Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
Cilt/Volume:15, Yıl/Year:2016/1, Sayı/Issue:29

Editörden Mektup
Cezmi ERASLAN

 

MAKALELER

II. Abdülhamid Özelinde Osmanlı’da Bismarck Algısı
The Perception of Bismarck in the Ottoman Empire: The Case Specific to Abdülhamid II
Yusuf Ziya ALTINTAŞ

Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerce Hindistan’a Gönderilen Türk Esirleri
Turkish Prisoners Sent to India By British in the First World War
Mustafa Kurtkan KAÇIRA

İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye Turizminde Yaşanan Sorunlar (1945 – 1949)
Problems in Turkish Tourism in the Aftermath of the Second World War (1945 – 1949)
Erol EVCİN

ÇEVİRİLER

Yunan Ordusu’nun İzmir ve Aydın’ı İşgali Esnasında Yaşanan Aşırılıkların Tekrarlanmaması İçin Başbakan Venizelos’un General Nider’e Gönderdiği Telgraf
Prime Minister Venizelos’ Telegraph to General Nider for Preventing the Repetition of Excesses during the Occupation of İzmir and Aydın by the Greek Army
Nilüfer ERDEM

1914 Yılına Ait “Astir” Almanağında Yer Alan Karamanlı Yazar “Evangelinos Misailidis”e Dair Yazı
The Writing about the Author from Karaman, “Evangelinos Misailidis”, in 1914 “Astir” Almanac
Dilek Kübra GÜRGÜL

icon-pdfSayı: 29’u görmek için buraya tıklayınız.