Özel Öğrenci Başvuruları (2016-2017)

Özel Öğrenci Başvuruları (2016-2017)

26 Ağustos 2016 – 02 Eylül 2016

Başvuru Kontenjanı

Yüksek Lisans : 2

Doktora : 2

Başvuru Evrakları

1- Dilekçe.

2- Mezuniyet belgesi.

3- Transkript veya öğrenci belgesi.

4- Nüfus Cüzdan fotokopisi

Genel Açıklama

İÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin “Özel Öğrenci Kabulu” başlıklı 15. maddesine göre, “Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Bu öğrencilerin yabancı dille verilen lisansüstü dersleri alabilmesi için Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

Özel öğrenci olarak Yüksek Lisansa başvuranlar bir yıl içinde (2 dönem) en fazla 3 ders (9 kredi), Doktora’ya başvuranlar ise en fazla 4 ders (12 kredi) seçebilirler. Bu öğrenciler daha sonra lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edildikleri takdirde, bu derslerin Yüksek Lisans’ta en fazla 2 tanesi (6 kredi), Doktora’da ise en fazla 3 tanesi (9 kredi) dikkate alınır.

Müracaat süresi sonunda, dilekçeler Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Başvuru sayısının fazla olması durumunda, Anabilim Dalı Başkanlığının, önceden ilan edeceği tarihte, sözlü sınav veya yazılı sınav ya da her ikisini birlikte yaparak kimlerin özel öğrenci olarak kabul edileceğini belirler. Başvurunun az olması durumunda, sınav yapılmadan evraklar üzerinden de karar verilebilir. Anabilim Dalı Başkanlığı, hazırladığı listeyi Enstitü’ye teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan listeler Enstitü’nün internet sitesinde ilan edilir.

Son güncelleme: 25/08/2016

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Süleymaniye Cad. Takvimhane Sok. No: 19 Kat: 4 Beyazıt – İstanbul

Telefon: 0212 440 03 66 | Telefaks: 0212 440 03 45

E-posta:ata.enst@istanbul.edu.tr