SERKAN TUNA

Doçent Dr.
Öğretim Üyesi
0212 440 00 00 / 10495
serkantunatr@gmail.com
aves.istanbul.edu.tr/serkan.tuna/cv

 
 
 

Çalışma Alanları: .

 

1972 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1993-2002 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans ve Doktora programlarını bitirdi. 1999-2001 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2001’den bu yana aynı Enstitü’de Öğretim Görevlisi olarak hizmet yapmaktadır.

 

Seçilmiş Yayınlar:

  • Dünya Ekonomik Krizine Bir Cevap mı? Türkiye’de Devlet İşletmeciliği ve Sümerbank (1932-1939), İstanbul: Derlem Yayınları, 2009.
  • “The Problem of Turkish Captives in Russia fron Moskow Treaty to the First Years of the Turkish Renovation”, International Journal of Turcologia, Volume IV, No:7, Spring 2009, p.77-92. [Eminalp Malkoç ile birlikte.]
  • “Kal’a-i Sultaniye Vilayet Bütçeleri (1915-1922)”, Çanakkale Tarihi, Cilt:VI, İstanbul: Değişim Yayınları, 2008, s.3167-3193.
  • “Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Devalüasyonu: 7 Eylül 1946”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:7, Sayı:13, Mayıs 2007, s.86-121.

 

son güncelleme: 04/03/2010

Daha ayrıntılı bilgi için İÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde yer alan kişisel web sayfasına bakınız:
aves.istanbul.edu.tr/serkan.tuna/cv