H. CEVAHİR KAYAM

Yardımcı Doçent Dr.
Öğretim Üyesi
0212 440 00 00 / 10465
ckayam@istanbul.edu.tr
aves.istanbul.edu.tr/ckayam/cv

 
 
 

Çalışma Alanları: .

 

Seçilmiş Yayınlar:

  • “27 Mayıs İnkılabı’nın Hikayesi”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:18, 2004.
  • “Ziya Gökalp ve Atatürk’te Ulus Kavramı”, KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Eylül 2000.
  • “Lozan Barış Andlaşmasına Göre Türk-Yunan Mübadelesi ve Konunun TBMM’nde Görüşülmesi”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:IX, Sayı:27, 1993.
  • “Kurtuluş Savaşı Dönemi (1920-1922) Meclis Görüşmelerinde İaşe Sorunu”, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Katılım Dergisi II, 1992.

 

son güncelleme: 04/10/2009

Daha ayrıntılı bilgi için İÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde yer alan kişisel web sayfasına bakınız:
aves.istanbul.edu.tr/ckayam/cv