Ders Seçimi Yapacak Öğrencilere

2016-2017 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyıldan  itibaren “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği”  (3 Kredi/5 AKTS) ders yükü Yüksek Lisans programlarında zorunlu olup, Doktora programında kayıtlı bir öğrenci eğer bu dersi daha önce almadıysa, bu dersi almakla yükümlüdür.

Bu  duyuru sadece ders aşamasındaki öğrencileri kapsamaktadır.

09/02/2017
513 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Süleymaniye Cad. Takvimhane Sok. No: 19 Kat: 4 Beyazıt - İstanbul

Telefon: 0212 440 03 66 | Telefaks: 0212 440 03 45
E-posta:ata.enst@istanbul.edu.tr