya Armağan, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 23-24 (Ekim 2000-Mart 2001), s. 99-107.
  • “Türkiye’nin Çağdaşlaşmasında Devrimcilik İlkesinin Yeri ve Önemi”, Prof.Dr. Yılmaz Altuğ’a Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 17-18, Sayı 1-2, 1997-1998, s.153-162.

 

son güncelleme: 04/01/2012

Daha ayrıntılı bilgi için İÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde yer alan kişisel web sayfasına bakınız:
aves.istanbul.edu.tr/osdem/cv