Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
Cilt: 13, Yıl: 2014/1-2, Sayı: 25-26
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ulaşım ve Haberleşme Özel Sayısı

dergi-ozelsayi1

Sunuş
Cezmi ERASLAN

Editörden Mektup
Önder KOCATÜRK

 

MAKALELER

Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Haberleşme Kurumuna Dair Değerlendirmeler
Tanju DEMİR

1930’larda İktisadi Devletçilik, Şilepçiliğin Gelişmesi ve Sosyete Şilepçilik T.A.Ş’nin Kuruluşu
Nurşen GÜRBOĞA, Murat KORALTÜRK

Osmanlı Devleti’nde Uluslararası Telgraf İşbirliği: Sicilyateyn/İtalya Örneği
Diren ÇAKILCI

İletişimde Yeni Dönem: Üsküp’te Telgraf
Yakup AHBAB

İngilizlerin Hindistan’la Olan Haberleşmeyi Hızlandırma Çabaları
Uğur AKBULUT

Türkiye’de Ulaşım ve Haberleşmede Amerikan Desteği (1926-1950)
Metin İLHAN

 

ÇEVİRİLER

Posta ve Telgraf Mektebi Talimatnamesi
Said OLGUN

Türkiye Cumhuriyeti Nafıa Vekâleti Devlet Demiryolları Samsun-Sivas Demiryolu Amasya İstasyonunun İşletmeye Küşadı
Resul BABAOĞLU

Bir Yabancı Mühendisin Osmanlı Demiryollarında Çalışma Tecrübesi: Friedrich Emil Mielke’nın Günlüğü (1912-1919)
Haci SARI

 

 

icon-pdfSayı: 25-26’yı görmek için buraya tıklayınız.