Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları (YADTA) Cilt/Volume:16, Yıl/Year:2017/1, Sayı/Issue:31

Jenerik Dosyası ve İçindekiler

Editörden Mektup
Cezmi ERASLAN

MAKALELER

Kayseri Hıristiyanlarının 19. Yüzyılda Sancak Yönetimine Katılmaları Üzerine
On the Involvement of Kayseri’s Christians in the 19th Century Sanjak Administration
Çağdaş Lara ÇELEBİ

Beşar ve Cemil Çeto Kardeşlerin Garzan Bölgesindeki Eşkıyalık Faaliyetleri (1888-1920)
Banditry Activities of Beşar and Cemil Çeto Brothers in Garzan Region (1888-1920)
Said OLGUN

Atatürk Döneminde Eğitimde Millilik ve Modernleşmeye Dair Tartışmalar
Nationalization and Modernization Discussions in Education in Ataturk Era
Erhan KANBOLAT

Türk Savunma Sanayiinde Girişimci Bir Kuruluş: Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) 1950-1960
An Entrepreneurial Corporation within Turkish Defense Industry:
The Mechanical and Chemical Industry Corporation (MKEK) 1950-1960

Nadir YURTOĞLU

Kitabiyat/Book Review

Karamanlıca Bir Eser “Kayseri Metropolitleri ve Malumat-ı Mütenevvia” Üzerine
Upon A Work in Karamanli Turkish, “Kayseri Metropolitans and Various Information”
Eray KONYA – Giray ÇAVDAR

icon-pdfSayı: 31’i görmek için buraya tıklayınız.