Konferanslar

2017-2018 KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri-27”

“10 Kasım Özel Programı”
 
Prof. Dr. Levent KAYAPINAR
“Selanik’teki Arşive Göre Mustafa Kemal ve Ailesi ”

Dr. Eren AKÇİÇEK
“Atatürk’ün Sağlığı Hastalıkları ve Ölümü”

Tarih: 10 Kasım 2017, Saat: 14.00
Yer:İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri-26”

“29 Ekim Özel Programı”
 

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN
“Cumhuriyetin 84. Yılında Atatürk ve Nutuk”

Doç. Dr. Serkan TUNA
“Meşrutiyetten Günümüze Bayram Kavramı ve Bayram Kutlamaları”

Tarih: 26 Ekim 2017, Saat: 11.00
Yer:İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri-25”

“Tarih Boyunca Türkler’de Musiki Kültürü”
Arş. Gör. Harun KORKMAZ

Tarih: 13 Ekim 2017, Saat: 14.00
Yer:İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri-24”

“Çok Partili Dönemde İmar Siyaset İlişkileri”
Dr. Bekir CANTEMİR

Tarih: 24 Şubat 2017, Saat: 14.00
Yer:İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

 

 

2016-2017 KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri-23”

“Tarihten Günümüze Musul ve Çevresinin Etnografik Yapısı”
Doç. Dr. Davut HUT
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Tarih: 25 Kasım 2016, Saat: 14.00
Yer:İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

 

2016-2017 KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -22”

“Mustafa Necati ve Eğitim”
Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN
Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü

Tarih: 21 Ekim 2016, Saat: 14.00
Yer:İ.Ü. Rektörlük Binası Doktora Salonu

 

2015-2016 KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -21”

“Meşrutiyetten Cumhuriyete Bilim Stratejisi (1908-1938)”
Prof. Dr. Zafer TOPRAK
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi

Tarih: 6 Mayıs 2016, Saat: 14:30
Yer: İÜ Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -20”

“I. Dünya Savaşına Giden Yol: Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu”
Altay CENGİZER
Büyükelçi – Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlaması Genel Müdürü

Tarih: 22 Nisan 2016, Saat: 14:30
Yer: İÜ Avrasya Enstitüsü Konferans Salonu

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -19”

“Bir Başka Açıdan Ermeni Terörü: Ermenilerin Ermenilere Suikastları”
Doç. Dr. Recep KARACAKAYA
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Tarih: 15 Nisan 2016, Saat: 14:30
Yer: İÜ Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -18”

“Yakın Geçmişi Hatırlamak: Bulgaristan’dan Zorunlu Türk Göçü”
Ömer E. LÜTEM
Sofya Eski Büyükelçisi

Tarih: 25 Mart 2016, Saat: 14:30
Yer: İÜ Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -17”

“100. Yılında Çanakkale Savaşı: Harekat ve Komutanlar; Zafer ve Askerler”
Dr. Hv. Öğ. Alb. F. Rezzan ÜNALP
Genelkurmay ATASE Başkanlığı
Dr. Kur. Alb. Levent ÜNAL
Kara Harp Okulu

Tarih: 10 Mart 2016, Saat: 14:00
Yer: İÜ Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -16”

“96. Yılında MİSAK-I MİLLÎ Üzerine Düşünmek”
Prof. Dr. Mustafa BUDAK
İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi

Tarih: 19 Şubat 2016, Saat: 14:30
Yer: İÜ Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -15”

“Kanıta Dayalı Tarih Öğretimi ve Geleceğin Kütüphaneleri”
Doç. Dr. Işıl İlknur SERT
İÜ Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Selçuk AYDIN
İBB Atatürk Kitaplığı Proje Koordinatörü

Tarih: 25 Aralık 2015, Saat: 14:00
Yer: İÜ Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -14”

“Türkiye Siyasetinde 1980’li Yıllar ve Turgut Özal”
Hasan Celal GÜZEL
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor eski Bakanı (1987-1989)
Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı

Tarih: 20 Kasım 2015, Saat: 14:00
Yer: İÜ Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

 

2014-2015 KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -13”

“Azerbaycan Cumhuriyet Günü”
Prof. Dr. Halil BAL
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

Tarih: 28 Mayıs 2015, Saat: 14:00-15:30
Yer: İÜ Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -12”

“Çok Partili Hayata Doğru”
Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

Tarih: 13 Mayıs 2015, Saat: 11:00-12:30
Yer: İÜ Avrasya Enstitüsü (Seyyid Hasan Paşa Medresesi) Konferans Salonu

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -11”

“Türk Siyasi Hayatında Parlamento”
Prof. Dr. İhsan GÜNEŞ
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Tarih: 21 Nisan 2015, Saat: 14:00-15:30
Yer: İÜ Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -10”

“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ekonomi Politikaları”
Doç. Dr. Serkan TUNA
İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi

Tarih: 17 Nisan 2015, Saat: 14:30-16:00
Yer: İÜ Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -9”

“İstiklâl Marşı ve Millî Mücadele’de Din Adamları”
Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi

Tarih: 25 Mart 2015, Saat: 15:00-17:00
Yer: İÜ Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -8”

“Türkiye’nin Darbeler Tarihinde Bir Durak: 12 Mart”
Yrd. Doç. Dr. Savaş AÇIKKAYA
İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi

