NİLÜFER ERDEM

Yardımcı Doçent Dr.
Öğretim Üyesi
 
nilerdem@istanbul.edu.tr
aves.istanbul.edu.tr/nilerdem/cv

 
Çalışma Alanları: Türk-Yunan İlişkileri, Batı Trakya Türkleri, Milli Mücadele Dönemi, Eğitim Tarihi.

 

Nilüfer Erdem; 1966 yılında Yunanistan’ın Gümülcine şehrinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gümülcine’de, Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait okullarda tamamladığından dolayı Yunanca ve bunun yanında İngilizce bilmektedir. 1984 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu.

1989 yılından başlayarak önce Yeniçağ Elektronik, ardından Teletaş-Alcatel şirketlerinde televizyon kuvvetlendiricileri ve aktarıcı-vericileri üzerinde araştırma mühendisi olarak çalıştı. Eğitim kurumlarında bilgisayar laboratuarlarının yaygınlaşması ve okullarda bilgisayar destekli eğitime geçilmesiyle birlikte, öğretmenlik formasyonuna da sahip olarak, 1996-2002 yılları arasında Özel Gürsoy ve Özel Cihangir kolejlerinde uzman bilgisayar öğreticisi olarak görev yaptı.

İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde, “Lozan Antlaşması’ndan Günümüze Batı Trakya Türklerinin Eğitim ve Öğretim Birliği Sorunu” adlı teziyle 2003 yılında Yüksek Lisans’ını tamamladı. Aynı enstitüde 2009 yılında tamamladığı doktora tezinin konusu ise, “Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekatı (1919-1923)”tür. Doktora tezi Derlem Yayınları tarafından 2010 yılında, “Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekatı (1919-1923)” adıyla kitap olarak da yayınlanmıştır. 2002-2003 öğretim yılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi okutmanı olarak göreve başladığı İstanbul Üniversitesi’nde, 2015 yılında Yardımcı Doçent unvanını aldı.

 

Seçilmiş Yayınlar:

  • “Yunan Kaynaklarına Göre 1922 Yılında Batı Anadolu’da Otonom Devlet Kurmaya Yönelik Faaliyetler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Güz 2014, Cilt: XIV, Sayı: 29, s. 97-140.
  • “1913 Yılının Temmuz-Ekim Ayları Arasında Batı Trakya Türkleri İle İlgili Gelişmelerin Yunan Basınındaki Yansımaları”, History Studies, Special Issue on From Past to Present The Turks in Greece, Volume: 6, Issue: 2, February 2014, p. 67-89.
  • “Megali İdea’nın Anadolu’daki Destekçilerinden Doktor Apostolos N. Psaltoff’un 1912-1922 Dönemindeki Etkinlikleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Güz 2013, Cilt: XIII, Sayı: 27, s. 63-77.
  • “Mehmet Hilmi’nin ‘Yeni Adım Gazetesi’nde Batı Trakya Türklerinin Yeni Türk Alfabesi’ne Geçmesi İçin Verdiği Mücadele”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2012, Cilt: 14, Sayı: 2, s. 157-178.
  • Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekatı (1919-1923), Derlem Yayınları, İstanbul, 2010.

 

son güncelleme: 04/02/2015

Daha ayrıntılı bilgi için İÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde yer alan kişisel web sayfasına bakınız:
aves.istanbul.edu.tr/nilerdem/cv