Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
Cilt/Volume:15, Yıl/Year:2016/2, Sayı/Issue:30

Editörden Mektup
Editor’s Message
Cezmi ERASLAN

 

MAKALELER/ARTICLES

Kaşgar Emirliği’nin Osmanlı Devleti’ne Tâbiiyeti
Ottoman Protect Over Kashgar Emirate
Çağatay GÖNDER

Birinci Dünya Savaşı’nda Trabzon Aralıklı’da Yaşanan İşgal Olayları ve İşgal Acıları(1914-1918)
Occupation Incidents and Sufferings in Aralıklı, Trabzon during the First World War (1914 – 1918)
Mehmet Akif BAL

Mütareke Döneminde İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümetleri Arasında İthalat Gümrük Vergisi Problemi
The Import Custom Tax Problem between Allied States and The Ottoman Empire in the Armistice Period (1918 – 1922).
Murat AYDOĞDU

ÇEVİRİLER/TRANSLATIONS

Pontusluların Türk Millî Mücadelesi’ne Karşı Yeni Bir Cephe Oluşturabileceklerine Dair Muhtıra
Memorandum about the Possibility of the Pontian Greeks to Create A New Front against the Turkish National Struggle
Nilüfer ERDEM

19. Yüzyıla Ait Karamanlıca “Anatol Ahteri” Dergisi’nde Yer Alan “Rodokanakis Ruhban Okulu”na İlişkin Yazı
The Writing in the 19th Century Karamanli Turkish “Anatol Ahteri” Journal about the “Rodokanakis Clergy School”
Dilek Kübra GÜRGÜL