Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
Cilt: 12, Yıl: 2013/2, Sayı: 24

YAKIN DÖNEM TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI

Editörden Mektup
Cezmi Eraslan

 

MAKALELER

İstanbul’da Ekmek Karnesi Uygulaması, Karne ve Ekmek Suistimalleri (1942-1946)
Bülent BAKAR

Propagandadan Hakikate Bir Tarihçinin Dramı: Arnold Joseph Toynbee
Rıdvan BAL

Finans Girdabında Boğulan İmparatorluk Mülkü: Kıbrıs
Kuntay GÜCÜM

Kuşakların Temel Özellikleri ve Hava Harp Okulu Uygulamaları
Osman YALÇIN, Ahmet Burak SÖKMEN, Hatice KULAK

 

ÇEVİRİ

Yunan Milletvekili Makkas’ın Mustafa Kemal İle 6 Mayıs 1931’de Gerçekleştirdiği Görüşmeye Dair Raporu
Nilüfer ERDEM

 

 

icon-pdfSayı: 24’ü görmek için buraya tıklayınız.