Duyurular / Haberler

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Bozdoğan Kemeri Cad. No: 7 Vezneciler - İstanbul

Telefon: 0212 440 03 66 | Telefaks: 0212 440 03 45
E-posta:ata.enst@istanbul.edu.tr