Öğretim Elemanları

 

Cezmi ERASLAN
Prof. Dr.
Enstitü Müdürü
0212 440 00 00 / 10762
cezmi.eraslan@istanbul.edu.tr
Doktora, İstanbul Ü., 1991.

Çalışma Alanları: Yakın Dönem Türk Tarihi, Türk Demokrasi Tarihi,
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk Düşüncesi.

AVES Enstitü Sayfası

 


 

Mustafa BUDAK
Prof. Dr.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ABD Başkanı
0212 440 00 00
Doktora, İstanbul Ü., 1993

Çalışma Alanları: 19. ve 20. Yüzyıl Kafkasya ile Millî Mücadele ve
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (özellikle dış politika).

AVES Enstitü Sayfası

 


 

Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU
Prof. Dr.
0212 440 00 00 / 10436
isilcakan@mynet.com
Doktora, İstanbul Ü., 1998.

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Aynur SOYDAN ERDEMİR
Doç. Dr.
Erasmus Değişim Programı Koordinatörü
0212 440 00 00 / 10446
aynuray@yahoo.com
Doktora, İstanbul Ü., 1996.

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Serkan TUNA
Doç. Dr.
0212 440 00 00 / 10495
serkantunatr@gmail.edu.tr
Doktora, İstanbul Ü., 2002.

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Önder KOCATÜRK
Doç. Dr.
0212 4400000 / 10443
onder.kocaturk@istanbul.edu.tr
Doktora, İstanbul Ü., 2010.

Çalışma Alanları:Osmanlı Tarihi, Geç Dönem Osmanlı Tarihi,
Osmanlı-İngiliz İlişkileri (1908-1914).

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

H. Cevahir KAYAM
Yrd. Doç. Dr.
0212 4400000 / 10465
ckayam@istanbul.edu.tr
Doktora, Yıldız Teknik Ü., 1997.

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Nilüfer ERDEM
Yrd. Doç. Dr.
Enstitü Müdür Yardımcısı
nilerdem@istanbul.edu.tr
Doktora, İstanbul Ü., 2009.

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Hayrünisa ALP
Yrd. Doç. Dr.
Farabi Değişim Programı Koordinatörü
0212 4400000 / 10627
hyralp@hotmail.com
Doktora, İstanbul Ü., 2009.

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Ramazan TOPDEMİR
Yrd. Doç. Dr.
ramazan.topdemir@istanbul.edu.tr
Doktora,

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Yakup AHBAB
Yrd. Doç. Dr.
0212 4400000 / 10627
yakupahbab@hotmail.com
Doktora, İstanbul Ü.

Çalışma Alanları: Balkan Tarihi

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Ö. Kürşad KARACAGİL
Yrd. Doç. Dr.
Enstitü Müdür Yardımcısı
o.karacagil@istanbul.edu.tr
Doktora,

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Osman DEMİRBAŞ
Okutman Dr.
osdem@istanbul.edu.tr
Doktora, İstanbul Ü., 1999.

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

A. Iraz. SAVUZ
Okutman
irazyavuz@hotmail.com
MA, İstanbul Ü., 1991.

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Selçuk GÜRSOY
Okutman
selcukgursoy65@hotmail.com
MA, İstanbul Ü., 1995.

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Melda AĞAOĞLU
Okutman
melda.agaoglu@gmail.com
MA, İstanbul Ü., 2002.

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Ünsal YAVUZ
Okutman
unsaly@istanbul.edu.tr
MA, İstanbul Ü., 2008.

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Murat AYDOĞDU
Okutman Dr.
Doktora, İstanbul Ü., 2016.

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Mustafa Kurtkan KAÇIRA
Okutman
mustafa.kacira@istanbul.edu.tr
MA, İstanbul Ü., 2010.

Çalışma Alanları: Dış Politika, Uzak Doğu

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Aydın ÇAKMAK
Okutman
aydin.cakmak@istanbul.edu.tr
MA, Marmara Ü., 2010.

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Ertuğrul DALMIŞ
Okutman
ertugruldalmis@hotmail.com
MA, Pamukkale Ü., 2013.

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Ali ŞAHİN
Arş. Gör. Dr.
asahin2003@yahoo.com
Doktor, İstanbul Ü., 2012.

Çalışma Alanları:Yakın Dönem Türk Tarihi, Türk Siyasal Yaşamı,
Türkiye’de Fikir Hareketleri.

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Mehmet Bora PERİNÇEK
Arş. Gör.Dr.
mp@mehmetperincek.com
Doktora, İstanbul Ü., 2014.

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Duygu SAYGIN
Arş. Gör.
0212 440 0000 / 10437
duygu.saygin@istanbul.edu.tr
MA, İstanbul Ü., 2014

Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası

 


 

Umut DERE
Arş. Gör.
0212 440 0000 / 11955
umtdere@gmail.com
Çalışma Alanları:

AVES         Enstitü Sayfası