MUSTAFA BUDAK

Profesör Dr.
Öğretim Üyesi
 
 
aves.istanbul.edu.tr/44198/cv

 
Çalışma Alanları: 19. ve 20. yüzyıl Kafkasya ile Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihleri (özellikle dış politika).

 

mustafaBudakAslen Trabzonlu (Beşikdüzü) bir ailenin çocuğu olarak 12.12.1962’de Tunçbilek (Kütahya)’da doğdu. Kayseri Mimarsinan Öğretmen Lisesi’ni (1980) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü (1985) bitirdi. 1987’de “Osmanlı-Özbek Siyasî Münasebetleri (1510-1740) adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevliliğine atandı.1991’de, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’na geçti.Eylül 1991-Şubat 1992 tarihleri arasında arasında, yabancı dil ve arşiv çalışmaları için İngiltere’de bulundu. Aralık 1993’de, “1853-1856 Kırım Savaşı’nda Kafkas Cephesi” adlı teziyle Tarih Doktoru ünvanını aldı. Nisan 1999’da yardımcı doçent, Kasım 1999’da ise Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda doçent oldu.Mayıs 2001’de, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Doçentlik kadrosuna atanan Mustafa Budak, 25 Mayıs 2004’de, Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 27 Mayıs 2015’de, İstanbul Üniversitesi’nde profesör olan Budak, 29 Haziran 2015 tarihinde, Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılarak İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde profesör olarak çalışmaya göreve başladı. Halen bu görevini sürdüren Prof. Dr. Mustafa Budak, 19. ve 20. yüzyıl Kafkasya ile Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihleri (özellikle dış politika) üzerindeki çalışmalarını da devam ettirmektedir. Yayımlanmış bir kitap ile çok sayıda bilimsel makalesi bulunan Prof.Dr. Mustafa Budak İngilizce bilmektedir.

 

Seçilmiş Yayınlar:

  • “I.Dünya Savaşı Çalışmalarında Osmanlı Arşivi’nin Önemi”, I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti, Ed. Ali Arslan-Mustafa Selçuk, Kitabevi , İstanbul 2014, s.45-64.
  • ”Kafkasya’nın Geleceğinde Türkiye-Azerbaycan İlişkileri”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 53 (Türk Dünyası Özel Sayısı) II, Temmuz-Ağustos 2013, s.2647-2651.
  • İdealden Gerçeğe Misâk-ı Millî’den Lozan’a Dış Politika, Küre Yayınları, İstanbul 2002, 588s.
  • “The Caucasus and The Ottaman Empire (16th-20th centuries)”, The Great Ottoman Turkish Civilisation, Yeni Türkiye Publications, Ankara 2000, pp 351-370.
  • “Russian Expansion in The Caucasus”, The Turks, Ed. Hasan Celal Güzel-C.Cem Oğuz, Osman Karatay, Yeni Türkiye Publication, Ankara, pp 779-794.

 

son güncelleme: 03/01/2016

Daha ayrıntılı bilgi için İÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde yer alan kişisel web sayfasına bakınız:
aves.istanbul.edu.tr/44198/cv