ALİ ŞAHİN

Dr.
Araştırma Görevlisi
asahin2003@yahoo.com
aves.istanbul.edu.tr/alisahin/cv

Çalışma Alanları: Yakın Dönem Türk Tarihi, Türk Siyasal Yaşamı, Türkiye’de Fikir Hareketleri.

 

1976 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’nde tamamladı. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans derecesi aldı. 2012 yılında aynı bölümden “12 Mart’tan 12 Eylül’e Sol Düşün Akımlarının Türk Devrimi Algılamaları (1971-1980)” konulu çalışmasıyla doktor ünvanını almıştır. Halen aynı bölümde araştırma görevlisi olarak Türkiye’nin yakın tarihi, siyasal düşünce tarihi, yakın dönem fikir akımları üzerine çalışmaları sürmektedir.

 

Seçilmiş Yayınlar:

  • “The Results of Racism- Turanism Case Turkish Nationalism in Development Process in 1944”, International Rewiew of Turkology, Volume IV, N.8, Summer 2011.
  • “Arif Oruç Ve Yarın Gazetesi’nin Muhalefeti”, Türkoloji Kültürü Dergisi, C:3, Yaz 2010.
  • “Kadıköy Halkevi Faaliyetleri, 1935- 1951”, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Yıl:5-2006, S:10. [Eminalp Malkoç, Silvart Malhasyan ve Sertaç Solgun ile birlikte.]

 

son güncelleme: 29/06/2012

Daha ayrıntılı bilgi için İÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde yer alan kişisel web sayfasına bakınız:
aves.istanbul.edu.tr/alisahin/cv