ÖNDER KOCATÜRK

Doçent Dr.
Öğretim Üyesi
0212 440 00 00 / 10443
onder.kocaturk@istanbul.edu.tr
aves.istanbul.edu.tr/onder.kocaturk/cv

 
Çalışma Alanları: Osmanlı Tarihi, Geç Dönem Osmanlı Tarihi, Osmanlı-İngiliz İlişkileri (1908-1914).

 

Önder Kocatürk 3 Aralık 1976 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1994 yılında birinci tercihi olan Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünü kazandı. 1998 yılında bu bölümden birincilikle ve Onur Derecesiyle mezun oldu. Yüksek Lisansı’nı da aynı bölümde yüksek dereceyle (3,69 Genel Ortalama) tamamladı. “Poverty and The Poor in Victorian Britain (1837-1901)” (Victoria Devri İngilteresi’nde Yoksulluk ve Yoksul Sınıf 1837-1901) başlıklı İngilizce Yüksek Lisans Tezi’ni yazdı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Doktora eğitimine başladı. Bir yıl sonra sınavı kazanarak aynı enstitüde Araştırma Görevlisi oldu. 2010 yılında “Türk-İngiliz İlişkileri’nin Kopuş Sürecinde Son Aşama (1911-1914)” başlıklı Doktora Tezi’ni savunarak mezun oldu ve Doktor unvanını aldı. Ekim 2013’de Yardımcı Doçent oldu. 22 Ekim 2014 tarihinde Yakınçağ Tarihi alanında Doçent unvanını aldı. Önder Kocatürk, geç Osmanlı dönemi ve özellikle 1908-1914 dönemi Osmanlı-İngiliz ilişkileri üzerine Osmanlı Arşivi’nde çalışmalar yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce ve Osmanlıca bilmektedir.

 

Seçilmiş Yayınlar:

 

son güncelleme: 10/03/2016

Daha ayrıntılı bilgi için İÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde yer alan kişisel web sayfasına bakınız:
aves.istanbul.edu.tr/onder.kocaturk/cv