Tarih: 13 Mart 2015, Saat: 14:00-15:30
Yer: İÜ Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -7”

“Türkiye’nin NATO’ya Girişi”
Prof. Dr. Mehmet SARAY
İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Tarih: 27 Şubat 2015, Saat: 14:00-15:30
Yer: İÜ Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -6”

“II. Meşrutiyet’in Siyasal Ortamında Osmanlı Sosyalist Fırkası”
Selçuk GÜRSOY
İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Elemanı

Tarih: 19 Aralık 2014, Saat: 14:00-15:30
Yer: İÜ Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -5”

“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadın Hareketi ve Kadın Hakları”
Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir
İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi

Tarih: 5 Aralık 2014, Saat: 14:00-15:30
Yer: İÜ Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -4”

“93 Harbi Sonrası Balkanlardaki Milliyetçilik Hareketleri, Konuyla İlgili Türk ve Makedon Arşivlerinin Önemi”
Prof. Dr. Zoran Todorovski
Makedonya Devlet Arşivleri Genel Müdürü

Tarih: 14 Kasım 2014, Saat: 10:30-12:00
Yer: İÜ Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

 

2013-2014 KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -3”

“Türk Havacılığının Doğuşu ve 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk Hava Harp Sanayii”
Dr. Hv. Öğ. Yb. Osman YALÇIN

Tarih: 15 Mayıs 2014 Perşembe, Saat: 14:00-15:30
Yer: İÜ Güzel Sanatlar Bölümü (Kuyucu Murat Paşa Medresesi)

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -2”

“Çanakkale 1915: ‘Cehennem Ateşi'”
Yrd. Doç. Dr. Mithat ATABAY
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi

Tarih: 25 Nisan 2014 Cuma, Saat: 14:15-15:45
Yer: İÜ Güzel Sanatlar Bölümü (Kuyucu Murat Paşa Medresesi)

 

KONFERANS: “Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri -1”

“90. Yılında Hilafetin Kaldırılışı Üzerine Düşünceler”
Doç. Dr. Ali SATAN

Tarih: 17 Mart 2014 Pazartesi, Saat: 13:30-15:00
Yer: İÜ Güzel Sanatlar Bölümü (Kuyucu Murat Paşa Medresesi)

 

2011-2012 KONFERANS: “Çarşamba Konferansları -4”

“İnönü Hükümeti’nin Kıbrıs Politikası (1961-1965)”
Ahmet GÜLEN
İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Doktora Öğrencisi

Tarih: 9 Mayıs 2012 Çarşamba, Saat: 09:00-10:00
Yer: İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi

 

KONFERANS: “Çarşamba Konferansları -3”

“Yunan İç Savaşının Türk Basınına Yansımaları (1946-1949)”
İlhan SAYICI
İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Doktora Öğrencisi

Tarih: 25 Nisan 2012 Çarşamba, Saat: 09:00-10:00
Yer: İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi

 

KONFERANS: “Çarşamba Konferansları -2”

“Lozan ve Lozan’ı İncelemek”
Ergin KOPARAN
İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Doktora Öğrencisi

Tarih: 18 Nisan 2012 Çarşamba, Saat: 09:00-10:00
Yer: İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi

 

KONFERANS: “Çarşamba Konferansları -1”

“Atatürk, Kültür ve Bilim”
Prof. Dr. Mustafa KAÇAR
İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü

Tarih: 4 Nisan 2012 Çarşamba, Saat: 09:00-10:00
Yer: İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi

 

2005-2006 KONFERANS: “Çağdaş Türkiye Tarihi Konferansları -5”

“Görüşmeler Sürecinde Türkiye-AB İlişkileri”
Prof. Dr. Faruk SÖNMEZOĞLU
İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

Tarih: 17 Ocak 2006 Salı, Saat: 15.00-17.00
Yer: İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi

 

KONFERANS: “Çağdaş Türkiye Tarihi Konferansları -4”

“Azınlıklar ve Güncel Sorunlar”
Yrd. Doç. Dr. Elçin MACAR
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Tarih: 3 Ocak 2006 Salı, Saat: 15.00-17.00
Yer: İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi

 

KONFERANS: “Çağdaş Türkiye Tarihi Konferansları -3”

“Tarih Yazımında Kadın Deneyimlerine Ulaşma Yolları”
Yrd. Doç. Dr. Serpil ÇAKIR
İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi

Tarih: 20 Aralık 2005 Salı, Saat: 15.00-17.00
Yer: İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi

 

KONFERANS: “Çağdaş Türkiye Tarihi Konferansları -2”

“Türkiye’de Tarımsal Gelişme 1923-1945”
Prof. Dr. Ertuğrul TOKDEMİR
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Tarih: 5 Aralık 2005 Pazartesi, Saat: 14.00-16.00
Yer: İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi

 

KONFERANS: “Çağdaş Türkiye Tarihi Konferansları -1”

“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Narodnik Milliyetçiliği”
Prof. Dr. Zafer TOPRAK
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Tarih: 15 Kasım 2005 Salı, Saat: 15.00-17.00
Yer: İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Seminer Odası

 

 

son güncelleme: 30/10/2017