BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜRÜ: BATI TRAKYA

TURKISH CULTURE IN THE BALKANS

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU / INTERNATIONAL SYMPOSIUM

27-30 NİSAN (APRIL) 2017 / İSTANBUL

Sempozyum Hakkında / About The Symposium

Düzenleme Kurulu / Organizing Committee

Bilim ve Danışma Kurulu /_Scientific Advisory Board

Önemli Tarihler / Important Dates

Katılım Formu / Participation Form

Bildiri Özeti / Abstracts

Bildiri Metni / Manuscript

İletişim Bilgileri / Contact Information

Sempozyumda Sunulacak Bildiriler / Papers To Be Presented In Symposium

 

 

 

 

Posta Adresi / Postal Address:
İstanbul Üniversitesi,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü,
Süleymaniye Cad. Takvimhane Sk. No: 19 Kat: 4
Beyazıt/İSTANBUL
Tel: 0212 440 00 00 (Dahili/Internal: 10437/10598)
Faks / Fax:   0212 440 03 45

 


 

Sempozyum Fotoğrafları / Symposium Photos